Čo mám robiť, ak teplota klimatizácie nie je dostatočne nízka?

Klimatizácie od spoločnosti Samsung sú navrhnuté tak, aby boli mimoriadne účinné. Režim rýchleho chladenia poskytuje okamžitú zmenu teploty vzduchu. Izbová teplota tak rýchlo klesne na hodnotu, ktorú ste nastavili. Ak zistíte, že teplota klimatizácie je nesprávna, hoci ste nastavili správne hodnoty, odporúča sa, aby ste skontrolovali vlastnosti okolitého prostredia uvedené nižšie.

Úprava nastavení teploty

 • Ak cítite, že teplota klimatizácie nie je dostatočne nízka, uistite sa, že ste nastavili nízku teplotu.
 • Stlačením symbolu + alebo - tlačidla Temp zmeňte teplotu klimatizácie.
 • Miestnosť by mala byť vhodne chránená pred horúčavou. Všetky dvere a okná by mali byť zatvorené, inak môže byť chladenie nedostatočné.

Odstránenie prekážok v okolí klimatizácie

Ak sú pred interiérovým alebo exteriérovým zariadením umiestnené prekážky, môže sa stať, že klimatizácia bude neúčinná. (Produkt nemôže vtiahnuť dostatok vzduchu.)

kontrola prekážok v blízkosti klimatizácie

Zohľadnenie priestorovej kapacity

Ak veľkosť miestnosti presahuje kapacitu klimatizácie, zníženie teploty bude trvať dlhšie. Preto sa odporúča používať klimatizáciu, ktorá zodpovedá ploche vašej domácnosti. Ak používate klimatizáciu, ktorá má nedostatočnú kapacitu vzhľadom na plochu domácnosti, domácnosť nemusí byť dostatočne chladná a výsledkom bude vysoký účet za elektrinu.

Kontrola filtra vzduchu

Ak sa vo vnútornom filtri vzduchu nachádza priveľa prachu, klimatizácia nemôže vtiahnuť dostatočné množstvo vzduchu. To môže byť príčinou problému s teplotou. Filter sa odporúča čistiť raz za 2 týždne alebo keď sa na displeji interiérového zariadenia zobrazí kód CF. (Kód displeja CF znamená pripomenutie čistenia filtra.)
Nižšie vyhľadajte svoj model klimatizácie a postupujte podľa návodu na čistenie filtra vzduchu. Vďaka tomu získate chladný a čistý vzduch. 

Poznámka: 

 • Podrobnosti o spôsoboch odpojenia a montáže filtra nájdete v používateľskej príručke. (Môžu sa líšiť v závislosti od modelu.)
 • Intervaly čistenia sa môžu líšiť v závislosti od používania a vlastností okolitého prostredia.

1. krok. Vysuňte filter zo zariadenia.

vysunutie filtra zo zariadenia

2. krok. Pomocou jemnej kefky alebo vysávača odstráňte prach alebo nečistoty na filtri.

odstránenie prachu z filtra pomocou kefky

3. krok. Ak sa na filtri nachádza veľa prachu, namočte ho približne na 30 minút do mydlovej vody a potom ho opláchnite.

čistenie filtra vodou

4. krok. Po opláchnutí filtra ho nechajte uschnúť na dobre vetranom mieste.

vysušenie filtra

5. krok. Znova vložte filter.

opätovné vloženie filtra

Poznámka: 

 • Filter vzduchu nedrhnite kefou s tvrdými štetinami ani iným agresívnym nástrojom na čistenie.
 • Ak sa filter vzduchu úplne nevysuší alebo sa suší v uzavretých (prípadne vlhkých) priestoroch, môže vzniknúť nepríjemný zápach.
 • Pri sušení nevystavujte filter vzduchu priamemu slnečnému žiareniu.

Ak máte k dispozícii typ klimatizácie stojacej na zemi s invertorom, použite postup uvedený nižšie. Model stojaci na zemi s invertorom obsahuje dva typy filtrov.

 • Filter Full HD: Filtruje veľké častice prachu v privádzanom vzduchu. 
 • Filter Zero: Zachytáva malé častice prachu vo vzduchu. Dá sa umývať a môže sa používať dočasne.

Čistenie filtra Full HD

1. krok. Vytiahnite filter Full HD v smere šípok znázornených na obrázku nižšie.

vytiahnutie filtra hd

2. krok. Pomocou vysávača alebo tečúcej vody odstráňte prach.

odstránenie prachu

3. krok. Úplne filter vysušte na mieste, ktoré nie je vystavené slnečnému žiareniu.

vysušenie filtra hd

4. krok. Úplne zatlačte filter Full HD v smere šípky, aby sa nachádzal v pevnej polohe.

vloženie filtra full hd do zariadenia

Poznámka: 

 • Filter Full HD čistite raz za 2 týždne.
 • Interval čistenia sa môže líšiť v závislosti od používania a vlastností okolitého prostredia.

Čistenie filtra Zero

Zadná plocha filtra Zero je ostrá. Buďte opatrní. Mohli by ste si poraniť ruky.

1. krok. Vyberte dolný filter Full HD. Uchopte rukoväť na filtri Zero a vyberte ho tak, že ho budete ťahať v smere šípky znázornenej na obrázku.

vybratie dolného filtra full hd a vytiahnutie filtra zero

2. krok. Namočte filter do vody a niekoľkokrát ním zatraste nahor a nadol.

namočenie filtra

3. krok. Vysušte filter na vetranom mieste.

vysušenie filtra

4. krok. Zatlačte filter Zero v smere šípky a uistite sa, že je upevnený v správnej polohe. Vráťte dolný filter Full HD na miesto.

zatlačenie filtra zero a vrátenie dolného filtra full hd na miesto

Poznámka: 

 • Filter Zero čistite raz za 3 mesiace. (Interval je založený na používaní počas 8 hodín denne.)
 • Intervaly čistenia sa môžu líšiť v závislosti od používania a vlastností okolitého prostredia.

Tipy na vybratie viactypového filtra vzduchu

 • Jednou rukou držte sieťku, aby nespadla.
 • Pri úplnom vybratí sieťky odopnite bezpečnostné háčiky na oboch stranách sieťky.
otvorenie sieťky stlačením tlačidla
odopnutie bezpečnostných háčikov na oboch stranách sieťky
úplné vybratie sieťky pred čistením filtra

Poznámka: 

 • Skutočný dizajn klimatizácie sa môže líšiť v závislosti od typu používaného modelu (alebo oblasti).
 • Dôkladne si prečítajte upozornenia a dôležité bezpečnostné pokyny v používateľskej príručke.

Čistenie filtra vzduchu

1. krok. Potiahnite filter vzduchu doprava.

2. krok. Pomocou vysávača alebo kefy odstráňte z filtra vzduchu všetok prach.

3. krok. Vyčistite filter pomocou vysávača alebo jemnej kefky. Ak je veľmi zaprášený, opláchnite ho pod tečúcou vodou a nechajte ho vysušiť na vetranom mieste.

4. krok. Vyčistený filter vzduchu nechajte vysušiť na dobre vetranom mieste. 

5. krok. Znova namontujte filter vzduchu. (Použite opačný postup ako pri jeho odpojení.) Po dokončení filter vzduchu obnovte.

Návod na obnovenie filtra

 • V prípade interiérového zariadenia s káblovým diaľkovým ovládačom stlačte tlačidlo Filter Reset.
 • V prípade interiérového zariadenia s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom stlačte tlačidlo Options alebo Filter Reset a potom tlačidlo SET.

Ďakujeme vám za vašu reakciu