Hur du använder AR-klotter i Note10

Spela in roliga videor med virtuell handskrift eller teckningar på ansikten eller andra ställen. När kameran identifierar ett ansikte eller ett utrymme följer klottret ansiktet när det rör sig och klottret i utrymmet fixeras på samma plats även om kameran rör på sig.

1 Starta appen Kamera och tryck på Video i listan över inspelningslägen.
2 Tryck på Ikon 'AR Doodle' och välj ett läge du vill ha. När kameran identifierar motivet visas identifieringsområdet på skärmen.
  • Ansikte: Rita på ett ansikte
  • Överallt: Rita någon annanstans.
Note10-kameran känner igen ansiktet på en pojkes på en gunga

*Bilden visar ett exempel på engelska, men tjänsten finns tillgänglig på lokalt språk.

3 Skriv eller rita i identifieringsområdet.Om du trycker på Ikon 'Spela' och sedan börjar rita kan du spela in dig själv när du ritar.
Rita på ansiktet på en bild en pojke på en gunga med Note10

*Bilden visar ett exempel på engelska, men tjänsten finns tillgänglig på lokalt språk.

4 Tryck på Ikon 'Spela' för att spela in en video.
5 Tryck på IIkon 'Stopp' för att avsluta inspelningen av videon. Du kan visa och dela videon i galleriet.

Tack för din feedback