Hva du skal gjøre hvis mikrofonen eller høyttaleren ikke fungerer som den skal

Hvis du ikke hører stemmen til den som ringer gjennom mikrofonen eller høyttaleren på Galaxy-telefonen, er det et par ting du bør sjekke.

Smarttelefon-samtale med lydbølge-bakgrunn.

Før du prøver de anbefalte løsningene nedenfor må du kontrollere at enhetens programvare og de aktuelle appene er oppdatert med nyeste versjon. Du kan oppdatere enhetens programvare ved bruk av følgende trinn:

1 Gå til Innstillinger > Programvareoppdatering.
2 Trykk på Last ned og installer.
3 Følg anvisningene på skjermen.

Se etter hindringer for mikrofonen eller høyttaleren

Kontroller at ingenting dekker til mikrofonen eller høyttaleren på telefonen. En skjermbeskytter eller et deksel som ikke er festet riktig, er den vanligste årsaken til lydproblemer under samtaler.

Bilde som viser plasseringen til smarttelefonens høyttaler.

Merk: Plassering av mikrofon og høyttaler kan variere fra enhet til enhet.

Hvis du ikke hører den andre personen, kan du prøve å stille inn volumet på maksimalt nivå.

Trinn 1. Trykk på volumtasten på høyre side av enheten. Trinn 1. Trykk på volumtasten på høyre side av enheten.

Trinn 1. Trykk på volumtasten på siden av enheten.

Trinn 2. Skjermbilde av ikon for volumøkning, resultatet av å trykke på øverste knapp. Trinn 2. Skjermbilde av ikon for volumøkning, resultatet av å trykke på øverste knapp.

Trinn 2. Trykk på øverste knapp for å øke volumet.

Trinn 3. Skjermbilde av ikon for volumreduksjon, resultatet av å trykke på nederste knapp. Trinn 3. Skjermbilde av ikon for volumreduksjon, resultatet av å trykke på nederste knapp.

Trinn 3. Trykk på nederste knapp for å redusere volumet.

Merk: Du kan bare justere samtalens volum mens samtalen pågår. Hvis du er på startskjermen, vil ringetonevolumet justeres.

Start enheten på nytt, og prøv igjen:

1 Sveip nedover fra toppen av skjermen for å åpne panelet med «hurtiginnstillinger».
2 Trykk på « strømikonet », og velg « Omstart ».

Hvis problemet vedvarer, gå til neste trinn (nedenfor).

Visse nedlastede apper kan få telefonen eller nettbrettet til å fryse, krasje eller hakke. Enkelte apper kan til og med påvirke kamerafunksjonen, forårsake lydproblemer og påvirke nettverkstilkoblingen.

Når du bruker sikker modus deaktiveres alle nedlastede apper, og kun den programvaren som ble levert på telefonen eller nettbrettet lastes inn, slik at du kan avgjøre om problemet er forårsaket av en app eller ligger i telefonen eller nettbrettet. Følg disse trinnene for å aktivere:

1 Sveip nedover fra toppen av skjermen for å åpne panelet med « hurtiginnstillinger » , og trykk « på strømikonet »..
2 Trykk på «Slå av» helt til ikonet for sikker «modus vises».
3 Trykk på Sikker modus og start enheten. Hvis du har klart å gå inn i sikker modus, vil Sikker modus vises nederst på skjermen.
4 Kontroller om telefonen fremdeles har samme problem.

Hvis problemet ikke oppstår når du er i sikker modus, har en nedlastet app forårsaket problemet. Denne appen må avinstalleres.

Merk: Hvis problemet forsvinner i sikker modus: En av appene du nylig har lastet ned, har sannsynligvis forårsaket problemet. Avinstaller appen du lastet ned like før problemet oppsto på telefonen eller nettbrettet.

Hvis dette ikke løser problemet: Det er mulig at nedlastede apper ikke er årsak til problemet. Det kan hende du må tilbakestille telefonen til fabrikkinnstillingene.

Hvis du bruker WiFi-anropsfunksjonen, vil den bruke telefonens nettverksforbindelse for å ringe. Dårlig WiFi-tilkobling kan påvirke samtalekvaliteten. Slå av funksjonen og prøv å ringe på nytt.

1 Åpne telefon-appen.
2 Trykk på flere alternativer (tre prikker over hverandre), og velg «Innstillinger».
3 Trykk på «WiFi-anrop», og trykk på bryteren for å slå av funksjonen.

Merk: Det er ikke sikkert at WiFi-anrop er tilgjengelig fra alle leverandører eller på alle enheter.

Hvis du ikke kan høre noe når du ringer, kan det hende at funksjonen for demping av alle lyder er på. Følg disse trinnene for å slå av funksjonen:

1 Åpne hurtiginnstillingene, og trykk på «Innstillinger».
2 Trykk på «Tilgjengelighet».
3 Trykk på «Forbedring av lyd».
4 Skyv på bryteren ved siden av «Demp alle lyder» for å slå funksjonen av.

Hender det at innkommende samtaler ikke kommer inn på telefonen? Får du et varsel om manglende SIM etter en samtale? Bruk et lite minutt på å sjekke SIM-kortet. 

Trinn 1. Slå av enheten. Trinn 1. Slå av enheten.

Trinn 1. Slå av enheten.

Trinn 2. Ta SIM-kortet ut av holderen for å se om det er skadet. Trinn 2. Ta SIM-kortet ut av holderen for å se om det er skadet.

Trinn 2. Ta SIM-kortet ut av holderen for å se om det er skadet eller korrodert.

Trinn 3. Hvis SIM-kortet er defekt eller skadet, må du skaffe et nytt fra tjenesteleverandøren. Trinn 3. Hvis SIM-kortet er defekt eller skadet, må du skaffe et nytt fra tjenesteleverandøren.

Trinn 3. Hvis SIM-kortet er defekt eller skadet, må du skaffe et nytt fra tjenesteleverandøren

Trinn 4. Sjekk at SIM-kortet er innrettet med den minste utstansingen i holderen. Trinn 4. Sjekk at SIM-kortet er innrettet med den minste utstansingen i holderen.

Trinn 4. Sjekk at SIM-kortet er innrettet med den minste utstansingen i holderen.

Trinn 5. Start enheten på nytt, og prøv igjen. Trinn 5. Start enheten på nytt, og prøv igjen.

Trinn 5. Sett det forsiktig inn, start enheten på nytt, og prøv igjen.

Hvis trinnene ovenfor ikke løser problemet, kan du tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene, slik at enheten blir i samme tilstand som når du slo den på for første gang. Merk: Tilbakestilling av en telefon eller et nettbrett kan ikke angres. Pass på at all informasjon du ønsker å beholde er sikkerhetskopiert på et annet sted før du forsøker å tilbakestille telefonen.

1 Gå til «Innstillinger», og trykk på «Generelle innstillinger».
2 Trykk på «Tilbakestill».
3 Trykk på «Tilbakestill til fabrikkinnstillinger».
4 Bla nedover, og velg Tilbakestill.
5 Velg «Slett alt».

Takk for din tilbakemelding