Ako používať Detskú domovskú obr.

Detská domovská obr. obsahuje zábavný obsah a obsah bezpečný pre deti v hravom prostredí učenia sa. 

Umožňuje vám nastaviť limit doby hrania, spravovať povolenia a poskytovať hlásenia o používaní, aby ste vedeli, čo sa vaše dieťa učí.  

Upozornenie: Detská domovská obr. je dostupná na Galaxy S10 a Tab S4.

Prvé nastavenie a používanie

Detská domovská obr. sa jednoducho nastavuje a nachádza sa na paneli oznámení vášho telefónu.   

1 Panel oznámení potiahnite prstom nadol a potom doľava.
2 Pre vyvolanie nastavení ťuknite na ikonku Detská domovská obr. a pre stiahnutie potom ťuknite na „Štart“.
Ťuknite na ikonku Detská domovská obr. na paneli oznámení pre spustenie nastavenia
3 Ťuknite na „Ďalej“ a nastavte PIN. Prednastavený PIN je 0000.

PIN Detskej domovskej obr. vám umožňuje nastaviť rodičovskú kontrolu, prezerať hlásenia o používaní, ale najmä – deti bez neho nedokážu opustiť Detskú domovskú obr. 

4 Potom sa zobrazí domovská obrazovka Detskej domovskej obr.
5 Pri prvom použití budete zrejme potrebovať stiahnuť každú aplikáciu na domovskú obrazovku.
Prehľad hlavných vlastností

Teraz po nastavení Detskej domovskej obr. sa môžete zoznámiť s hlavnými vlastnosťami. 
 

  • Môj telefón: Deti môžu volať na ich kontakty, ktoré sú uvedené v zozname povoleným rodičmi. 
  • Moja kamera: Detský fotoaparát na fotografovanie a tiež obsahuje nálepky (sticker).  
  • Moja galéria: Na obrázky alebo kresby vytvorené v Detskej domovskej obr. alebo povolené rodičmi. 
  • Môj prehliadač: Na bezpečné prezeranie internetových stránok povolených rodičmi.  
Prehľad hlavných funkcií Detská domovská obr.

Deti si potom môžu vyberať z ponuky kreatívneho obsahu, vrátane maľovaniek, vytváranie nálepiek (sticker), softvéru na pozmeňovanie hlasu, hier a videí. Je tam dokonca aj kódovacia hra, ktorá podporuje kreatívne a logické myslenie.

Rodičovská kontrola

Tu sa dostanete na nastavenia, môžete vytvárať profily detí, nastaviť denné doby hrania a kontrolovať používanie a aktivity. 

Toto sú hlavné vlastnosti: 
 

  • Nastavenie dennej doby hrania: umožňuje nastaviť denné doby hrania počas pracovných dní a víkendov. 
  • Denné používanie: pre každý profil zobrazí denné používanie podľa dní a dátumu. 
  • Aktivity: zobrazí, ktoré aplikácie boli použité. 
  • Povolený obsah: zobrazí celý obsah povolený rodičmi.  
  • Galaxy Store pre deti: dá sa do neho dostať iba po zadaní vášho PIN na obrazovke rodičovskej kontroly.  
Hlavné funkcie rodičovskej kontroly v Detskej domovskej obr.
1 Otvorte „Detská domovská obr.“
2

Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonku Nastavenia.

3 Zvoľte „Rodičovská kontrola“.
Aktivovať rodičovskú kontrolu v Detskej domovskej obr.
4 Zadajte váš PIN.

Upozornenie: Možno vytvoriť až šesť detských profilov. 

Opustiť Detskú domovskú obr. bez PIN

Ak ste zabudli PIN a neviete opustiť Detskú domovskú obr., budete musieť pre vynulovanie aplikácie postupovať podľa nasledujúceho postupu. 

1 Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo na boku telefónu, kým sa nezobrazí voľba „Vypnúť“.
2 Dotknite sa a podržte ikonku Vypnúť na obrazovke, kým sa nezobrazí voľba „Bezpečný režim“.
3 Ťuknite pre vstup do „Bezpečného režimu“.
4 Po reštartovaní choďte na „Nastavenia“.
5 Vyhľadajte „Detskú domovskú obr.“ a potom zvoľte z výsledkov vyhľadávania aplikáciu Detská domovská obr.
6 Ťuknite na „Odinštalovať“ a potom potvrďte ťuknutím na „OK“.
7 Stlačte znova vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na „Reštartovať" pre reštartovanie vášho telefónu a opustenie bezpečného režimu.
8 Váš telefón už nebude v režime Detská domovská obr.

Do pozornosti: Tento postup vymaže všetky informácie, profily a nastavenia. Aplikáciu bude teraz potrebné znova nainštalovať a nastaviť.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu