Hvordan kobler jeg til Note9 S Pen via Bluetooth?

Få fullt utbytte av Note9 ved bruk av fjernkontrollen S Pen som har en rekkevidde på opptil 10 m.

Pennen som leveres med Note9, er allerede koblet til enheten, så du trenger ikke foreta en manuell Bluetooth-tilkobling.

Hvis du vil koble en annen S Pen til enheten din, så koble den til via Bluetooth, og få full glede av dens funksjonaliteter. 

Vennligst bemerk: Du kan bare koble til Samsung-godkjente S Pen-typer som støtter Bluetooth Low Energy (BLE).

Tilkobling av en annen S Pen
1 Sett S Pen inn i sporet for å starte tilkoblingen.
2 Åpne varselpanelet ved å skyve nedover fra toppen av enheten.
3 Utvid alternativene i varselpanelet.
Dra ned varselpanelet
4 Skyv varselpanelet til venstre.
Utvidet varselpanel
5

Trykk på S Pen-fjernkontroll.

Alternativet S Pen-fjernkontroll i varselpanelet
6 Trykk på den igjen for å aktivere den på nytt.

S Pen-ikonet på statuslinjen vil flimre, og tilkoblingen kan ta noen minutter .

S Pen ikonet

Vennligst bemerk: Ikke ta S Pen ut av enheten under tilkoblingen. Dette vil avbryte prosessen.

Når S Pen er koblet til, vil S Pen-ikonet på statuslinjen forsvinne.

Hvis tilkoblingen mislykkes, eller hvis du vil bruke den forrige S Pen, så koble den til igjen ved å følge de tidligere trinnene.

Tilbakestille S Pen

Det er to måter å tilbakestille S Pen-tilkoblingen på:

1

Trykk og hold inne S Pen-fjernkontroll-ikonet.

2 Skjermbildet med innstillinger for S Pen-fjernkontroll åpnes automatisk.
3 Trykk på ikonet "Flere alternativer".
Menyen Tilkoble S Pen
4

Trykk på Tilbakestill S Pen.

Skjermbildet S Pen-fjernkontroll

Du kan også få tilgang via Innstillinger:

1 Åpne Innstillinger.

2

Trykk på Avanserte funksjoner.

3

Trykk på S Pen.

4

Trykk på S Pen-fjernkontroll.

5 Trykk på ikonet "Flere alternativer".
Menyen Tilkoble S Pen
6

Trykk på Tilbakestill S Pen.

Skjermbildet S Pen-fjernkontroll

Takk for din tilbakemelding