Ako používať funkciu TalkBack

TalkBack alebo Voice Assistant je funkcia, ktorá pomáha nevidiacim a slabozrakým používateľom. Poskytuje hlasovú odozvu, takže môžete telefón alebo tablet používať bez toho, aby ste sa pozerali na obrazovku. Názvy funkcií sa líšia v závislosti na verzii softvéru, ale funkcie sú rovnaké. Ak chcete povoliť alebo zakázať funkciu TalkBack v telefóne, postupujte podľa nižšie uvedeného sprievodcu.

Skôr ako vyskúšate nižšie uvedené doporučenia, skontrolujte, či sú softvér vášho zariadenia a súvisiace aplikácie aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér svojho mobilného zariadenia, postupujte takto:

Krok 1. Prejdite do NastaveniaAktualizácia softvéru.

Krok 2. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať.

Krok 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako aktivovať alebo deaktivovať TalkBack

Funkcia TalkBack poskytuje hlasovú odozvu, takže môžete telefón používať bez toho, aby ste sa pozerali na obrazovku. Je určená pre používateľa alebo situácie, kedy je problém vidieť na displej. Ak chcete povoliť funkciu TalkBack, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia a potom vyberte Zjednodušenie.

Krok 2. Klepnite na TalkBack.

Krok 3. Klepnutím na prepínač aktivujte TalkBack.

Aktivácia služby TalkBack.

Ak chcete aplikáciu TalkBack deaktivovať, klepnite na prepínač a rýchlo dvakrát za sebou klepnite kamkoľvek na obrazovku.

Poznámka:

 • Niektoré funkcie nie sú pri používaní aplikácie TalkBack dostupné.
 • Na zariadeniach s One UI 3.1 sa nazýva TalkBack; na zariadeniach so staršími verziami softvéru sa však táto funkcia nazýva Voice Assistant alebo Screen reader.

Ako používať TalkBack

Keď povolíte TalkBack, váš telefón zaháji hlasovú odozvu a budete automaticky presmerovaní na výukový program, ako používať TalkBack. Návod je tiež tu.

 • Prejdením prstom doprava alebo doľava sa môžete pohybovať medzi položkami.
Talkback ovládanie.
 • Jedným klepnutím na vybranú položku prečítate text na obrazovke nahlas, dvojitým klepnutím na položku funkciu aktivujete.
Talkback čítanie.
 • Potiahnutím dvomi prstami prechádzajte.
Talkback prezeranie.

Pokiaľ povolíte skratku TalkBack, môžete túto funkciu zapnúť a vypnúť súčasným stlačením kláves pre zvýšenie/zníženie hlasitosti.

Konfigurácia nastavenia pre TalkBack

Nakonfigurujte si nastavenie aplikácie TalkBack pre pohodlné používanie podľa nasledujúcich krokov.

Krok 1. V nastavení Zjednodušenie klepnite na TalkBack.

Krok 2. Klepnite na Nastavenia.

Krok 3. Prispôsobte TalkBack výberom nastavenia, ktoré chcete konfigurovať.

Konfigurovať nastavenie 5talkback.
 • Nové funkcie v aplikácii TalkBack: Kontrola kľúčových aktualizácií a zmien aplikácie TalkBack.
 • Nastavenie prevodu textu na reč: Zmeňte nastavenie funkcií prevodu textu na reč používanú pri aktivácii TalkBack, ako sú jazyky, rýchlosť a ďalšie.
 • Výrečnosť: Prispôsobte podrobné nastavenia hlasovej odozvy.
 • Vyslovovať heslá: Nastavte zariadenie tak, aby pri zadávaní hesla nahlas čítalo znaky. Pokiaľ túto funkciu deaktivujete, zariadenie bude čítať heslo nahlas len v prípade, že používate slúchadlá.
 • Zvuk a vibrácie: Zmena nastavenia zvuku pre TalkBack.
 • Prispôsobiť gestá: Zobrazte rôzne gestá prstov pre ovládanie obrazovky pri používaní aplikácie TalkBack a prispôsobte nastavenie gest.
 • Prispôsobiť ponuku: Vyberte, ktoré ponuky TalkBack a ponuky čítania chcete použiť.
 • Braillova klávesnica: Jednoducho zadávajte písmená a čísla na obrazovke pomocou 6bodovej braillovej klávesnice.
 • Výukový program a nápoveda: Naučte sa používať TalkBack.
 • Pokročilé nastavenia: Konfigurácie rozšírených nastavení pre TalkBack.
 • Otvorte TalkBack v Galaxy Store: Spustite TalkBack z Galaxy Store a skontrolujte aktualizácie.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ako používať aplikáciu Samsung Members

Pokiaľ máte problémy so svojim mobilom, tabletom alebo nositeľnými zariadeniami Samsung, môžete nám poslať dotaz v aplikácii Samsung Members. Zistite viac o odosielaní hlásenia o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu