Co zrobić, gdy na odkurzaczu Jet zapali się czerwona lampka?

Gdy na wyświetlaczu odkurzacza Jet zapali się czerwona lampka, należy sprawdzić stan worka na kurz i filtrów. Filtr można łatwo wyjąć, aby sprawdzić jego stan lub wyczyścić go w celu rozwiązania problemu.

Trzy najważniejsze ikony na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu odkurzacza Samsung Jet mogą pojawiać się trzy typy ikon. Ikona w czerwonym kolorze oznacza, że należy wyczyścić odpowiedni filtr. Poniżej znajdziejsz informacje jakie działania należy podjąć przy konkretnym typie ikony.

 • Niedrożność: blokada zbiorników na kurz, rur i części ssących
 • Zablokowanie szczotki obrotowej: rolki szczotki są zaklinowane i nie chcą się obracać
 • Brak filtra: nie zamontowano mikrofiltra zmywalnego
Trzy najważniejsze ikony na wyświetlaczu odkurzacza Jet

Uwaga: 

 • Rzeczywisty wygląd wyświetlacza może się różnić w zależności od modelu urządzenia.
 • Na ilustracji jest przedstawiony model referencyjny z ustawionym językiem angielskim, ale dostępna jest też wersja w Twoim języku.

Jeśli zaświeci się czerwona ikona niedrożności

Jeśli zaświeci się czerwona ikona niedrożności, należy sprawdzić i oczyścić zmywalny mikrofiltr znajdujący się w pojemniku na kurz. Dodatkowo warto wyczyścić znajdujące się wewnątrz metalowe sitko.

ikona niedrożności w czerwonym kolorze
Jak czyścić miękką szczotkęRozwiń

Krok 1. Naciśnij przycisk odłączania pojemnika na kurz, a następnie wyjmij zmywalny mikrofiltr i metalowe sitko. (Przekręć metalowe sitko w prawo, aby je odłączyć).

odłącz miękką szczotkę

Krok 2. Dokładnie umyj i wysusz zmywalny mikrofiltr i pojemnik na kurz. 

umyj i wysusz zmywalny mikrofiltr

Krok 3. Zdmuchnij kurz z zewnętrznej powierzchni metalowego sitka za pomocą szczotki ssącej.

zdmuchnij kurz z filtra siatkowego

Krok 4. Po wyczyszczeniu filtrów włóż metalowe sitko do zmywalnego mikrofiltru i pojemnika na kurz.

włóż filtry do odkurzacza Jet

Uwaga: przed złożeniem części należy pozostawić na 24 godziny w zacienionym miejscu do całkowitego wyschnięcia.

Krok 5. Po zamontowaniu filtrów w pojemniku na kurz przymocuj pojemnik do korpusu odkurzacza. O prawidłowym przymocowaniu świadczy odgłos pstryknięcia.

przymocuj pojemnik na kurz do korpusu

Uwaga: 

 • W razie potrzeby namocz pojemnik na kurz przez około 30 minut w wodzie, a następnie go wymyj.
 • Umyj metalowe sitko i zmywalny mikrofiltr pod bieżącą wodą.

Jeśli zaświeci się na czerwona ikona zablokowania szczotki obrotowej

Po odłączeniu szczotki obrotowej funkcja EZ Clean szczotki Turbo automatycznie usuwa splątane zanieczyszczenia i włosy. Jeśli nie uda się usunąć zanieczyszczeń, usuń je, posługując się nożyczkami. 

czerwona ikona sygnalizacji braku filtra

Uwaga: 

 • Jeśli włączone jest urządzenie zapobiegające przegrzaniu silnika, ikona blokady szczotki obrotowej może się nie zaświecić.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas usuwania zanieczyszczeń ze szczotki Turbo za pomocą nożyczek. 
Jak czyścić miękką szczotkę

Jeśli na szczotce pozostaną zanieczyszczenia, usuń je wilgotną chusteczką lub suchą szmatką.

 • Nie czyść szczotki obrotowej ani części ssącej wodą.
 • Nie używaj miękkiej szczotki do usuwania mokrych zabrudzeń, takich jak rozlane płyny czy nieczystości pozostawione przez zwierzęta.
odłącz miękką szczotkę
czyszczenie miękkiej szczotki
Jak czyścić Turboszczotkę

Jeśli nie uda się usunąć zanieczyszczeń, usuń je, posługując się nożyczkami. Uważaj, aby nie przeciąć szczotki obrotowej.

 • Jeśli dojdzie do wessania szmatki lub innego ciała obcego, które zaplącze się w szczotce obrotowej (bębnie), szczotka przestanie działać, aby zapobiec uszkodzeniu silnika.
 • Po oczyszczeniu szczotki wyłącz i ponownie włącz zasilanie.
 • Jeśli po oczyszczeniu szczotka nadal nie działa, wyłącz i ponownie włącz zasilanie.
czyszczenie miękkiej szczotki
czyszczenie Turboszczotki

Uwaga: Podczas czyszczenia szczotki uważaj, aby nie przyciąć palców w jej zagięciu.

Jeśli świeci się czerwona ikona sygnalizacji braku filtra

Jeśli na wyświetlaczu świeci się czerwona ikona sygnalizacji braku filtra, oznacza to, że w odkurzaczu nie zamontowano filtra lub zmywalny mikrofiltr został założony nieprawidłowo. Produktu nie da się złożyć bez zmywalnego mikrofiltra. Zainstaluj prawidłowo zmywalny mikrofiltr.

czerwona ikona sygnalizacji braku filtra

Jeśli urządzenie nie włącza się nawet po prawidłowym zainstalowaniu zmywalnego mikrofiltru, upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zainstalowany. Postępuj według poniższej instrukcji montażu.

sprawdź poprawność instalacji mikrofiltra
Wskazówki na temat czyszczenia pojemnika na kurz w stacji Clean Station

Aby użyć stacji czyszczącej, należy odłączyć podstawowy pojemnik na kurz odkurzacza Samsung Jet i zastąpić go specjalnym pojemnikiem na kurz. Użycie stacji czyszczącej nawet 400-krotnie zmniejsza ilość kurzu w porównaniu z sytuacją, gdy kurz wysypuje się do kosza na śmieci (na podstawie naszych doświadczeń).

Krok 1. Naciśnij przycisk PUSH, aby otworzyć wieko i pionowo zamocować pojemnik. 

otwórz pojemnik na kurz stacji czyszczącej

Krok 2. Zapali się niebieskie światło i następi automatyczne pozbycie się kurzu. 

wyczyść pojemnik na kurz

Krok 3. Po zakończeniu czyszczenia odłącz pojemnik i zamknij jego pokrywę dolną i pokrywę główną urządzenia Clean Station.

zamknij pokrywę pojemnika na kurz

Uwaga: 

 • Jeśli obecne są pozostałości brudu, naciśnij przycisk START/STOP po prawej stronie urządzenia, aby kontynuować czyszczenie.
 • Jeśli nie można usunąć kurzu z powodu zapełnienia pojemnika na kurz, zakryj zmywalny mikrofiltr ręką i uruchom go.

Dziękujemy za twoją opinię