Hvordan du anvender AR-doodle på Note10

Du kan ta opp morsomme videoer med virtuell håndskrift eller tegninger på ansikter eller hvor som helst ellers. Når kameraet gjenkjenner et ansikt eller område, vil tegningene på ansiktet følge det når det beveger seg, og tegningene i området vil være festet på samme sted selv om kameraet beveger seg.

1 Start Kamera-appen og trykk Video på listen over opptaksmoduser.
2 Trykk AR Doodle-ikon og velg en modus du ønsker. Når kameraet gjenkjenner objektet, vil gjenkjennelsesområdet vises på skjermen.
  • Ansikt: Tegn på et ansikt.
  • Overalt: Tegn overalt ellers.
Note10 kameragjenkjenning av en gutts ansikt på en huske

*Dette bildet er bare en prøve på engelsk, men er tilgjengelig på språket i ditt land.

3 Skriv eller tegn i gjenkjennelsesområdet. Hvis du trykker og så begynner å tegne, kan du gjøre opptak av at du tegner.
tegn over bilde av en gutts ansikts på en huske med Note10

*Dette bildet er bare en prøve på engelsk, men er tilgjengelig på språket i ditt land.

4 Trykk for å ta opp en video.
5 Trykk Stopp-ikon for å stoppe opptak av video. Du kan vise eller dele videoen i Galleri.

Takk for din tilbakemelding