Ako používať funkciu Always On Display

Funkcia Always On Display vás udržiava v neustálom kontakte s ostatnými, pretože vám umožňuje sledovať oznámenia na zamknutej obrazovke smartfónu bez toho, aby ste sa ho dotýkali. Zamknutú obrazovku si môžete prispôsobiť tak, aby zobrazovala iba to, čo potrebujete vidieť – napríklad dátum, čas, počasie, kalendár alebo Rutiny Bixby. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako čo najviac zvýšiť efektivitu funkcie Always On Display, čítajte ďalej. 

Zobrazenie funkcie Always On Display na telefóne Galaxy.

Ako aktivujem funkciu Always On Display?

Funkciu Always On Display aktivujete podľa nasledujúcich pokynov: 

Zobrazenie domovskej obrazovky telefónu Galaxy so zvýraznenou ikonou Nastavenia. Zobrazenie domovskej obrazovky telefónu Galaxy so zvýraznenou ikonou Nastavenia.

Krok 1. Z domovskej obrazovky prejdite do ponuky Nastavenia.

Zobrazenie obrazovky Nastavenia so zvýraznenou možnosťou „Zamknutá obrazovka“. Zobrazenie obrazovky Nastavenia so zvýraznenou možnosťou „Zamknutá obrazovka“.

Krok 2. Ťuknite na položku „Zamknutá obrazovka“.

Zobrazenie ponuky „Zamknutá obrazovka“ so zvýrazneným prepínačom funkcie „Always On Display“. Zobrazenie ponuky „Zamknutá obrazovka“ so zvýrazneným prepínačom funkcie „Always On Display“.

Krok 3. Ťuknutím na prepínač aktivujete funkciu „Always On Display“.

Zobrazenie obrazovky „Always On Display“ so zvýrazneným prepínačom. Zobrazenie obrazovky „Always On Display“ so zvýrazneným prepínačom.

Krok 4. Ťuknutím na položku „Always On Display“ skontrolujete nastavenia.

Upozornenie:

  • Funkcia Always On Display a niektoré jej možnosti sú dostupné iba na niektorých zariadeniach. Ak sa vaše zariadenie líši od zobrazených príkladov, nemusí umožňovať používanie najnovších možností funkcie Always On Display. Skontrolujte, či používate najnovšiu verziu softvéru.
  • Pri aktivácii úsporného režimu dôjde k deaktivácii funkcie Always On Display. Ak chcete používať funkciu Always On Display, musíte vypnúť úsporný režim. 

Ako zmením nastavenia?

Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie Always On Display, otvorte funkciu Always On Display prostredníctvom ponuky Nastavenia. V tejto ponuke si môžete zvoliť preferované nastavenia funkcie Always On Display.

1. Vyberte si preferovaný režim zobrazenia:

  • Zobraziť ťuknutím: Funkcia Always On Display sa po dotyku obrazovky zobrazí na niekoľko sekúnd.
  • Vždy zobrazovať: Funkcia Always On Display sa bude zobrazovať po celú dobu.
  • Zobraziť podľa plánu: Funkcia Always On Display sa bude zobrazovať iba v nastavených časoch. Ťuknutím na možnosť „Nastaviť plán“ môžete nastaviť začiatok a koniec zobrazovania.
  • Zobraziť pri nových oznámeniach: Funkcia Always on Display bude zobrazovať iba nové oznámenia.

2. Ťuknite na položku „Štýl hodín“ a následne vyberte z dostupných štýlov, farieb a rozložení požadovaný typ hodín. Ak chcete, môžete si nahrať vlastné fotografie alebo gify. Keď ste skončili s prispôsobovaním typu hodín, uložte ich ťuknutím na položku „Hotovo“.

3. Ťuknutím na prepínač aktivujete alebo deaktivujete funkciu „Automatický jas“.

4. Ťuknite na položku „Orientácia obrazovky“ a následne vyberte „Na výšku“ alebo „Na šírku“.

5. Ak chcete uložiť zmeny, ťuknite na čiernu šípku.

Ako môžem zvoliť aplikácie, ktoré sa majú zobrazovať?

Ak je funkcia Always On Display aktívna, v predvolenom režime bude vždy zobrazovať hodiny a oznámenia. Podľa nasledujúcich pokynov však môžete kedykoľvek pridať ďalšie aplikácie, ktoré sa majú zobrazovať – ako napríklad hudba, kalendár, počasie alebo Rutiny Bixby:

Zobrazenie domovskej obrazovky telefónu Galaxy so zvýraznenou ikonou Nastavenia. Zobrazenie domovskej obrazovky telefónu Galaxy so zvýraznenou ikonou Nastavenia.

Krok 1. Z domovskej obrazovky prejdite do ponuky Nastavenia.

Zobrazenie obrazovky Nastavenia so zvýraznenou možnosťou „Zamknutá obrazovka“. Zobrazenie obrazovky Nastavenia so zvýraznenou možnosťou „Zamknutá obrazovka“.

Krok 2. Ťuknite na položku „Zamknutá obrazovka“.

Zobrazenie obrazovky „Zamknutá obrazovka“ so zvýraznenou možnosťou „Miniaplikácie“. Zobrazenie obrazovky „Zamknutá obrazovka“ so zvýraznenou možnosťou „Miniaplikácie“.

Krok 3. Vyberte položku „Miniaplikácie“.

Zobrazenie obrazovky „Miniaplikácie“ so zvýrazneným prepínačom položky hudba. Zobrazenie obrazovky „Miniaplikácie“ so zvýrazneným prepínačom položky hudba.

Krok 4. Ťuknite na prepínače vedľa každej aplikácie, ktorú chcete zobrazovať na uzamknutej obrazovke. Skontrolujte, či je aktivované tlačidlo „Always On Display“.

Ďakujeme vám za vašu reakciu