Innovativ lydteknologi

Fra et nærbilde av TV-ens bakre høyttaler på venstre side under. Fra et nærbilde av TV-ens bakre høyttaler på venstre side under.

Dynamisk lyd som følger hendelsene med høyttalere i hvert hjørne

Object Tracking Sound Pro (OTS Pro)

Med OTS Pro-teknologi kan du høre hendelsens nøyaktige tilstand – når hendelsen beveger seg, opplever du at lyden følger med. La deg omslutte av hver eneste detalj i lyden – fra TV-ens alle kanter, inkludert midten.

TV og Soundbar i perfekt synergi

Inside a living room interior, neon-colored soundwaves can be seen playing from Neo QLED TV's top speakers as well as from the soundbar which represent Neo QLED Q-Symphony feature.

Q-Symphony

Q-Symphony høyner nivået på den allerede imponerende Neo QLED-lyden.
Lyden fra Neo QLED forenes i harmoni når Q-Symphony synkroniserer den med din Soundbar for en perfekt arrangert surroundlyd-opplevelse.

* Q-Symphony kan bare brukes med en kompatibel Soundbar fra Q-serien. Se i produktspesifikasjonene til Soundbar om den er kompatibel med Q-Symphony.

Automatisk optimalisert lyd for rommet

Inside a living room interior, a wall-mounted Neo QLED shows  previous race car image on the screen.  Soundwaves of Neo QLED SpaceFit Sound analyze the room interior and optimize the TV sound which are represented by the neon-colored sound waves.  A Neo QLED on Studio Stand accessory shows the image of a person playing a guitar on the screen.  Neo QLED SpaceFit Sound optimizes the TV sound for Studio Stand accessory, which is represented by the neon-colored sound waves.  A wall-mounted Neo QLED in the dining room shows a group of people talking. Neo QLED SpaceFit Sound optimizes the TV sound based on dining room interior, which is represented by the neon-colored sound waves.

SpaceFit Sound

Nå kan du få perfekt lyd uansett hvor og hvordan du plasserer TV-en.
SpaceFit Sound-teknologien analyserer omgivelsene i rommet, og kalibrerer deretter TV-lyden automatisk til optimale innstillinger. Bare slå på TV-en og la SpaceFit Sound gjøre resten.

Få med deg hvert eneste ord

A man and woman are in the dining room. The woman is using her coffee maker which makes noise which represented by a gray colored soundwave. The man watches the Neo QLED in the dining room which shows a group of people talking. Neo QLED Active Voice Amplifier optimizes the TV dialogue sound based on the surrounding noise levels, and is represented by neon-colored sound waves on top of the image.

Active Voice Amplifier (AVA)

Active Voice Amplifier analyserer lyden i omgivelsene og optimaliserer talevolumet. Når forstyrrende lyd gjør det vanskelig å høre hva som sier på TV-en, forbedrer AVA talekvaliteten for en tydeligere samtale