Predné rohy spotrebiča sú teplé; objavuje sa kondenzát.

Isté množstvo tepla je normálne, pretože v čelných hranách chladničky je inštalované zariadenie, ktoré zabraňuje tvorbe kondenzátu. 
 

Skontrolujte prosím či nie sú dvere chladničky pootvorené? Kondenzát sa môže vytvárať v prípade, že ponecháte dvere chladničky dlhšie otvorené.

Ďakujeme vám za vašu reakciu