Ako odstrániť nežiadúce objekty z fotografií na vašom telefóne Galaxy

Nový nástroj Object eraser umožňuje okamžite odstrániť objekty alebo dokonca ľudí z vašich fotografií. V nižšie uvedenej príručke sa dozviete, ako vymazať nechcené objekty, aby ste vytvorili uspokojivejšiu fotografiu. Táto funkcia nemusí byť dostupná v závislosti na poskytovateľovi služieb alebo modeli. 

Skôr ako vyskúšate nižšie uvedené doporučenia, skontrolujte, či je softvér vášho zariadenia a súvisiace aplikácie aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér svojho mobilného zariadenia, postupujte takto:

Krok 1. Prejdite do NastaveniaAktualizácia softvéru.

Krok 2. Klepnite na Stiahnite a nainštalujte.

Krok 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Čo je Object eraser?

Pri fotografovaní sa niekedy môžu na fotografii zachytiť aj nežiadúce objekty. V tej dobe môžete pomocou nástroja Object eraser jednoducho odstrániť nežiadúce osoby alebo predmety okamžite na vašom smartphone Galaxy. Nástroj Object eraser nájdete v Laboratóriu vo fotoalbume. Čítajte ďalej a zistite, ako používať nástroj Object eraser.

Objektová guma hlavná.

Ako povoliť nástroj Object eraser

Ak chcete používať funkciu Object eraser, musíte ju najskôr aktivovať, pretože táto funkcia nie je v predvolenom nastavení povolená. Ak chcete aktivovať nástroj Object eraser, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Je vybraná ikona úprav v tvare ceruzky. Je vybraná ikona úprav v tvare ceruzky.

Krok 1. Klepnite na ikonu Upraviť v tvare ceruzky.

Je vybraná ikona viac možností. Je vybraná ikona viac možností.

Krok 2. Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti (tri zvislé bodky) vpravo hore.

Vybrané laboratóriá. Vybrané laboratóriá.

Krok 3. Vyberte Laboratórium.

Prepnite prepínač v Object eraser. Prepnite prepínač v Object eraser.

Krok 4. Klepnutím na prepínač vedľa položky Object eraser ju aktivujete.

Ako používať Object eraser

Pokiaľ ste aktivovali nástroj Object eraser, nájdete medzi možnosťami Upraviť ikonu Object eraser. Ak chcete z fotografií vymazať nežiadúce objekty, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Je vybraná ikona Object eraser. Je vybraná ikona Object eraser.

Krok 1. Klepnite na ikonu Object eraser.

Kruh nakreslený okolo položky, ktorá má byť odstránená. Kruh nakreslený okolo položky, ktorá má byť odstránená.

Krok 2. Klepnite alebo zakrúžkujte okolo čohokoľvek, čo chcete vymazať. Môžete tiež klepnúť na časť, ktorú chcete z fotografie vymazať automaticky sa nakreslí okraj.

Vymazať vybrané. Vymazať vybrané.

Krok 3. Klepnite na tlačidlo Vymazať.

Uložte vybrané. Uložte vybrané.

Krok 4. Klepnutím na tlačidlo Uložiť dokončite úpravy.

Poznámka:

  • Nástroj Object eraser musí byť povolený, kým sa zobrazí vo vašich editačných nástrojoch.
  • Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sa môže líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ako používať aplikáciu Samsung Members

Pokiaľ máte problémy so svojim mobilom, tabletom alebo nositeľnými zariadeniami Samsung, môžete nám poslať dotaz v aplikácii Samsung Members. Zistite viac o odosielaní hlásenia o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu