Aké metódy odomknutia môžem použiť na smartphone Galaxy?

Objavte všetky spôsoby, ako uzamknúť a chrániť svoj telefón Samsung Galaxy. Postupujte podľa krokov v tomto videu a vyberte si svoj obľúbený spôsob.

Spôsoby uzamknutia telefónu Samsung Galaxy Spôsoby uzamknutia telefónu Samsung Galaxy

Poznámka: Dostupné metódy zámku displeja závisia na modeli a operačnom systéme. Staršie modely nebudú mať k dispozícii všetky metódy zámku.

V závislosti na konfigurácii smartphonu môžete byť obmedzení len na niekoľko spôsobov uzamknutia (napr. len PIN a heslo). To môže byť prípad, kedy sú v smartphone Galaxy aktivované určité funkcie (napr. VPN, šifrovanie zariadenia, server Exchange, aplikácie).

Nastavenie typu zámku displeja

Nastavenie sa bude nachádzať na mierne rozdielnom mieste v závislosti na modeli a operačnom systéme.

U novších zariadení nájdete nastavenie uzamknutia obrazovky tu:

1 Otvorte „Nastavenia“.
2 Prejdite na „Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie“ alebo „Zamknúť obrazovku“.
3 Klepnite na „Typ zámku obrazovky“.

Poznámka: U starších zariadení s operačným systémom Android 4.4 alebo nižším je možné nastavenie uzamknutia obrazovky nájsť v: „Nastavenia“ > „Uzamknutie obrazovky“ > „Zámok obrazovky“.

Biometrické metódy

Metódy biometrického zamykania využívajú jedinečné fyzikálne funkcie, ako je dúhovka alebo odtlačok prstu, aby bola zaistená vysoká bezpečnosť smartphonu Galaxy.

Pred použitím metódy biometrického odomknutia je nutné nastaviť vzor, heslo alebo kód PIN. Táto alternatívna metóda odomknutia je za určitých okolností nutná, napríklad pokiaľ je zariadenie reštartované alebo pred zmenou typu zámku obrazovky.

Biometrické informácie môžete zaregistrovať pod položkou „Nastavenia“ > „Typ zámku obrazovky“ alebo „Zámok obrazovky“ > „Typ zámku obrazovky“ > „Biometrika“.

Alebo alternatívne pod položkou „Nastavenia“ > „Biometrika a zabezpečenie“.

Žiadne

Zariadenie odomknete len klepnutím na obrazovku alebo stlačením ľubovoľného tlačidla.

Potiahnuť

Odomknite zariadenie prejdením prstom po obrazovke.

Vzor

Odomknite zariadenie nakreslením vzoru na obrazovku.

Postup nastavenia tejto možnosti:

 • nakreslite gesto pre odomknutie, ktoré chcete použiť
 • klepnite na pokračovať
 • nakreslite vzor znova, aby ste ho potvrdili
 • klepnite na potvrdenie
Kód PIN

K uzamknutiu zariadenia použite sériu čísiel.

Postup nastavenia tejto možnosti:

 • zadajte PIN, ktorý chcete použiť
 • číslo by malo obsahovať 4 až 16 číslic
 • môžete si vybrať odomknutie klepnutím na OK alebo automaticky, keď je detekovaný správny PIN
 • klepnite na Pokračovať
 • zadajte svoj PIN znova pre potvrdenie
Heslo

Použite kombináciu znakov a čísel.

Postup nastavenia tejto možnosti:

 • zadajte heslo, ktoré chcete použiť
 • heslo musí mať 4 až 16 znakov a musí obsahovať minimálne jedno písmeno.
 • klepnite na Pokračovať
 • zadajte heslo znova, aby ste ho potvrdili
Odtlačky prstov

K odomknutiu zariadenia použite jedinečné vlastnosti vášho odtlačku prsta.

Postup nastavenia tejto možnosti:

 • položte prst na snímač a zdvihnite ho, keď ucítite vibrácie
 • tento postup opakujte, pokým nebude sken dokončený
 • klepnutím na Pridať zaregistrujete ďalší odtlačok prsta
 • dokončíte klepnutím na Hotovo

Túto možnosť ponúkajú nasledujúce smartphony Galaxy:

V displeji: S21/S21+/S21 Ultra, Note20/Note20 Ultra, S20/S20+/S20 Ultra ,Note10/Note10+, S10e/S10/S10+/S10 Ultra

Tlačidlo Domov: S6/S6+ (Edge), S7/S7+ (Edge), A5 (2017)

Na zadnej strane: A8 (2018), A6/A6+, S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9, A9

Na pravej strane: J6/J6+, A7 (2018)

Rovnako ako údaje dúhoviek môžete použiť svoje odtlačky prstu k odomknutiu smartphonu a tiež pre overenie Vašej identity v aplikácii Samsung Pass a Zabezpečený priečinok.

V závislosti na modeli je senzor odtlačkov prstov umiestnený na zadnej strane telefónu, pod fotoaparátom alebo vedľa neho, alebo na pravej strane telefónu. V starších modeloch je do tlačidla Domov zabudovaný senzor.

Je možné registrovať až štyri odtlačky prstov.

Tvár

K odomknutiu zariadenia použite kontúry svojej tváre.

Postup nastavenia tejto možnosti:

 • pokiaľ nosíte okuliare, klepnite na áno. Pokiaľ nie, klepnite na nie
 • držte zariadenie pred sebou, pokým nebude vaša tvár zaregistrovaná

Túto možnosť ponúkajú nasledujúce smartphony Galaxy:

S21/S21+/S21 Ultra, Note20/Note20 Ultra, S20/S20+/S20 Ultra ,Note10/Note10+, S10e/S10/S10+/S10 Ultra, A8 (2018), A6/A6+, J4/J4+, J6/J6+, S8/S8+, Note 8, S9/S9+, Note9, A7 (2018), A9.

Funkcia Rozpoznanie tváre identifikuje Vaše rysy tváre a porovnáva ich s registrovanými údajmi pre odomknutie smartphonu.

Smartphone sníma tvár prednou kamerou. Držte tvár v zobrazenej značke. Pokiaľ nie je tvár pri odomykaní rozpoznaná, budete automaticky požiadaní o zadanie kódu PIN, hesla alebo znaku.

Dúhovky

Túto možnosť ponúkajú nasledujúce smartphony Galaxy:

S8 / S8+, Note 8, S9/S9 +, Note9.

Tvar a vzor dúhovky je jedinečný. Pokiaľ k odomknutiu zariadenia použijete špeciálne funkcie svojich očí, zaistíte vysokú bezpečnosť svojho smartphonu Galaxy.

Údaje z dúhoviek je možné tiež použiť pre rôzne iné účely overovania, ako je napríklad Samsung Pass (overenie konta Samsung a prihlásenie na web) a Zabezpečený priečinok.

Senzory pre snímanie dúhoviek sú umiestnené na prednej strane v hornej časti smartphonu. Držte tvár na značke a postupujte podľa pokynov pre odomknutie smartphonu s dúhovkami.

Poznámka: Pokiaľ používate funkciu dúhoviek, držte prístroj približne 20-35 centimetrov od tváre. Skener dúhoviek nemusí fungovať efektívne, pokiaľ máte na svojom prístroji ochranný kryt obrazovky, máte okuliare alebo ste nedávno podstúpili operáciu oka.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu