Informasjon om materialer brukt i Samsung-produkter

Samsung-telefon med bladbakgrunn

Samsung følger forordning (EF) 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i sine produkter.

Hvis du vil ha mer informasjon om stoffer som kan finnes i Samsung-enheten din, vennligst les vår erklæring om stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC).

Du kan også bruke søkeverktøyet vårt for å lære om energimerket og økodesign på ditt Samsung-produkt.

Besøk våre sider om bærekraft på Samsung.com for detaljer om alle Samsungs bedriftsprogrammer, miljøstrategier og andre policydokumenter.

Takk for din tilbakemelding