Ako nájsť Watch alebo Buds pomocou aplikácie Galaxy Wearable?

Ak neviete, kde ste nechali Galaxy Watch alebo Buds, môžete ich ľahko nájsť vďaka jednej z najužitočnejších funkcií v aplikácii Galaxy Wearable.

Logo Galaxy Wearable na pozadí Galaxy Watch a Galaxy Buds.

Po pripojení zariadenia Galaxy Watch alebo Buds k smartfónu môžete tieto hodinky alebo slúchadlá nájsť pomocou ponuky v aplikácii Galaxy Wearable.

Nájdite svoje hodinky Galaxy Watch

Zobrazenie hlavnej obrazovky aplikácie Galaxy Wearable so zvýraznenou možnosťou „Hľadať moje hodinky“. Zobrazenie hlavnej obrazovky aplikácie Galaxy Wearable so zvýraznenou možnosťou „Hľadať moje hodinky“.

1. krok. Otvorte aplikáciu Galaxy Wearable a ťuknite na položku „Hľadať moje hodinky“.

Zobrazenie polohy hodiniek Galaxy Watch s gestom potiahnutia prstom nahor v okne s kontextovou radou. Zobrazenie polohy hodiniek Galaxy Watch s gestom potiahnutia prstom nahor v okne s kontextovou radou.

2. krok. Potiahnite prstom nahor v kontextovom okne. Prejdite na polohu vašich hodiniek cez Mapy Google™ ťuknutím na položku „Navigovať“ alebo uľahčite nájdenie hodiniek ťuknutím na položku „Prezvoniť“.

Upozornenie: Ak chcete hodinky nájsť pomocou aplikácie Galaxy Wearable cez Mapy Google™, musíte mať v smartfóne nainštalovanú aplikáciu SmartThings. 

Taktiež môžete zapnúť prepínač možnosti „Oznámiť zanechanie niekde“ pre prípad, že svoje zariadenia zanecháte ďaleko od telefónu, alebo môžete zdieľať polohu s niektorým z kontaktov v aplikácii Samsung Members pomocou možnosti „Zdieľať polohu tohto zariadenia“.

Upozornenie: Ak chcete zdieľať polohu zariadenia s iným členom, musíte ho pozvať pomocou pozvánky alebo QR kódu.

Nájdite svoje slúchadlá Galaxy Buds

Zobrazenie hlavnej obrazovky aplikácie Galaxy Wearable so zvýraznenou možnosťou „Hľadať moje slúchadlá“. Zobrazenie hlavnej obrazovky aplikácie Galaxy Wearable so zvýraznenou možnosťou „Hľadať moje slúchadlá“.

1. krok. Otvorte aplikáciu Galaxy Wearable a ťuknite na položku „Hľadať moje slúchadlá“.

Zobrazenie polohy slúchadiel Galaxy Buds s gestom potiahnutia prstom nahor v okne s kontextovou radou. Zobrazenie polohy slúchadiel Galaxy Buds s gestom potiahnutia prstom nahor v okne s kontextovou radou.

2. krok. Potiahnite prstom nahor v kontextovom okne. Prejdite na polohu vašich slúchadiel cez Mapy Google™ ťuknutím na položku „Navigovať“ alebo uľahčite nájdenie slúchadiel ťuknutím na položku „Prezvoniť“.

Upozornenie: Ak chcete slúchadlá nájsť pomocou aplikácie Galaxy Wearable cez Mapy Google™, musíte mať v smartfóne nainštalovanú aplikáciu SmartThings.

Taktiež môžete zapnúť prepínač možnosti „Oznámiť zanechanie niekde“ pre prípad, že svoje zariadenia zanecháte ďaleko od telefónu, alebo môžete zdieľať polohu s niektorým z kontaktov v aplikácii Samsung Members pomocou možnosti „Zdieľať polohu tohto zariadenia“.

Upozornenie: Ak chcete zdieľať polohu zariadenia s iným členom, musíte ho pozvať pomocou pozvánky alebo QR kódu.

Ďakujeme vám za vašu reakciu