Hva er Datasparing?

Du kan aktivere datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører i
bakgrunnen sender eller mottar data. Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Datasparing på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.
Når datasparingsfunksjonen er aktivert, vises plus -ikonet på statuslinjen.

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding