Assistentmeny

Assistentmeny

Assistentmeny

Assistentmeny er utviklet for personer med bevegelseshemminger eller andre fysiske hemminger. Ved å bruke Assistentmeny kan du få tilgang til maskinvareknapper og alle deler av skjermen ved å trykke eller stryke.

Trykke på maskinvaretaster og knapper

Med Assistentmeny kan du gjøre følgende oppgaver uten å bruke maskinvaretaster eller knapper på skjermen:

 • • Nylig åpnede apper

  Kjør nylig åpnede apper

 • • Startskjerm

  Gå til Startskjerm

 • • Tilbake

  Gå til forrige skjerm

 • • Lås

  Slå av skjerm på telefon / nettbrett

 • • Volum

  Endre lydmodus og kontrollvolum

 • • Skjermbilder

  Ta et skjermbilde

 • • Meny for å slå av

  Slå av strøm, starte på nytt og nødoppringning

 • • Snakk til Bixby

  Ringe Bixby (hold sideknappen inne lenge)

 • • Åpne Bixby

  Gå til Bixby Home (trykk på sideknappen)

Få enkelt tilgang til alle deler på skjermen

Få enkelt tilgang til elementer hvor som helst på skjermen.

 • • Varslingspanel

  Åpne og lukke varslingspanel

 • • Knip og zoom

  Zoom in eller zoom ut med et enkelt trykk

 • • Skjermkontroll

  Bruk en sirkulær styreplate for å bla opp og ned på listene eller for å navigere på sidene

 • • Meny-innstillinger

  Gå til assistentmeny-innstillinger

 • • Lysstyrke

  Endre skjermens lysstyrke

 • • Skjermrotasjon

  Endre skjermretningsvalget ditt

 • • Markør

  Bruk en styreplate for å flytte markøren til enhver del av skjermen

 • • Forstørrelse

  Åpne forstørrelsesvinduet og kontroller med styreplate

 • Enhetsbilder er simulert for illustrasjonsformål.