Vilka potentiella ljud kan min Samsung kylskåp/frys göra?

Enligt europeiska nya miljörätt tvingades tillverkare av alla typer av kylprodukter att ersätta de gamla miljöskadliga köldmedier, allmänt kända som "Freon".

 

Köldmediet som används nuförtiden kallas isobutan, som är miljövänligt men kräver högre tryck i kylsystemet, vilket påverkar produktens vanliga ljudnivå. Vi vill hjälpa dig att känna igen och skilja de ljuden som är vanliga och de som inte är vanliga ljud.  

 

Läs mer om ljuden som

Find out about the sounds som anses vara "normala" nedan:

Detta ljud kan höras flera gånger om dagen under drift. Det orsakas avflödet av köldmedium genom systemet när det omvandlas från gast tillvätska. Dessa ljud är vanligt förekommande i nya produkter. 

Kylskåp/Frys

 

Vanliga ljud - kokande

 

Ljudet du hör har förstärkts för att hjälpa dig att identifiera det bättre

 

Gurglande, kokande, bubblande eller droppande ljudς

Produkter med automatisk avfrostningsfunktion är utrustade med fläktar som cirkulerar den kalla luften inuti enheten. Ljudet som avges av dessa fläktar kan vara hörbart. I vissa modeller är kompressorn även utrustad med en kylfläkt.

Kylskåp/Frys

 

Vanliga ljud - Luftcirkulationsljud

 

Ljudet du hör har förstärkts för att hjälpa dig att identifiera det bättre

 

Fläktljud

Produkter med automatisk avfrostning är utrustade med värmeelement för att möjliggöra avfrostning. Knakandeljud kan höras p.g.a. materialets expansion eller fallande is som lossnar under avfrostning. Detta är normalt för denna typ av produkt. 

Kylskåp/Frys

 

Vanliga ljud – Knakande

 

Ljudet du hör har förstärkts för att hjälpa dig att identifiera det bättre

 

Knakande ljud

Ett klickande ljud kan höras när kompressorn startar och stannar.Detta ljud kommer från startaggregatet och är normalt för modeller med AC-kompressor. Modeller med inverterkompressor har inte startreläer.

Kylskåp/Frys

 

Vanliga ljud – Klickande ljud

 

Ljudet du hör har förstärkts för att hjälpa dig att identifiera det bättre

 

Klickande ljud

Kylskåpet innehåller rör som vibrerar lätt när köldmedium pumpas in i systemet. Dessa rör får inte blockeras eller vara I kontakt med andra rör eller kablar. Hyllor, skåp och andra föremål i kylskåpets insida kan vibrera när kylskåpet är igång.

För att förhindra ljudet kan du:

1 Byt placering av kylskåpet eller kontrollera att rören inte är i kontakt med varandra eller väggen.
2 Placera kylskåpet upprätt så att det inte vidrör något.
3 Justera kylskåpets fötter.
4 Ta ut maten och sätt tillbaka den på hyllorna.
5 Kontroller att behållarna inuti kylskåpet inte slår i varandra.

Kylskåp/Frys

 

Vanliga ljud - Vibrationsljud

 

Ljudet du hör har förstärkts för att hjälpa dig att identifiera det bättre

 

Vibrationsljud

  • Whirring!
  • SSSRRR!

Ljudet frånkompressorn orsakas av den elektriska motorn som driver den mekaniska pumpen. Varje gång kompressorn startar avges detta ljud. Hur oftak ompressorn startar beror på:

1 Temperaturinställningen
2 Hur ofta dörren öppnas och stängs
3 Rumstemperatur.
4 Ventilation kring produkten.
5 Mängden varm mat och/eller mängden lagrad mat.

Kylskåp/Frys

 

Vanliga ljud – Surrande ljud

 

Ljudet du hör har förstärkts för att hjälpa dig att identifiera det bättre

Om en av våra tekniker redan har kontrollerat kylskåpet avseende ljud och inte kunde identifiera något fel kan du vara säker på att din produkt är i gott skick.

Obs: Om produkten inte påvisar något tekniskt fel kan du behöva betala besökskostnaden enligt avtalet med leverantören. 

Tack för din feedback