Odpowiedzialność społeczna

Samsung jako globalna marka jest świadoma swojej roli i konsekwentnie planuje działania na rzecz pozytywnych zmian w społeczeństwie, również w Polsce. Dlatego prowadzi programy skierowane do różnych grup wiekowych, by rozwijać w Polakach ich umiejętności cyfrowe i ułatwiać im dostęp do wiedzy. Poza edukacją Samsung wspiera także rozwój polskiej przedsiębiorczości i ułatwia dostęp do technologii osobom niepełnosprawnym.

 

Prowadzimy programy edukacyjne

CyfrOFFy kONtakt

Firma Samsung od lat konsekwentnie prowadzi działania wspierające rozwój edukacji i budowania zdrowych nawyków cyfrowych. Od 2018 roku organizowane są warsztaty familijne, dzięki którym także rodzice mają szansę dowiedzieć się, jak czynnie uczestniczyć w życiu cyfrowym ich dzieci. Przy wsparciu ekspertów dobre praktyki zebrano w dwóch poradnikach: „Aktywności na start” oraz „Rodzinny przewodnik po cyfrowym świecie”. Pierwsza publikacja ma na celu przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy z zakresu programowania podczas wspólnego spędzania czasu. W „Rodzinnym przewodniku po cyfrowym świecie” rodzice znajdą niezbędne wskazówki jak bezpiecznie i mądrze korzystać z nowych technologii. Idąc o krok dalej, w 2019 roku Samsung otworzył także nowoczesną pracownię edukacyjną Edu Lab w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie, która stanowi miejsce wymiany doświadczeń i współpracy uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Od 2015 roku firma współpracuje z 18 przedszkolami z całej Polski, w świecie technologii.

 

Centrum Nauki Kopernik

Samsung współpracuje z Centrum Nauki Kopernik od początku jego istnienia. Wspólnie popularyzują naukę przy wykorzystaniu nowych technologii, tworząc nowe programy edukacyjne, wystawy oraz zapewniając dodatkowe atrakcje zwiedzającym w czasie imprez. Rozwiązania technologiczne Samsung, np. smartfony, urządzenia Gear VR, tablety, monitory czy telewizory, są wykorzystywane na ekspozycjach oraz mini warsztatach. Firma jest również inicjatorem specjalnych wystaw i wydarzeń m.in. wystawy „Samsung i kropka”, nt. technologii kropek kwantowych, czy Wieczorów dla dorosłych, w czasie których Kopernik jest dostępny tylko dla osób pełnoletnich. Od 2017 roku Samsung wraz z Centrum Nauki Kopernik w ostatnią niedzielę wakacji organizują święto nauki i technologii, czyli Dzień Odkrywców z Samsung. Tego dnia wszyscy chętni mogą zwiedzać obiekt bezpłatnie i korzystać ze specjalnie przygotowanych atrakcji.

 

Rozwijamy przedsiębiorczość

Sieć Inkubatorów Samsung w Polsce Wschodniej

Wpierając przedsiębiorczość, Samsung w trzech miastach w Polsce Wschodniej stworzył sieć inkubatorów dla startupów. Pierwszy z nich przy współpracy z Politechniką Rzeszowską i Doliną Lotniczą działa od 2017 roku w Rzeszowie. Tutaj młodzi przedsiębiorcy rozwijają pomysły z zakresu Internetu rzeczy. Drugi, w partnerstwie z NASK i miastem Lublin, został otwarty dla startupów zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Trzeci Inkubator, pionierski w skali światowej, w Białymstoku skupia się na wspieraniu innowatorów tworzących rozwiązania odpowiadające na wyzwania współczesnego świata określone w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Partnerami Inkubatora są Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W ramach inicjatywy startupy mogą liczyć na stałe wsparcie ekspertów z Samsung R&D, dostęp do przestrzeni laboratorium oraz urządzeń Samsung, bezpłatne szkolenia, a także możliwość wsparcia finansowego. W Inkubatorach organizowane są także wydarzenia dla społeczności lokalnych, np. zajęcia z kodowania, hackathony i turnieje gamingowe oraz warsztaty z przedsiębiorczości.

 

Samsung Galaxy Geeks

W 2016 roku Samsung R&D Polska rozpoczął w warszawskim Technikum Elektronicznym nr 1 im. M. Kasprzaka zajęcia programowania Samsung Galaxy Geeks. Program ma na celu zaszczepić w młodych ludziach zainteresowanie programowaniem. W ciągu dwóch edycji inżynierowie R&D przeprowadzili dla trzydziestu dwóch uczniów zajęcia praktyczne z programowania prostych gier w języku Java z użyciem Android Studio. Dla uczniów było to nowe doświadczenie, pozwalające rozwinąć swoje umiejętności i zastosować je w praktyce tworząc własne, niepowtarzalne gry oraz przekonać się, że programowanie to także świetna zabawa.

 

Ułatwiamy dostęp do technologii

Pomagam Migiem – Sklepy Samsung przyjazne niepełnosprawnym

Z myślą o osobach z dysfunkcjami słuchu w Polsce, Samsung uruchomił usługę „Pomagam Migiem”, oferującą tłumaczenia na żywo rozmowy z osobą głuchą lub słabosłyszącą. Dzięki tej usłudze osoba niesłysząca może skontaktować się z tłumaczem i załatwić dowolną sprawę w miejscu, w którym się aktualnie znajduje. Aplikacja „MIGAM” jest dostępna we wszystkich brand storach i serwisach Samsung na terenie kraju, a od 2018 roku także w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

Działamy lokalnie i motywujemy pracowników

Edukacja międzypokoleniowa w ramach wolontariatu

W ramach odpowiedzialności społecznej pracownicy chętnie wykorzystują swoje doświadczenie zawodowe i angażują się w pomoc zarówno starszym, jak i młodszym pokoleniom. Od kilku lat Samsung organizuje Warsztaty Technologiczne dla Seniorów, których celem jest zacieranie różnic międzypokoleniowych oraz wspieranie osób starszych w kontakcie z nowymi technologiami. Samsung nie zapomina także o młodszych użytkownikach. W 2019 roku ogłoszony został konkurs, który polegał na zebraniu wśród pracowników pomysłów na inicjatywy społeczne. Zwyciężył projekt „Odkrywcy Pasji”, w ramach którego wolontariusze postanowili zostać mentorami dla dzieci i młodzieży. Inicjatywa miała na celu pokazanie młodym ludziom, w jaki sposób mogą wykorzystać swoją wiedzę oraz pasję do tworzenia ciekawych i wartościowych przedsięwzięć. Dzięki akcji zorganizowane zostały m.in. warsztaty dla licealistów, które miały im pomóc w wyborze przyszłej kariery zawodowej. Z kolei w Samsung R&D Institute odbyła się konferencja na temat zawodu informatyka oraz 5-tygodniowy cykl warsztatów z zakresu programowania, lingwistyki, zarządzania, biznesu czy wystąpień publicznych.

 

Działania na rzecz środowiska

Odpowiedzialność społeczna firmy to także troska o środowisko. Od 2017 roku w ramach przypadającego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi pracownicy Samsung Electronics Polska i Samsung R&D Institute angażują się w akcję sadzenia drzew, krzewów i kwiatów w parku Muzeum Łazienki Królewskie. W 2019 roku wolontariusze wspólnie z ogrodnikami posadzili łącznie 100 różaneczników w Ogrodzie Królewskim oraz w Ogrodzie Romantycznym. Akcja ma na celu pomoc w zachowaniu ciągłości zabytkowych ogrodów, które są dziedzictwem kulturowym i jednym z ulubionych miejsc spacerowych w Warszawie. Ponadto Samsung angażuje się w inicjatywę Sprzątania Świata. 20 września 2019 roku wolontariusze, wyposażeni w worki na śmieci i rękawiczki, sprzątali warszawski Lasek na Kole oraz Lasek na Górce Szczęśliwickiej. Od 2018 roku firma działa w programie UNEP/GRID “Partnerstwo na rzecz środowiska”. Od 2018 roku bierze udział w Światowym Dniu Środowiska. Dzięki wsparciu technologicznemu wolontariusze UNEP/GRID –Warszawa (Program Narodów Zjednoczonych ds Ochrony Środowiska – oddział w Polsce) zbierają ekopostanowienia wśród Warszawiaków.

 

Skontaktuj się z nami

 

Magdalena Olborska
CSV and Partnership Manager

csr.pl@samsung.com
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa

 

Sylwia Gardyna
CSR & PA Senior Specialist

csr.pl@samsung.com
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa