Slik innstiller du TV Audio-formatet

For å forbinde flere enheter til TV-en din, er det to slags typer, inngangs- og utgangsenheter. Inngangsenheter overfører lyd til TV-en din. Dette omfatter Blu-ray-spillere, spillkonsoller og set-top-bokser. Utgangsenhetene mottar lyd fra TV-en. Dette omfatter surroundhøyttalere, lydplanker og hodetelefoner. Avhengig av typen enhet, må det korrekte lydformatet velges. Før oppsett bør du undersøke enhetene dine, deres funksjoner og forbindelsesmetoden for å velge det korrekte formatet.

Innstilling av lydformat for digital utgang

Innstilling av lydformat for digital utgang er utgangsformatet som mottar lyd fra TV-en - en lydplanke, hjemmekinosystem eller hodetelefoner. Hvis du ikke bruker noen av disse, trenger du ikke å endre denne innstillingen.

  • Trinn 1. Gå til Innstillinger
  • Trinn 2. Velg Lyd
  • Trinn 3. Velg Ekspertinnstillinger
  • Trinn 4. Velg Lydformat for digital utgang

Lydformat for digital utgang

Velg lydformatet for digital utgang Hvis du velger alternativet Auto, sender lydenheten automatisk lyd ut i et støttet format.

Hvis du velger alternativet Direkte, blir lyddataen sendt ut uten behandling.

Merknad: Alternativet Direkte aktiveres kun når en ekstern enhet tilkobles. (STB/OTT osv.)

HDMI e-ARC Modus-innstilling

For enheter som støtter eARC, kan du vurdere modusen HDMI eARC. Demping skjer midlertidig under tilkobling av enheten.

Slik konfigurerer du TV-ens lydinngang.

Trinn 1. Gå til Innstillinger. 

Trinn 2. Velg Lyd.

Trinn 3. Velg Ekspertinnstillinger.

Trinn 4. Velg HDMI e-ARC-modus.

HDMI eARC-modus

Merknad: Hvis dine eksterne enheter støtter eARC, så velg AUTO. Hvis ikke, så må denne menyen være Av.

Lydinnstilling for å forbedre lyden

Hvis du har problemer med å høre hvisking eller høy dialog, kan du løse disse problemene i lydinnstillingene.

  • Åpne Hurtiginnstilinger for forhåndsinnstilling av lyd. Gå til Innstillinger, velg Lyd og velg Enter. Du kan finne flere lydmoduser med forhåndsinnstilte lydprofiler for Standard, Optimert og Forsterke.
  • Justere spesifikke innstillinger. I Ekspertinnstillinger kan du justere balansen og frekvensene i equalizeren samt endre det foretrukne formatet for HDMI-lyd. Velg det digitale lydformatet, og endre forsinkelsen mellom lyd og video-spor, og skru automatisk volumjustering på og av.

Med lyden tilpasset ditt hjem og dine ører, burde du høre filmer og musikk bedre enn noensinne.

Merknad: Enhetsskjermbildene og menyen er bare eksempler på engelsk, men de er også tilgjengelige på ditt språk.

Takk for din tilbakemelding