Aké metódy odomknutia môžem použiť na smartphone Galaxy?

Máte možnosť nastaviť rôzne metódy uzamknutia v smartphone Galaxy, aby ste ochránili svoje informácie a osobné údaje. Nižšie je uvedený prehľad rôznych metód uzamknutia a odomknutia obrazovky v smartphone.

Zamykacie a odomykacie metódy

Poznámka: Dostupné metódy zámku displeja závisia na modeli a operačnom systéme. Staršie modely nebudú mať k dispozícii všetky metódy zámku.

V závislosti na konfigurácii smartphonu môžete byť obmedzení len na niekoľko spôsobov uzamknutia (napr. len PIN a heslo). To môže byť prípad, kedy sú v smartphone Galaxy aktivované určité funkcie (napr. VPN, šifrovanie zariadenia, server Exchange, aplikácie).

Nastavenie typu zámku displeja

Nastavenie sa bude nachádzať na mierne rozdielnom mieste v závislosti na modeli a operačnom systéme.
 

U novších zariadení nájdete nastavenie uzamknutia obrazovky tu:

1 Otvorte „Nastavenia“.
2 Prejdite na „Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie“ alebo „Zamknúť obrazovku“.
3 Klepnite na „Typ zámku obrazovky“.

Poznámka: U starších zariadení s operačným systémom Android 4.4 alebo nižším je možné nastavenie uzamknutia obrazovky nájsť v: „Nastavenia“ > „Uzamknutie obrazovky“ > „Zámok obrazovky“.

Biometrické metódy

Metódy biometrického zamykania využívajú jedinečné fyzikálne funkcie, ako je dúhovka alebo odtlačok prstu, aby bola zaistená vysoká bezpečnosť smartphonu Galaxy.
 

Pred použitím metódy biometrického odomknutia je nutné nastaviť vzor, heslo alebo kód PIN. Táto alternatívna metóda odomknutia je za určitých okolností nutná, napríklad pokiaľ je zariadenie reštartované alebo pred zmenou typu zámku obrazovky.
 

Biometrické informácie môžete zaregistrovať pod položkou „Nastavenia“ > „Typ zámku obrazovky“ alebo „Zámok obrazovky“ > „Typ zámku obrazovky“ > „Biometrika“.
 

Alebo alternatívne pod položkou „Nastavenia“ > „Biometrika a zabezpečenie“.

Dúhovky

Túto možnosť ponúkajú nasledujúce smartphony Galaxy:
 

S8 / S8+, Note 8, S9/S9 +, Note9
 

Tvar a vzor dúhovky je jedinečný. Pokiaľ k odomknutiu zariadenia použijete špeciálne funkcie svojich očí, zaistíte vysokú bezpečnosť svojho smartphonu Galaxy.
 

Údaje z dúhoviek je možné tiež použiť pre rôzne iné účely overovania, ako je napríklad Samsung Pass (overenie konta Samsung a prihlásenie na web) a Zabezpečený priečinok.
 

Senzory pre snímanie dúhoviek sú umiestnené na prednej strane v hornej časti smartphonu. Držte tvár na značke a postupujte podľa pokynov pre odomknutie smartphonu s dúhovkami.

Poznámka: Pokiaľ používate funkciu dúhoviek, držte prístroj približne 20-35 centimetrov od tváre. Skener dúhoviek nemusí fungovať efektívne, pokiaľ máte na svojom prístroji ochranný kryt obrazovky, máte okuliare alebo ste nedávno podstúpili operáciu oka.

Rozpoznanie tváre

Túto možnosť ponúkajú nasledujúce smartphony Galaxy:
 

A8 (2018), A6/A6+, J4/J4+, J6/J6+, S8/S8+, Note 8, S9/S9+, Note9, A7 (2018), A9
 

Funkcia Rozpoznanie tváre identifikuje Vaše rysy tváre a porovnáva ich s registrovanými údajmi pre odomknutie smartphonu.
 

Smartphone sníma tvár prednou kamerou. Držte tvár v zobrazenej značke. Pokiaľ nie je tvár pri odomykaní rozpoznaná, budete automaticky požiadaní o zadanie kódu PIN, hesla alebo znaku.

Inteligentné skenovanie

Túto možnosť ponúkajú nasledujúce smartphony Galaxy:
 

S9/S9+, Note9
 

Inteligentné skenovanie využíva k odomknutiu smartphona ako tváre, tak dúhovky, zvyšuje bezpečnosť a uľahčuje používanie. Vďaka tejto funkcii môžete obrazovku jednoducho odomknúť, aj keď je prostredie veľmi tmavé alebo príliš svetlé.

Rozpoznanie odtlačkov prstov

Túto možnosť ponúkajú nasledujúce smartphony Galaxy:
 

Tlačidlo Domov: S6/S6+ (Edge), S7/S7+ (Edge), A5 (2017)
 

Na zadnej strane: A8 (2018), A6/A6+, S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9, A9
 

Na pravej strane: J6/J6+, A7 (2018)
 

Rovnako ako údaje dúhoviek môžete použiť svoje odtlačky prstu k odomknutiu smartphonu a tiež pre overenie Vašej identity v aplikácii Samsung Pass a Zabezpečený priečinok.
 

V závislosti na modeli je senzor odtlačkov prstov umiestnený na zadnej strane telefónu, pod fotoaparátom alebo vedľa neho, alebo na pravej strane telefónu. V starších modeloch je do tlačidla Domov zabudovaný senzor.
 

Je možné registrovať až štyri odtlačky prstov.

Konvenčné metódy zámku

Poznámka: Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na „Prejdenie“ alebo „Žiadne“, budú Vaše biometrické údaje vymazané. Pokiaľ chcete použiť biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, ako je napríklad Samsung Pass, budete ich musieť znova zaregistrovať. 

Žiadny

Deaktivuje aktuálny zámok obrazovky a registrovanú obrazovku uzamknutia.

Poznámka: Táto voľba nezaistí zabezpečenie telefónu. Doporučujeme preto zvoliť inú metódu uzamknutia, ktorá zaistí lepšiu ochranu Vašich osobných údajov.

Prejdenie

Obrazovku odomknete tak, že po nej potiahnete prstom v ľubovoľnom smere.

Poznámka: Táto voľba nezaistí zabezpečenie telefónu. Doporučujeme preto zvoliť inú metódu uzamknutia, ktorá zaistí lepšiu ochranu Vašich osobných údajov.

Vzor

Tato metoda uzamčení umožňuje vytvořit znak, kterým obrazovku odemknete.
 

Na poli z 3×3 bodiek môžete bodky navzájom spájať podľa potreby (majte na pamäti, že každú bodku môžete použiť iba raz).

Poznámka: Buďte opatrní pri zadávaní vzoru na verejnosti, pretože ho ostatní používatelia môžu jednoducho vidieť a kopírovať.

Heslo

Použite ľubovoľnú kombináciu písmen, čísiel a špeciálnych znakov a vytvorte heslo najmenej štyroch, najviac však 16 znakov.
 

Pre maximálnu bezpečnosť vytvorte komplexné heslo a vyberte kombináciu písmen a čísel.

Poznámka: Pri použití hesla ako typu obrazovky uzamknutia rozlišujte veľké a malé písmená. Doporučuje sa tieto informácie zaznamenať oddelene (Vzor, Heslo, PIN).

PIN

Zadajte ľubovoľnú kombináciu čísiel. PIN vášho telefónu musí mať minimálne štyri číslice.

Poznámka: Buďte opatrní pri zadávaní svojho PINu na verejnosti, pretože ho ostatní používatelia môžu jednoducho vidieť a kopírovať.

Poznámka: Pokiaľ nemôžete odomknúť telefón pomocou primárneho typu uzamknutia obrazovky, použite alternatívnu metódu, ktorú ste zadali počas inštalácie.

Pokiaľ nemôžete odomknúť telefón pomocou tejto metódy, môžete odomknúť obrazovku odomknutia na svojom konte Samsung a znova získať prístup k telefónu.

Ďakujeme vám za vašu reakciu