Hva bettyr det hvis min TV viser en CI feilkode?

Det betyr at det er problemer enten med CI+ CAM-modulen eller CI-kortet og du burde kontakte din kanalleverandør for mer informasjon.

Takk for din tilbakemelding