Samsung TV kobler ikke til eller finner ikke Wi-Fi-nettverk eller Internett

Samsung Smart TV-er har en rekke funksjoner og tjenester som for eksempel strømming på nettet, værinformasjon og søkekapasiteter. Hvis du har problemer med TV-forbindelsen din, noe som betyr at du mister tilgangen til disse funksjonene, kan dette imidlertid være veldig frustrerende. Les her for å finne ut hvordan du sjekker nettverket ditt og feilsøker disse problemene. 

Samsung Smart TV brukes med fjernkontroll.

Bemerk: Denne artikkelen refererer til Samsung Smart TV-er (f.eks. med Internettforbindelse). Bilder kan variere noe avhengig av modellen og maskinvaren på TV-en din.

Før du begynner: Sjekk nettverksstatusen

Hvis du har problemer med å koble ditt Smart TV til Internettet, så sjekk nettverksstatusen. Du kan sjekke innstillingene for internettforbindelsen din og se hvor forbindelsen svikter.

Slik sjekker du nettverksstatusen:

1 Klikk på Hjem-knappen på TV-fjernkontrollen.
Bilde av fjernkontroll med hjem-knappen uthevet.
2 Gå til Meny > Innstillinger, og velg det ved hjelp av fjernkontrollen.
En Samsung-TV viser hovedsiden av menyseksjonen.
3 Velg Alle innstillinger.
En Samsung-TV viser alternativene for Innstillinger.
4 Velg Tilkobling.
En Samsung-TV viser alternativene for Alle innstillinger.
5 Velg Nettverk.
En Samsung-TV viser menyalternativene for Forbindelse.
6 Velg Nettverksstatus.
En Samsung-TV viser menyalternativene for Nettverk.

Identifiser problemet

Det er to potensielle feilpunkter som kan forårsake nettverksproblemer. Dette er forbindelsen mellom TV-en og ruteren og forbindelsen mellom ruteren og internettet. 

Forbindelsesfeil mellom TV-en og ruteren: 

En Samsung-TV viser området Nettverksstatus.

Forbindelsesfeil mellom ruteren og internettet:

En Samsung-TV viser området Nettverksstatus.

For å identifisere om problemet er mellom TV-en og ruteren, prøv å koble en annen enhet til ruteren din. Hvis denne enheten kobles til og fungerer korrekt, så er problemet med TV-en din.

For å identifisere om problemet er mellom ruteren og internettleverandøren, sjekk internettboksen din. Hvis boksen er tilkoblet, må du kontakte internettleverandøren for å løse problemet.

Alternativ 1: Sjekk og endre IP-adressen

1 Klikk på Hjem-knappen på TV-fjernkontrollen.
Bilde av fjernkontroll med hjem-knappen uthevet.
2 Gå til Meny > Innstillinger.
En Samsung-TV viser hovedsiden av menyseksjonen.
3 Velg Alle innstillinger.
En Samsung-TV viser alternativene for Innstillinger.
4 Velg Tilkobling.
En Samsung-TV viser alternativene for Alle innstillinger.
5 Velg Nettverk.
En Samsung-TV viser alternativene for Forbindelse.
6 Velg Nettverksstatus.
En Samsung-TV viser alternativene for Nettverk.
7 Velg IP-innstillinger.
En Samsung-TV viser alternativene for Nettverksstatus.

Angi IP-adressen din manuelt

Manuell angivelse av IP-adressen kan brukes til å prøve og feilsøke TV-en din. For å angi IP-adressen din manuelt, følg de samme trinnene som for å sjekke IP-adressen din, og fortsett deretter med følgende trinn:

1 Når du er inne på menyen IP-innstillinger, endre alternativet Motta automatisk til Angi manuelt.
En Samsung-TV viser sprettoppmenyen IP-innstillinger.
2 Gå til IP-adresse.
En Samsung-TV viser IP-innstillinger-informasjonen.
3 Tast inn IP-adressen, og bekreft den ved å velge OK.
En Samsung-TV viser feltene for IP-innstillinger.
4 Velg OK.
En Samsung-TV viser IP-innstillinger-informasjonen.

Alternativ 2: Se etter programvareoppdateringer

Det er to ulike metoder å oppdatere TV-en din på. Metoden som er skissert nedenfor, viser deg hvordan du oppdaterer fra TV-menyen. 

Bemerk: De følgende trinnene kan variere avhengig av din TV-modell og smartmeny-versjonen den bruker. Hvis du ikke er sikker på de nøyaktige trinnene, så følg din trykte bruksanvisning, eller last ned e-manualen fra Samsung Support.

1 Klikk på Hjem-knappen på TV-fjernkontrollen
Bilde av fjernkontroll med hjem-knappen uthevet.
2 Gå til Meny > Innstillinger.
En Samsung-TV viser hovedsiden av menyseksjonen.
3 Velg Alle innstillinger.
En Samsung-TV viser alternativene for Innstillinger.
4 Velg Kundesupport.
En Samsung-TV viser alternativene for Alle innstillinger.
5 Velg Programvareoppdatering.
En Samsung-TV viser alternativene for Support.
6 Velg Oppdater nå.
En Samsung-TV viser Programvarealternativene.

Bemerk:

  • Hvis du har en USB-pinne tilkoblet for video-/bilde-/musikkavspilling eller -opptak, så vil TV-en spørre om den skal se på USB-pinnen etter en oppdatert fil. Velg Nei for å fortsette å oppdatere ved bruk av Wi-Fi.
  • Hvis det ikke er noen oppdatering tilgjengelig, så er TV-en din allerede oppdatert til den nyeste versjonen.

Alternativ 3: Enhetsvedlikehold

Enhetsvedlikehold fungerer ved å kjøre skanninger på TV-en din slik at den kan diagnostisere og optimalisere TV-en din, prøve å fikse problemer som for eksempel en uskarp skjerm eller utilstrekkelig lagringsplass. Hvis det oppdages et problem, vil dette bli vist til deg på en diagnostikkliste.

Følg trinnene nedenfor for å finne ut hvordan du kjører Enhetsvedlikehold på TV-en din.

1 Klikk på Hjem-knappen på fjernkontrollen.
Bilde av fjernkontroll med hjem-knappen uthevet.
2 Gå til Meny > Innstillinger.
En Samsung-TV viser hovedsiden av menyseksjonen.
3 Velg Alle innstillinger.
En Samsung-TV viser alternativene for Innstillinger.
4 Velg Kundesupport.
En Samsung-TV viser alternativene for Alle innstillinger.
5 Velg Enhetsvedlikehold.
En Samsung-TV viser alternativene for Support.

Alternativ 4: Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

En tilbakestilling til fabrikkinnstillinger bør kun utføres hvis ingen andre handlinger fikser problemer. En tilbakestilling til fabrikkinnstillinger vil slette alle nedlastede apper og tilbakestille alle brukerinnstilinger slik at TV-en går tilbake til samme tilstand som da den ble kjøpt. 

Slik tilbakestiller du TV-en din til fabrikkinnstillinger:

1 Klikk på Hjem-knappen på fjernkontrollen.
Bilde av fjernkontroll med hjem-knappen uthevet.
2 Gå til Meny > Innstillinger.
En Samsung-TV viser hovedsiden av menyseksjonen.
3 Velg Alle innstillinger.
En Samsung-TV viser alternativene for Innstillinger.
4 Velg Generelt og personvern.
En Samsung-TV viser alternativene for Alle innstillinger.
5 Velg Tilbakestill.
En Samsung-TV viser alternativene for Generelt og personvern.
6 Bruk talltastene på fjernkontrollen, og skriv inn PIN-koden din. Når du skriver det siste sifferet i PIN-koden, kommer du automatisk til neste skjermbilde.
En Samsung-TV viser feltet Angi PIN-kode.
7 Du må velge Ja og OK for å kunne velge tilbakestill.
En Samsung-TV viser Bekreftelse-sprettoppvinduet.

Koble TV til Internettet på nytt

Etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger må du koble til Internettet på nytt. Det er to måter du kan koble din Smart TV til Internettet på, enten via en trådløs eller en kablet forbindelse. Forbindelsesmetiden er som følger.

1 Klikk på Hjem-knappen på TV-fjernkontrollen.
Bilde av fjernkontroll med hjem-knappen uthevet.
2 Gå til Meny > Innstillinger.
En Samsung-TV viser hovedsiden av menyseksjonen.
3 Velg Alle innstillinger.
En Samsung-TV viser alternativene for Innstillinger.
4 Velg Tilkobling.
En Samsung-TV viser alternativene for Alle innstillinger.
5 Velg Nettverk.
En Samsung-TV viser alternativene for Forbindelse.
6 Velg Åpne nettverksinnstillinger.
En Samsung-TV viser alternativene for Nettverk.
7 Velg Nettverkstype, enten Trådløs eller Kablet.
En Samsung-TV viser skjermbildet for Valg av nettverkstype.
8 Hvis du velger en kablet forbindelse, blir TV-en din automatisk koblet til Internettet. Hvis den er trådløs, så velg nettverket som du ønsker å opprette forbindelse til.

Bemerk: Sørg for at nettverkskabelen er godt forbundet på baksiden av TV-en din når du prøver å koble til via en kablet forbindelse.

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding