Ako nainštalovať, vybrať a naformátovať pamäťovú kartu na smartphone Galaxy

Vďaka pamäťovej karte môžete vyfotografovať čo najviac snímok a uložiť čo najviac informácií. Pomocou niekoľkých jednoduchých krokov sa už nebudete musieť starať o problémy s voľným úložiskom v smartphone Galaxy.
 

K otvoreniu priečinka budete potrebovať kolíček na vysunutie, ktorý je súčasťou balenia smartphonu Galaxy.

Kolíček na vysunutie
Vloženie pamäťovej karty

Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s Vaším zariadením. Aby ste predišli poškodeniu, použite kompatibilnú kartu.

1 Zasunutím kolíčka na vysunutie do otvora v priečinku, tento priečinok uvoľníte. Kolíček na vysunutie zasúvajte kolmo na otvor. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
2 Vysuňte priečinok jemne zo slotu na priečinok.
3 Vložte pamäťovú kartu do priečinka tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol a odpovedali tvaru priečinka.
4 Jemne zatlačte pamäťovú kartu do priečinka a zaistite ju.
5 Priečinok zasuňte späť do slotu na priečinok.
Zasunúť priečinok

Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa v aplikácii Moje súbory objaví Karta SD.

Poznámka: Poloha priečinka na karty sa v rôznych smartphonoch Galaxy líši.

Vytiahnutie pamäťovej karty

Aby ste mohli pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.

1 Spustite aplikáciu „Nastavenia“ a klepnite na položku „Údržba zariadenia“ alebo „Starostlivosť o zariadenie“.
V Nastavení klepnite na  Údržba zariadenia
2 Zvoľte „Úložisko".
Kliknite na Úložisko
3 Vyberte ikonu „Ďalšie možnosti“ a potom zvoľte „Nastavenia ukladania“.
Vyberte ikonu Ďalšie možnosti a potom zvoľte Nastavenie úložiska
4 Klepnite na „Karta SD“ a „Odpojiť“.
Klepnite na Karta SD a Odpojiť

Potom:

5 Zasunutím kolíčka kolmo na vysunutie do otvoru v priečinku tento priečinok uvoľníte.
6 Vysuňte priečinok jemne zo slotu na priečinok.
7 Vyberte pamäťovú kartu.
8 Priečinok zasuňte späť do slotu na priečinok.

Poznámka: Nevyberajte pamäťovú kartu počas prenosu zariadenia.

Formátovanie pamäťovej karty

Pred formátovaním pamäťovej karty si vytvorte záložnú kópiu všetkých dôležitých údajov uložených na paměťovej karte.

1 Spustite aplikáciu „Nastavenia“ a klepnite na položku „Údržba zariadenia“ alebo „Starostlivosť o zariadenie“.
V Nastavení klepnite na  Údržba zariadenia
2 Kliknite na „Úložisko“.
Kliknite na Úložisko
3 Vyberte ikonu „Ďalšie možnosti“ a potom zvoľte „Nastavenia ukladania“.
Vyberte ikonu Ďalšie možnosti a potom zvoľte Nastavenie úložiska
4 Klepnite na „Karta SD“ a „Formát“.
Klepnite na Karta SD a Formát

Poznámka: Pamäťová karta formátovaná v počítači nemusí byť so zariadením kompatibilná.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu