Prečo môj POWERbot nefunguje alebo sa správne nenabije?

Väčšina problémov súvisiacich s POWERbotom sa nepovažuje za poruchu zariadenia. Pred návštevou autorizovaného servisného strediska Samsung sa doporučuje overiť nasledujúce možné riešenie.

Uistite sa, že je tiesňový vypínač zapnutýAby ste mohli používať POWERbot, musí byť zapnutý tiesňový vypínač na spodnej časti vysavača. Pokiaľ je tiesňový vypínač vypnutý, aj keď je POWERbot pripojený do nabíjačky, nebude fungovať, pretože ho nie je možné nabiť.  

obrazek

Poznámka:

●    Ak diaľkový ovládač nefunguje, vymeňte batérie (typ AAA).

●    Keď sa dlhšiu dobu nepoužíva, napríklad kvôli cestovaniu alebo služobnej ceste, vypnite tiesňový vypínač POWERbotu a odpojte nabíjačku.

 

Skontrolujte zobrazenie POWERbotu


POWERbot nefunguje, pokiaľ nie je nabitý. Ak sa na stavovom displeji objaví kód Lo, nabite POWERbot pripojením priamo do nabíjačky. Pri manuálnom nabíjaní nebude fungovať tlačidlo na tele zariadenia. Po nabíjaní po dobu 10 až 20 minút je možné indikátor napájania aktivovať zapnutím stavovej obrazovky.

 

Po dokončení režimu Čiastočného čistenia sa POWERbot zastaví

Pokiaľ je nastavený režim Čiastočného čistenia pre údržbu len označenej oblasti, vysavač sa nevráti do nabíjacej jednotky. Po dokončení tohto režimu musíte zrušiť režim Čiastočného čistenia, aby sa vysavač vrátil späť do nabíjacej jednotky.

obrazek

Poznámka:

●    POWERbot sa prirodzene vybíja, keď je oddelený od nabíjačky.

●    Pokiaľ sa momentálne nepoužíva, vždy ho uschovajte na nabíjačke.

 

UPOZORNENIE: Režim úspory energie (Funkcia platí len v Spojených Štátoch)

Pokiaľ sa POWERbot nevracia do nabíjacej jednotky, automaticky sa prepne do úsporného režimu. Stlačením a podržaním tlačidla na hlavnej jednotke alebo na diaľkovom ovládači zrušíte tento režim úspory energie.

Keď sa POWERbot nevracia do nabíjacej jednotky

Skontrolujte umiestnenie nabíjačky

Doporučuje sa inštalovať nabíjaciu jednotku na otvorené a ľahko dostupné miesto. Pokiaľ je nabíjacia jednotka nainštalovaná na tmavom mieste či v rohu, automatické nabíjanie nebude funkčné a budete musieť vysavač nabíjať ručne.

 

Nabíjaciu jednotku nainštalujte na rovnú plochu a okolo nabíjacej jednotky neumiestňujte žiadne predmety 0,5 m na pravej a ľavej strane a 1 m vpredu. Pokiaľ je nainštalovaná na masívnej drevenej podlahe, doporučujeme ju umiestniť po smere drevených línií.

 

Tipy pre správne nabíjanie POWERbota

Spustite proces čistenia na nabíjacej jednotke POWERbota

Keď POWERbot opustí nabíjaciu jednotku, zapamätá si umiestnenie a vyhľadá k nej najkratšiu vzdialenosť, keď je potrebné vysavač dobiť. Pokiaľ je vzdialenosť medzi POWERbotom a nabíjacou jednotkou 5 m alebo viac, môže trvať dlhšiu dobu, kým sa vráti späť.

 

Skontrolujte stav napájenia a stav čistenia nabíjacej jednotky

Pokiaľ dôjde k výpadku napájania alebo dôjde k odpojeniu nabíjacej jednotky, nebude sa POWERbot schopný vrátiť späť do jednotky a nabiť sa. Prosíme, vždy
zapnite napájanie nabíjacej jednotky. Uistite sa, že na nabíjacích konektoroch nie sú žiadne nečistoty a očistite nabíjacie konektory POWERbotu suchou handričkou.

Poznámka: Použite zdroj napájania, ktorý má 100 V-220 V ~ alebo vyšší.

Ďakujeme vám za vašu reakciu