Čo robiť, pokiaľ moja umývačka nefunguje alebo vydáva zvláštne zvuky?

Skôr ako sa obrátite na technickú podporu, prečítajte si naskôr pokyny uvedené nižšie. Väčšina hlásených prípadov sa totiž nepovažuje za poruchu zariadenia. Môžete skontrolovať prevádzkový režim pomocou napájania alebo na paneli a problém tak vyriešiť pomocou jednoduchých riešení, ako je preskupenie riadu v umývačke či odstránenie iných predmetov.

Skontrolujte základné veci

Uistite sa, že sú dvierka umývačky úplne zatvorené a napájací kábel je správne zapojený

Najskôr skontrolujte, či je napájanie správne zapojené a či sú dvierka správne zatvorené. Aby ste mohli umývačku ovládať, musíte vybrať požadovaný chod a pred zatvorením dvierok stlačiť tlačidlo.

Uistite sa, že kôš na riad je vo vodorovnej polohe a tryska je čistá a nie je blokovaná

Skontrolujte, či je horný kôš na riad riadne pripojený k potrubiu trysiek. Okrem toho, by mal kôš na riad zostať vo vodorovnej polohe. Okolo priestoru trysiek by nemal byť poskladaný riad. Viď obrázok nižšie. Umývačka bude fungovať len keď je správne zostavená a keď v ceste nie sú žiadne prekážky.

 

obrazek

Skontrolujte indikátor na paneli obrazovky

Skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti kontrolka Detský zámok. Pokiaľ je Detský zámok nastavený, tak nemôžete vybrať cyklus, zmeniť možnosti ani ovládať umývačku.

 

●    Stlačením a podržaním tlačidla po dobu troch sekúnd, odomknite tlačidlo ovládacieho panela a potom tlačidlo stlačte ešte raz.

●    Nezabudnite, že funkcia Detský zámok zostane uzamknutá, pokým ju neuvoľníte.

obrazek

Veci, ktoré je potrebné skontrolovať, pokiaľ umývačka vydáva zvláštne zvuky


Pokiaľ počas prevádzky počujete zvláštne zvuky, znova naskladajte riad, viď obrázok nižšie. Práve nesprávne poskladaný riad môže byť dôvodom týchto zvláštnych zvukov. Uistite sa, že sú misky narovnané iba jedným smerom.

 

●    Ľahké alebo malé viečka sa vplyvom silných prúdov môžu dostať z koša a spadnúť pod kôš, toto má za následok nepríjemný hluk.

●    Pri pridávaní riadu sa doporučuje odstrániť akékoľvek iné predmety a nečistoty, ako zbytky jedla či špáratká. Tie totiž tiež môžu spôsobovať hluk.

●    Pre účinnejšie umývanie, sa doporučuje umiestniť malé kusy riadu, ako sú šálky a poháre nahor, a na dno riad, ako sú hrnce a panvice.

obrazek

Nepríjemný hluk tvorí vypúšťacie čerpadlo alebo motor umývačky

Keď čerpadlo pracuje v počiatočnom štádiu cyklu, vydáva zvuk. Toto je považované za normálne a nejedná sa o poruchu. Všeobecne platí, že aj keď sa umývačka často nepoužíva, môže motor vydávať hlučný zvuk.

 

Skontrolujte miesto, kde je umývačka umiestnená

●    Umývačka musí byť umiestnená na tvrdej a rovnej podlahe, aby bola zabezpečená bezpečnosť a optimálny výkon,

●    Umývačka by mala byť umiestnená vodorovne na pevnej podlahe.

●    Pri inštalácii na rozbitú dlaždicu sa môže počas prevádzky vyskytnúť neobvyklý hluk a vibrácie.

●    Neinštalujte na dlažbu alebo na iné zariadenia.

●    Počas prevádzky sa vynite miestam, kde môže zariadenie spadnúť.

Ďakujeme vám za vašu reakciu