Hvordan du bruker Galaxy-kameraet for å legge til og redigere et vannmerke for dine bilder

Legg til et profesjonelt vannmerke til bildene dine når du fotograferer med Samsung Galaxy-kameraet, som viser «modellnavn, dato og klokkeslett».

Visning av to enheter med samme bilde i gallerimodus. Ett av bildene har vannmerke.

Slik stiller du inn vannmerkefunksjonen

Visning av ikonet for kamera-appen på startskjermen. Visning av ikonet for kamera-appen på startskjermen.

Trinn 1. Åpne kamera-appen på Samsung Galaxy-telefonen din.

Visning av ikonet for kamera-appens innstillinger i kamera-appen. Visning av ikonet for kamera-appens innstillinger i kamera-appen.

Trinn 2. Trykk på Innstillinger-ikonet.

Visning av alternativet for vannmerke i kamerainnstillinger, med på/av-knapp. Visning av alternativet for vannmerke i kamerainnstillinger, med på/av-knapp.

Trinn 3. Trykk på «Vannmerke» for å åpne vannmerkeinnstillinger, eller trykk på «på» eller «av» for å aktivere vannmerkefunksjonen.

Visning av justerbare alternativer for vannmerking, inkludert modellnavn, dato og klokkeslett samt stilalternativer, inkludert fontvalg og tekstjustering. Visning av justerbare alternativer for vannmerking, inkludert modellnavn, dato og klokkeslett samt stilalternativer, inkludert fontvalg og tekstjustering.

Trinn 4. I vannmerkeinnstillingene kan du redigere visningen av modellnavn ved å trykke på ikonet for redigering. Du kan også trykke på «Dato og klokkeslett» for å slå på eller av visning av dato og klokkeslett. Trykk på «Font» for å endre font, og trykk på ikonene for venstre-/høyrejustering eller midtstilling for å endre plasseringen av vannmerket.

Merk: Når du først har lagt til et vannmerke til et bilde, kan det ikke slettes.

Takk for din tilbakemelding