Hva bettyr det hvis min TV viser en CI feilkode?

Det betyr at det er problemer enten med CI+ CAM-modulen eller CI-kortet og du burde kontakte din kanalleverandør for mer informasjon.

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding