Ako používať prednú obrazovku Galaxy Z Fold2?

Keď je Galaxy Z Fold2 5G zložený, ponúka plnohodnotnú funkcionalitu smartphonu. Pri príjmaní hovorov či fotografovaní selfie sa všetky aplikácie jednoducho ovládajú jedným prstom a sú plynule prepojené z obrazovky na obrazovku. 

Čo je predná obrazovka?

 

Galaxy Z Fold2 bol navrhnutý tak, aby krásne zapadol do jednej ruky v zloženom stave, takže ho môžete pohodlne používať k telefonovaniu, prezeraniu správ alebo rýchlemu prechádzaniu internetu. Aplikáciu môžete jednoducho spúšťať na prednej obrazovke alebo v plnom zobrazení pomocou hlavnej obrazovky.

Predná obrazovka

① Telefón        ② Správy       ③ Internet

Multi-tasking s prednou obrazovkouMôžete jednoducho multi-táskovať pomocou otvorenia až 3 okien súčasne. Predná obrazovka podporuje dve konfigurácie viac okien (vrchné a spodné). To znamená, že rovnaké aplikácie môžu byť spustené v rôznych oknách. 

Zobrazenie multi-taskingu

Poznámka: Aplikácie podporujúce viac inštalácií: Internet, Myflies, Samsung Notes, MS Office (dostupné aplikácie sa môžu zmeniť) 

Pokračovanie aplikácií z hlavnej obrazovky na prednú obrazovku

 

 Používateľské rozhranie Galaxy Z Fold2 je optimalizované nielen pre vnútornú hlavnú obrazovku, ale tiež pre tú prednú. Vďaka tomu môžete všetky svoje aplikácie jednoducho používať jednou rukou aj keď je zariadenie zatvorené. Pri používaní prednej obrazovky k prezeraniu fotografií, videí, článkov, máp a ďalšieho môžete Galaxy Z Fold2 otvoriť a prezerať si všetko na vnútornej obrazovke bez prerušenia a naopak. Nastavenie môžete tiež upraviť tak, aby sa aplikácia, ktorú používate na hlavnej obrazovke po zložení zariadenia prepla na prednú obrazovku.

 

Krok 1. Navigujte do Nastavenia > Klepnite na Displej.
Krok 2. Klepnite na Pokračujte v používaní aplikácie na prednej obrazovke.
Krok 3.
 Na prednej obrazovke klepnite na prepínače aplikácií, ktoré chcete naďalej používať.

 

Poznámka:

  •  Keď zložíte zariadenie, zatiaľ čo aplikácia beží na hlavnej obrazovke, obrazovka aplikácie sa objaví na prednej obrazovke. Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
  •  Existuje jav, kedy sa text zobrazí pri prepínaní obrazoviek rozostrene a následne sa zaostrí. To je rovnaké, ako to bolo v predchádzajúcom modeli Fold a je to bežný jav. Nejedná sa o závadu.
  •  Vzhľadom k tomu, že vonkajšia obrazovka podporuje len 60 Hz, môže dôjsť k rozostreniu alebo zadrhávaniu obrazovky oproti hlavnej vnútornej obrazovke, ktorá má 120 Hz v predvolenom nastavení. Dôvodom sú rozdiely v základných špecifikáciách hardwaru a nejedná sa o softvérový problém. 

Používanie fotoaparátu s prednou obrazovkou

 

Pomocou prednej obrazovky môžete fotografovať snímky či nahrávať videá, či už je zariadenie zložené alebo rozložené. V návode nižšie zistíte, ako používať duálny náhľad s funkciou selfie. 

Duálny náhľad

① Hlavná obrazovka (Náhľad 1)                  ② Predná obrazovka Náhľad 2)

Pri fotografovaní snímky alebo nahrávaní videa sa na titulnej obrazovke súčasne zobrazí náhľad. To umožňuje ľuďom na fotke či videu vidieť, ako by výsledok vypadal.

 

Ako používať obrazovky Dual Preview

Krok 1. Na obrazovke náhľadu klepnite na ikonu „VYPNUTÉ“. Zapne sa úvodná obrazovka. 
Krok 2. Klepnutím na tlačidlo Fotoaparát vyfotografujete snímku alebo klepnutím na tlačidlo Nahrať nahráte video. 

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch fotografovania.

Vyfotografujte si dokonalé selfie so zadnou kamerou s vysokým rozlíšením a súčasne kontrolujte náhľad na prednej obrazovke.

Zadná kamera selfie

Ako vyfotografovať snímku pomocou Selfie zadnej kamery

Krok 1. Spustite aplikáciu Fotoaparát na prednej obrazovke
Krok 2.
 Klepnite na SELFIE.
Krok 3. Rozložte zariadenie a otočte sa k zadnej kamere.
Krok 4. Klepnutím na tlačidlo Fotoaparát vyfotografujete snímku a klepnutím na tlačidlo Nahrať nahráte video. 

Poznámka: 

  • Pri fotografovaní selfie zadným fotoaparátom sa hlavná obrazovka automaticky vypne.
  • Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch fotografovania. 

Ako zobraziť domovskú obrazovku v režime na šírkuNa domovskej obrazovke klepnite a podržte prázdnu oblasť. Potom klepnite na Nastavenie domovskej obrazovky a potom klepnite na prepínač Otočiť do režimu na šírku. Otočením zariadenia do vodorovnej polohy sa obrazovka zobrazí v režime na šírku.

Krajinný režim

Poznámka: V režime na šírku titulnej obrazovky nie je k dispozícii viac okien a okrajový panel. 

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ďakujeme vám za vašu reakciu