Opplev støykontrollmodusen på dine Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro lar deg fokusere mer på musikken din uten ekstern støy, og den nye taleregistreringsfunksjonen gjør det lettere og mer praktisk å kontrollere støydempingen. 

Før du prøver å løse det med våre nedenstående anbefalinger, så sjekk om enhetens programvare og tilknyttede apper er oppdatert til nyeste versjon. Sjekk hvordan du oppdaterer mobilenhetens programvare i følgende rekkefølge.  

Trinn 1. Gå til Innstillinger > Programvareoppdatering.

Trinn 2. Trykk på Last ned og installer.

Trinn 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Slå på Støykontrollmodusen på Buds Pro

Det er to støykontrollmoduser på Galaxy Buds Pro: Aktiv støydemping og omgivelseslyd. Funksjonen Aktiv støydemping er til å blokkere de eksterne lydene rundt deg og brukes når du vil unngå distraksjoner, for eksempel når du hører på musikk.

Omvendt er omgivelseslyd-modusen til å høre omgivelsene klart så du raskt kan oppdage potensielt farlige situasjoner eller høre en annen persons stemme under en samtale. Det er flere måter å aktivere støykontroll på.

Metode 1. Ved å berøre og holde på ørepluggene

For å aktivere modusene Aktiv støydemping eller Omgivelseslyd, kan du ganske enkelt berøre og holde på en av ørepluggene. Du vil høre en pipelyd som indikerer at støykontrollen har blitt slått på.

Berør og hold inne-funksjonen på Galaxy Buds Pro

Når du berører og holder på ørepluggene, vil henholdsvis Aktiv støydemping og Omgivelseslyd bli slått på i den rekkefølgen. Det er innstilt som standard at støykontrollmodusen aktiveres ved å berør-og-hold.

Du kan også velge en forhåndsinnstilt berør-og-hold-funksjon til hver øreplugg for å aktivere andre funksjoner raskt og bekvemt.

Slik forhåndsinnstiller du berør og hold

Trinn 1. Åpne Galaxy Wearable-appen, og trykk deretter på Berør og hold-innstillingen. 

Trinn 2. Velg dine ønskede kommandoer for hver øreplugg (Veksle mellom støykontroller, Bixby, volum opp og ned, Spotify).

Berør-og-hold-funksjonen i Galaxy Wearables-appen

Metode 2. Bruke Galaxy Wearable-appen

For å aktivere støykontrollmodus fra Galaxy Wearable, åpne appen og trykk deretter på Aktiv støydemping eller Omgivelseslyd. Du hører den samme pipelyden som indikerer at funksjonen er aktivert.

Velg Høy eller Lav for å justere nivået for Aktiv støydemping under Aktiv støydempingsnivå eller dra i volumbjelken for Omgivelseslyd for å justere volumet.

Støykontrollfunksjonen i Galaxy Wearables-appen

Metode 3. Bruke Galaxy Buds Pro widget

Hvis du legger til de nye Galaxy Buds Pro widgetene på startskjermen din, kan du også slå støykontrollmodus av og på ved å bruke hurtigkontrollen. Bare trykk på det venstre ikonet på hurtigkontrollen, så kan du veksle mellom Aktiv støydemping, Omgivelseslyd og Av.

Omgivelseslyd-alternativet i Galaxy Buds Pro-widgeten

Finn mer om Buds Pro widget på “Slik bruker du nye widgeter for Galaxy Buds Pro” hos Samsung Support.

Merknad:

  • Hvis mikrofonen (den ytre mikrofonen når du satt inn ørepluggene) og dens område er helt tildekt, kan det oppstå akustisk feedback når du starter funksjonen Aktiv støydemping.
  • Du kan kun aktivere støykontrollmodusen når du har satt begge ørepluggene i ørene.

Taleregistreringsfunksjon som oppdager stemmen din automatisk

Når du begynner å snakke mens du hører på musikk, oppdager Galaxy Buds Pro automatisk stemmen din og reduserer musikken slik at du tydelig kan høre den andre personen. I tillegg, hvis stemmen din ikke oppdages i et visst tidsrom, går den automatisk tilbake til den forrige innstillingen. (Du kan innstille det manuelt til 5, 10, 15 sekunder.)

  • Taleregistrering på Aktiv støydemping: Aktiv støydemping av + Musikk ned + Omgivelseslyd på (mikrofonen fokuserer på den andre personens stemme)
  • Taleregistrering på Omgivelseslyd: Musikk ned 

 

Merknad:

  • Taleregistreringsfunksjonen oppdager stemmen ved hjelp av taleregistreringssensorene inni begge ørepluggene. Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig hvis bare én øreplugg brukes.
  • I situasjoner der vibrasjoner kan oppstå, som når du pusser tennene, hoster eller nynner, kan ørepluggene feiltolke dette som stemmen din.
  • For å deaktivere omgivelseslyd manuelt under samtaler, berør og hold ørepluggen, eller du kan deaktivere til taleregistrering i Galaxy Wearable-appen.
Slik aktiverer du Taleregistrering

Trinn 1. Åpne Galaxy Wearable-appen, trykk deretter på Taleregistrering og trykk på bryteren for å aktivere det.

Trinn 2. Velg hvor lang tid det skal ta å deaktivere Omgivelseslyd-modusen automatisk.

Taleregistreringsfunksjonen i Galaxy Wearables-appen

Merknad: Skjermbildene og menyene på enheten kan variere avhengig av enhetsmodell og programvareversjon.

Takk for din tilbakemelding