Ako použiť Správy pre Android na zariadení Galaxy

Správy pre Android sú alternatívny systém na spravovanie a posielanie správ. Môžete pomocou neho posielať SMS a MMS. Zároveň ho môžete použiť na konverzáciu cez RCS, posielanie skupinových správ, obrázkov, videí a zvukov. 

Zobrazenie obrazovky zariadenia Galaxy so zvýraznenou ikonou aplikácie Správy pre Android.

Systém posielania správ pre Android TM je dostupný na všetkých zariadeniach s operačným systémom Android.

Správy pre Android požadujú:

 • Android TM 5.0 Lollipop alebo novšiu verziu.
 • Pripojenie cez Wi-Fi alebo dátovú sieť.

Upozornenie: Správy pre Android nie sú k dispozícii na všetkých mobilných tarifách a niekedy sa za ne môžu účtovať dodatočné poplatky k vašej pravidelnej tarife. Správy pre Android taktiež momentálne nemusia byť podporované v niektorých krajinách.

Ak si chcete stiahnuť Správy pre Android, postupujte nasledovne. 

1 Spustite Play store a do panela vyhľadávania v hornej časti obrazovky zadajte výraz Správy pre Android.
2 Ťuknite na tlačidlo „Inštalovať“.
3 Po dokončení sťahovania môžete začať aplikáciu používať. Ak ju chcete nájsť, prejdite na obrazovku s aplikáciami a ťuknite na možnosť „Google“. Tu nájdete aplikáciu Správy pre Android.

Ak si chcete aktualizovať Správy pre Android, postupujte nasledovne.

1 Spustite aplikáciu Play store a do panela vyhľadávania v hornej časti obrazovky zadajte výraz Správy pre Android.
2 Ťuknite na tlačidlo „Aktualizovať“.
3 Po dokončení aktualizácie môžete začať používať najnovšiu verziu aplikácie.

Správy pre Android si môžete nastaviť ako predvolenú možnosť, keď pošlete správu alebo začnete konverzovať. Postupujte podľa týchto krokov.

1 Spustite aplikáciu Správy. Na hlavnej obrazovke uvidíte správu s výzvou, či chcete, aby boli Správy pre Android vašou predvolenou aplikáciou na SMS správy. Ak to chcete urobiť, ťuknite na možnosť „Nastaviť predvolenú aplikáciu na SMS“.
2 V kontextovom paneli vyberte možnosť „Správy“ a ťuknite na tlačidlo „Nastaviť ako predvolenú“.

Ak chcete poslať správu a začať konverzáciu, postupujte podľa týchto krokov.

1. krok. Zobrazenie hlavnej obrazovky Správ pre Android. 1. krok. Zobrazenie hlavnej obrazovky Správ pre Android.

1. krok. Spustite Správy pre Android a ťuknite na ikonu novej správy v pravom dolnom rohu obrazovky.

2. krok. Snímka obrazovky novej konverzácie so zvýraznenými možnosťami „Komu“ a „Vytvoriť skupinu“. 2. krok. Snímka obrazovky novej konverzácie so zvýraznenými možnosťami „Komu“ a „Vytvoriť skupinu“.

2. krok. Na novej obrazovke uveďte meno, telefónne číslo alebo e-mail, ktorý chcete napísať. Skupinu na posielanie správ môžete taktiež vytvoriť ťuknutím na možnosť „Vytvoriť skupinu“.

3. krok. Obrazovka so zvýrazneným tlačidlom Odoslať. 3. krok. Obrazovka so zvýrazneným tlačidlom Odoslať.

3. krok. Keď zadáte kontakt, ťuknite na možnosť „Poslať [kontaktu, ktorý zadáte]“. Zadajte text a ťuknite na tlačidlo Odoslať na pravej strane textového poľa.

Ak chcete správu naprogramovať, budete postupovať podľa vyššie uvedených krokov, tentoraz však na tlačidlo Odoslať neťuknete, ale ho dlho podržíte. Keď sa objaví kontextový panel, vyberte požadovanú možnosť. Potom ťuknite na ikonu odoslania a vaša správa sa odošle v deň, ktorý zvolíte. 

Správy môžete spravovať a rozdeliť do kategórií podľa obsahu alebo podľa toho, či ich chcete ohviezdičkovať alebo archivovať.

Ak chcete vidieť rôzne kategórie, ťuknite na ikonu ďalších možností v pravom hornom rohu obrazovky. Tu môžete vidieť kategórie správ „S hviezdičkou“, „Archivované“ a „Nevyžiadané a zablokované“.

Jednotlivé možnosti sú nasledovné.

 • S hviezdičkou: Táto kategória obsahuje správy označené ako „S hviezdičkou“.
 • Archivované: Táto kategória obsahuje správy označené ako „Archivované“.
 • Nevyžiadané a zablokované: Táto kategória obsahuje správy označené ako „Nevyžiadané a zablokované“.
 • Obrázky: Táto kategória obsahuje správy s obrázkami.
 • Videá: Táto kategória obsahuje správy s videami.
 • Miesta: Táto kategória obsahuje správy s miestami.
 • Prepojenia: Táto kategória obsahuje správy s prepojeniami.

Ak chcete zapnúť a používať RCS, postupujte podľa týchto krokov.

1 Spustite aplikáciu Správy pre Android a ťuknite na ikonu ďalších možností.
2 Ťuknite na „Nastavenia“ a na novej obrazovke vyberte možnosť „Vlastnosti konverzácie“.
3 Ťuknite na položku „Zapnúť vlastnosti konverzácie“ a vyberte možnosť „RCS“.

V nastaveniach Správ pre Android môžete zmeniť motív, krajinu, návrhy alebo všetky automatické ukážky. Pokyny na prispôsobenie možností nájdete nižšie:

 • Výber motívu: môžete si vybrať motív, ktorý chcete používať v Správach pre Android. Ťuknite na ikonu ďalších možností a vyberte možnosť „Výber motívu“. Tu máte na výber možnosti „Svetlý“, „Tmavý“ alebo „Predvolený“. Keď nejakú vyberiete, ťuknite na tlačidlo „OK“.
 • Priblíženie textu konverzácie stiahnutím prstov: Ťuknite na ikonu ďalších možností na hlavnej obrazovke aplikácie. Prejdite na „Nastavenia“ a po zapnutí tlačidla môžete používať túto funkciu.
 • Zvuky odchádzajúcich správ: Ťuknite na ikonu ďalších možností na hlavnej obrazovke aplikácie. Prejdite na „Nastavenia“ a po zapnutí tlačidla môžete používať túto funkciu.
 • Bubliny: Ťuknite na ikonu ďalších možností na domovskej obrazovke aplikácie. Vyberte možnosť „Nastavenia“ a prejdite na položku „Bubliny“. Tu si môžete vybrať medzi možnosťami „Všetky“, „Iba zvolené“ alebo „Žiadne“.
 • Výber krajiny: Môžete si prispôsobiť krajinu. Prejdite na ikonu ďalších možností, potom na „Nastavenia“ a vyberte možnosť „Vaša aktuálna krajina“. V tejto ponuke si môžete vybrať preferovanú krajinu.
 • Návrhy: Môžete si vybrať preferované návrhy a prispôsobiť si prostredie Správ pre Android. Ťuknite na ikonu ďalších ikon a prejdite na „Nastavenia“. Na tejto obrazovke ťuknite na „Návrhy“. Tu si môžete prispôsobiť možnosti ako „Inteligentná odpoveď“ alebo „Navrhované nálepky“.
 • Automatická ukážka: Jednou z možností prispôsobenia aplikácie Správy pre Android je aktivácia alebo deaktivácia automatických ukážok. Na tejto obrazovke môžete vybrať možnosti „Zobraziť všetky ukážky“, „Iba ukážka webového prepojenia“ alebo „Sťahovať dáta iba cez Wi-Fi“. Stačí aktivovať tlačidlo „Zapnúť“ alebo „Vypnúť“. 

Cez Správy pre Android si môžete nakonfigurovať upozornenia tak, aby boli pre vás čo najužitočnejšie a najpohodlnejšie.

Ak si chcete nastaviť upozornenia, postupujte nasledovne.

1 Spustite Správy pre Android.
2 Ťuknite na ikonu ďalších možností na paneli „Hľadať prepojenia“.
3 Vyberte možnosť „Nastavenia“.
4 Ťuknite na druhú možnosť: „Upozornenia“.
5 Vyberte a prispôsobte si preferovaný spôsob zobrazovania upozornení vo vašom zariadení.

Jednou z najužitočnejších funkcií Správ pre Android je ochrana pred nevyžiadanými správami, ktorá používateľovi pomáha odhaľovať škodlivé správy. Na použitie tejto funkcie postupujte nasledovne.

1 Spustite Správy pre Android.
2 Ťuknite na ikonu ďalších možností na paneli „Hľadať prepojenia“.
3 Vyberte možnosť „Nastavenia“.
4 Ťuknite na možnosť „Ochrana pred nevyžiadanými správami“.
5 Zapnite tlačidlo prepínača „Zapnúť ochranu pred nevyžiadanými správami“.

Po zapnutí funkcie ochrany pred nevyžiadanými správami si môžete prezerať všetky zablokované správy ťuknutím na ikonu ďalších možností v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky Správ pre Android a výberom možnosti „Nevyžiadané a zablokované“.

Pomocou nasledujúceho postupu si môžete spárovať zariadenie a synchronizovať správy.

1 Spustite Správy pre Android.
2 Ťuknite na ikonu ďalších možností v pravom hornom rohu.
3 Ťuknite na možnosť „Párovanie zariadenia“.
4 Prejdite na webovú lokalitu správ Google a naskenujte QR kód. Môžete to urobiť aj cez tablet alebo vo webovej verzii pre počítač – postup je rovnaký. Na tablete naskenujte QR kód a vo webovej verzii pre počítač prejdite na webovú lokalitu Správ pre Android.

Pri používaní Správ pre Android môžete natrafiť na chyby, ktoré vám nedovolia správne používať túto aplikáciu. Ak chcete získať viac informácií o tejto chybe alebo nájsť riešenie, spustite Správy pre Android, ťuknite na ikonu ďalších možností v pravom hornom rohu a vyberte možnosť „Pomoc a spätná väzba“.

Nájdete tu „Obľúbené užitočné zdroje“, ktoré možno vyriešia váš problém, alebo môžete poskytnúť spätnú väzbu ťuknutím na možnosť „Poslať spätnú väzbu.

Predstavujeme Galaxy AI

Predstavujeme Galaxy AI

Upgrade Galaxy S24 a S24+, na ktorý sa oplatilo čakať.

Ďakujeme vám za vašu reakciu