*Promocja trwa od 11.03.2024 r. do 24.03.2024 r. Liczba Nagród jest ograniczona i łącznie wynosi 670 sztuk. Promocja dostępna jest u wybranych partnerów.

Jak to działa?

*Promocja trwa od 11.03.2024 r. do 24.03.2024 r. Liczba Nagród jest ograniczona i łącznie wynosi 670 sztuk. Promocja dostępna jest u wybranych partnerów. **Lista partnerów handlowych w regulaminie.

Modele objęte promocją

PROMO poradnik – jak odebrać
produkt w prezencie?

Film tłumaczący jak skorzystać z promocji Samsung na produkt w prezencie Film tłumaczący jak skorzystać z promocji Samsung na produkt w prezencie

Poznaj Galaxy Z Fold5 | Z Flip5

Przejdź na stronę nowych foldów. Jeszcze wydajniejsze i jeszcze zgrabniejsze, nowe smartfony Galaxy Z Fold5 i Z Flip5 oferują nieporównywalne dotąd doświadczenia. Odkryj ich zachwycające detale i wybierz Twój nowy Galaxy.

Poznaj odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania

 • 1. Kto może wziąć udział w promocji?

  Uczestnikiem promocji może być: - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieuczestnicząca w Promocji w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Promocji za zakup określonego modelu Produktu, niezależnie od liczby zakupionych Produktów. W przypadku, gdy Uczestnik kupi np. dwa produkty Samsung Galaxy A25 5G, może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 • Możesz wziąć udział w promocji, kupując smartfon Samsung Galaxy A25 5G u partnera handlowego, wskazanego w regulaminie promocji.
 • Możesz wziąć udział w promocji, jeśli zamówisz i zakupisz Samsung Galaxy A25 5G u partnera handlowego wskazanego w regulaminie, w okresie od 29.01.2024 r. do 25.02.2024 r. (za datę zakupu uznaje się datę i godzinę wysłania zamówienia na serwer sklepu internetowego lub dokonania zakupu w Punkcie Handlowym, wskazaną na dowodzie zakupu).
 • Jeśli zakupiłeś Samsung Galaxy A25 5G możesz otrzymać Ładowarkę sieciową 25W EP-T2510 (bez kabla) (EP-T2510NBEGEU) oraz Etui Clear Case (EF-QA256CTEGWW). Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Promocji za zakup określonego modelu Produktu, niezależnie od liczby zakupionych Produktów. W przypadku, gdy Uczestnik kupi np. dwa produkty Samsung Galaxy A25 5G, może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 • Po zakupie smartfona musisz go aktywować do dnia 03.03.2024. Aktywacja urządzenia to uruchomienie Urządzenia z aktywną kartą SIM polskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych na czas co najmniej 5 minut i zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej (EULA). Aktywacji można dokonać wyłącznie na terenie Polski. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który pojawi się w Twoim nowym urządzeniu w aplikacji Samsung Members w zakładce Korzyści. Baner pojawi się w ciągu 24 godzin od aktywacji telefonu. Na wypełnienie formularza masz czas od 29.01.2024 r. do 10.03.2024 r godz. 23:59. Twoje zgłoszenie będzie weryfikowane – jeśli będzie spełniać warunki udziału w promocji, w terminie do 21 dni roboczych od potwierdzenia jego poprawności otrzymasz nagrodę. Weryfikacja zgłoszeń trwa do 14 dni.
 • W formularzu musisz wskazać: a. model i numer IMEI Urządzenia; b. imię i nazwisko Uczestnika; c. adres do wysyłki Nagrody (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) znajdujący się na terytorium RP; d. numer telefonu Uczestnika; e. adres e-mail Uczestnika; f. data zakupu Urządzenia; g. nazwa firmy, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; h. załączony dowód zakupu Urządzenia; i. załączony dowód zamówienia Urządzenia w terminie promocji; j. wskazanie firmy Partnera Handlowego, u którego zakupiono Produkt; k. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola „zapoznałem się z Regulaminem Promocji”.
 • Na wypełnienie formularza masz czas od dnia 29.01.2024 r. do 10.03.2024 r godz. 23:59. Formularz można wypełnić wyłącznie na terenie Polski.
 • Nie.
 • Nagrody przyznawane są według kolejności poprawnych zgłoszeń. Nie zwlekaj z wypełnieniem formularza. W przypadku braków formalnych w wypełnionym Formularzu, Uczestnik w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wypełnionego Formularza na serwer Organizatora zostanie wezwany mailem do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych.
 • Nie – nagrodę otrzymasz w terminie do 21 dni roboczych od potwierdzenia poprawności Twojego zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszeń trwa do 14 dni.
 • W razie problemów z udziałem w promocji możesz zgłosić reklamację, wysyłając wiadomość e-mail na adres prezent-galaxy@smolar.pl
 • Sprawdź, czy wpisujesz poprawny numer IMEI, oznaczony jako gniazdo 1. Jeśli formularz nadal nie działa lub występują inne błędy, napisz wiadomość e-mail na prezent-galaxy@smolar.pl, podając swoje dane oraz numer IMEI Twojego urządzenia i załącz dowód zakupu.