Ako používať stylus S Pen pre zariadenie S22 Ultra a skontrolovať jeho kompatibilitu

Galaxy S22 Ultra je prvý dostupný model s integrovaným stylusom S Pen, ktorý môžete jednoducho nosiť so sebou a používať kedykoľvek len chcete. Existuje mnoho zábavných spôsobov používania integrovaného stylusu S Pen, ktoré posunú vaše zážitky zo zapisovania poznámok na najvyššiu úroveň. Prečítajte si nižšie uvedenú príručku, v ktorej sa dozviete viac o novom styluse S Pen integrovanom v zariadení Galaxy S22 Ultra.

Obrázok stylusu S Pen pre zariadenie S22 Ultra.

Zariadenie S22 Ultra má integrovaný stylus S Pen vôbec ako prvý model z radu S

 • Pridaný stylus S Pen na písanie textu (používa sa aj u modelov TabS7/S7+ a Z Fold3).
 • Pri písaní stylusom S Pen vo vstupnom okne sa rukopis automaticky mení na text.
 • Ak používateľ zachytí pomocou stylusu S Pen nejakú konkrétnu oblasť, S22 Ultra extrahuje text pomocou funkcie umelej inteligencie a navrhne pre používateľa odporúčané akcie.

Stylus S Pen, ktorý bol priložený k zariadeniu S22 Ultra, je špeciálne určený pre smartfón S22 Ultra. V prípade iných modelov s panelmi Wacom sa dá používať výhradne v režime „čítania“.

Keďže nie je kompatibilný s inými modelmi, funkcia „Air Action“ funguje iba s jedným určeným modelom.

Príklady použitia stylusu S Pen od iného modelu so zariadením S22 Ultra

 • Stylus S Pen k zariadeniu S22 Ultra: Možnosť písania a používania funkcií Air Actions.
 • Stylus S Pen k zariadeniam Note/Tab: Len písanie.
 • Stylus Pen k zariadeniu Fold 3: Nebude fungovať.
 • Stylus S Pen Pro:
  • Po prepnutí do režimu S Pen: Možnosť písania a používania funkcií Air Actions.
  • Po prepnutí do režimu Z Fold: Písanie nie je možné.
 • Maximálna podporovaná vzdialenosť: 10 metrov (rovnaká ako v prípade zariadenia Note20).

Stylus S Pen pre zariadenie S22 Ultra podporuje krytie IP68.

Prítomnosť malého množstva vody nespôsobí žiadne problémy pri nabíjaní a používaní. Pred použitím však odporúčame vodu odstrániť.

Ak stylus S Pen nie je pri premiestňovaní vložený v zariadení, odošle sa oznámenie.

 • Spôsob nabíjania: Stylus S-Pen sa nabíja po vložení do zariadenia.
 • Čas potrebný na úplné nabitie: Úplné nabitie potrvá sedem minút.
 • Doba používania: 20 minút nepretržitého používania funkcií Air Actions a 24 hodín v pohotovostnom režime.

Upozornenie: Výdrž batérie sa líši a závisí od spôsobu používania.

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie – jedno stlačenie. Diaľkové ovládanie – jedno stlačenie.

Jedno stlačenie

Kamera: Nasnímanie.
Médiá: Prehrávanie/Pauza.

Diaľkové ovládanie – dve stlačenia. Diaľkové ovládanie – dve stlačenia.

Dve stlačenia

Kamera: Predná/Zadná, Prepnutie kamery.
Médiá: Dopredu.

Diaľkové ovládanie – doľava/doprava. Diaľkové ovládanie – doľava/doprava.

Doľava / Doprava

Kamera: Zmena režimu.
Médiá: Dozadu/Dopredu.

Diaľkové ovládanie – hore/dole. Diaľkové ovládanie – hore/dole.

Hore / Dole

Kamera: Predná/Zadná, Prepnutie kamery.
Médiá: Zvýšenie/zníženie hlasitosti.

Diaľkové ovládanie – otáčanie. Diaľkové ovládanie – otáčanie.

Otáčanie

Kamera: Priblíženie/Oddialenie.
Médiá: Ikona.

Funkcie Air Actions

Obrázok, ako sa dostať späť. Obrázok, ako sa dostať späť.

Späť

Obrázok, ako sa dostať na domovskú obrazovku. Obrázok, ako sa dostať na domovskú obrazovku.

Domov

Obrázok, ako sa vrátiť na nedávnu položku. Obrázok, ako sa vrátiť na nedávnu položku.

Nedávne

Obrázok, ako použiť funkciu inteligentného výberu. Obrázok, ako použiť funkciu inteligentného výberu.

Inteligentný výber

Obrázok, ako použiť funkciu zachytenia a písania. Obrázok, ako použiť funkciu zachytenia a písania.

Zachytenie a písanie

Stylus S Pen pre zariadenie S22 je kompatibilný s inými zariadeniami. Iné integrované stylusy S Pen z predchádzajúcich modelov zariadení Note umožňujú používať iba funkcie písania.

Ďakujeme vám za vašu reakciu