Ansvarsfull återvinning

Samsung Electronics Nordic AB tar genom återvinningssystemet El-Kretsen AB producentansvar i Sverige för de produkter som vi gör tillgängliga på den svenska marknaden. El-Kretsen är ett ledande, branschägt, icke-vinstdrivande system för insamling och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) och batterier.

 

Konsumenterna kan lämna elektriskt och elektroniskt avfall  utan kostnad till kommunala insamlingsställen eller till återförsäljare som säljer samma typ av produkter. Produkter som är märkta med WEEE-symbolen* får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet, eftersom de kan innehålla grundämnen eller föreningar som kan ha en negativ inverkan på människors hälsa och på miljön. De måste i stället lämnas på de särskilda insamlingsställena för elektriskt och elektroniskt avfall. På så sätt säkerställs en miljövänlig återvinning och återanvändning av resurser. 

 

Våra företagskunder kan även lämna elektroniska avfallsprodukter till El-Kretsens insamlingsställen. Kontakta i så fall El-Kretsen, eftersom transportavgifter kan komma att tas ut. 

 

För ytterligare information

El-Kretsen: elkretsen.se

Information om återvinningscentraler: sopor.nu

Samsung och miljön: samsung.com/se/aboutsamsung/sustainability/strategy