Ako sa vymieňa filter na čistenie vody chladničky?

Chladničky Samsung sú vybavené filtrami na čistenie vody alebo odstraňovanie pachov. Keď sa dosiahne limit maximálneho používania jednotlivých filtrov, rozsvieti sa červené svetlo, ktoré vás informuje, že je nutné filtre vymeniť. Prečítajte si pokyny nižšie na výmenu filtra na čistenie vody. Okrem toho je vhodné si prečítať používateľskú príručku chladničky, kde nájdete ďalšie informácie.

Keď sa rozsvieti indikátor filtra vody na paneli displeja

Svetelný indikátor filtra vody je prednastavený tak, aby sa zmenil naoranžovo po piatich mesiacoch alebo 450 galónoch a načerveno po šiestich mesiacoch alebo 500 galónoch.
Ak chcete indikátor filtra vody obnoviť, filter je nutné vymeniť a obnoviť funkciu na ovládacom paneli. V závislosti od modelu môže byť svetlo zelené alebo modré.

zobrazuje sa indikátor, že je potrebné vymeniť filter na čistenie vody

Poznámka:

  • Skutočný dizajn panela displeja sa môže líšiť v závislosti od typu používaného modelu.
  • Tento obrázok predstavuje referenciu v angličtine, ale je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.
Vyhľadanie umiestnenia filtra na čistenie vody

Filter vody sa zvyčajne nachádza v strede vnútornej časti alebo v dolnej časti chladničky.

vyhľadanie umiestnenia filtra na čistenie vody

Poznámka: Umiestnenie filtra vody sa môže líšiť v závislosti od modelu chladničky.  

Návod na výmenu filtra na čistenie vody

Ak chcete mať vždy k dispozícii čistú úžitkovú vodu alebo ľad, filter sa odporúča vymeniť ihneď po zobrazení znaku výmeny filtra na paneli displeja. Po výmene filtra sa odporúča pred použitím vody odliať najmenej 500 ml.

Pri výmene filtra vody je nutné najskôr zatvoriť prítok vody. Po dokončení výmeny sa uistite, že ste prítok vody znova otvorili.

1. krok. Stlačením a podržaním tlačidla Ice Type/Filter Change na ovládacom paneli počas 3 sekúnd obnovte filter.
2. krok. Otvorte kryt filtra a otočte filter vody proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite filter vody z púzdra.
3. krok. Vložte do puzdra filtra nový filter a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne.

návod na výmenu filtra na čistenie vody

Poznámka:

  • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine a je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.
  • Pri vyťahovaní kazety filtra ju držte vo vodorovnej polohe.

Obnovenie svetelného indikátora filtra po výmene

Po vložení nového filtra sa cyklus výmeny filtra musí znova obnoviť stlačením a podržaním tlačidla signalizácie počas 3 sekúnd. Zaručujeme výnimočný výkon a vhodnosť cyklov výmeny. Po obnovení sa farba indikátora filtra zmení z červenej na zelenú (prípadne zmizne hlásenie Replace Filter (Vymeňte filter)).

nezabudnite obnoviť svetelný indikátor filtra

Poznámka: Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine a je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.

Návod na vyhľadanie sériového čísla na chladničke

Ak chcete vymeniť filter, je nutné skontrolovať príslušné sériové čísla, ktoré zodpovedajú jednotlivým filtrom pre model chladničky. Všetky chladničky Samsung majú štítky umiestnené na dvoch miestach na vonkajšej strane produktu.
 

  • Sériové číslo možno jednoducho nájsť tak, že otvoríte dvere vľavo hore na prednej strane, alebo vľavo dole.
  • Na štítku je vytlačený názov modelu a sériové číslo chladničky. 

Môžete kontaktovať centrum služieb zákazníkom a získať zoznam dostupných filtrov alebo môžete filter zakúpiť online po zadaní sériového čísla chladničky.

kontrola sériového čísla chladničky

Ďakujeme vám za vašu reakciu