Prečo moja chladnička namrazuje alebo netesní?

Pokiaľ vo vnútri chladničky došlo ku kondenzácii alebo vytekala voda, skúste pred kontaktovaním zákazníckeho centra vyskúšať nižšie uvedené riešenia. Tieto tipy sú jednoduché, je možné ich jednoducho skontrolovať doma a problém vyriešiť.

Uistite sa, že dú dvierka úplne zatvorené


Pokiaľ nie sú dvierka správne zatvorené, chladnička sa zahreje a začne sa tvoriť voda. Uistite sa, že sú dvere správne uzatvorené a nič ich neblokuje. Musíte sa uistiť, žetvarovanie dverí je úplne funkčné. Gumové  tesnenie by malo byť pravidelne čistené, najmenej raz za šesť mesiacov.

obr

Tipy pre kontrolu tesnenia dverí

●     Odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky na 2 minúty a otvorte dvere.

●    Zasuňte zástrčku späť do zásuvky a zatvorte dvere.

●    Položte prsty pozdĺž gumového tesnenia. Keď cítite nasávanie vzduchu, znamená to, že pryžové tesnenie už správne netesní.

●    V takom prípade doporučujeme vymeniť tesnenie dverí.

●    Tesnenie dverí by mal vymeniť opravár. Obráťte sa preto na zákaznícke centrum a nechajte ho vymeniť.

Skontrolujte na displeji režim úspory energiePokiaľ sa na dverách objaví kondenzácia alebo voda, vypnite úsporný režim. Pokiaľ je zapnutý režim úspory energie, vykurovacie teleso na dverách nefunguje. Okrem toho sa režim úspory energie automaticky zapne, keď je do chladničky dodaná energia. Preto po reštarovaní produktu vypnite tento úsporný režim.

obr

Poznámka:

●    Design panela displeja sa môže líšiť v závislosti na type modela.

●    Tento obrázok je v angličtine, ale je k dispozícii aj vo vašom jazyku.

Oddeľte jedlo pre zlepšenie ventilácie


Potraviny vložte a naskladajte tak, že medzi nimi zaistíte dostatočný a správny priestor. Potraviny neskladujte blízko zadnej steny chladničky. Ovplyvní to prúdenie vzduchu na spodnú stranu a môže na dne vzniknúť ľad. Preto sa prosím uistite, že sa žiadne balenie neopiera o zadnú dosku chladničky. Oddeľte jedlo vo vnútri chladničky, aby sa čo najviac zlepšila ventilácia. Skontrolujte, či nie sú zablokované vetracie otvory chladničky a mrazničky. 

obr

Skontrolujte odtok topeniaČasti potravín alebo iné úlomky sa môžu jednoducho zachytiť v odtoku topenia. Pokiaľ sa tieto nečistoty nahromadia, môžu upchať odpad a spôsobiť únik vody. Pokiaľ si myslíte, že je vypúšťanie zablokované, vypnite napájanie a počkajte, až sa odmrazí a rozpustí. Čistenie okolo úlomkov. Nenalievajte teplú vodu priamo do odmrazovacieho odtoka alebo do chladničky. (To môže spôsobiť závažné problémy.) Preto doporučujeme kontaktovať zákaznícke centrum kvôli diagnostike.

Pred vložením jedla do chladničky či mrazničky nechajte jedlo vychladnúť

Nevkladejte horúce jedlo do chladničky. Môže zvýšiť vlhkosť vzduchu a spôsobiť tak tvorbu ľadu. Pred vložením jedla do chladničky alebo do mrazničky nechajte pokrm vychladnúť.

obr

Ďakujeme vám za vašu reakciu