Ako prehrávať zvuk cez obidva reproduktory a vyriešiť problémy so stlmením

Pri používaní zariadenia Galaxy sa môžu objaviť prípady, kedy si všimnete isté problémy so zvukom – príkladom je zvuk len z jedného reproduktora, či stlmenie budíkov, hlasitosti médií či tónov zvonení. Všetky tieto problémy sa dajú vyriešiť nižšie uvedeným postupom.

Reproduktor stlmený prostredníctvom zariadenia Samsung Galaxy.

Pri prehrávaní hudby alebo videa zvuk vychádza len z jedného reproduktora

Keď je zapnuté vyváženie zvuku vľavo/vpravo vo funkciách „Vylepšenia načúvania“ môže dôjsť k prípadom, kedy s výnimkou hovorov zvuk počuť iba čiastočne. Ak je regulačný pruh nastavenia vyváženia zvuku vpravo/vľavo posunutý, zvuk médií bude vychádzať iba z jedného reproduktora.

Postup nastavenia regulačného pruhu v záujme dosiahnutia správnej reprodukcie zvuku:

1. krok Prejdite do nastavení zariadenia a kliknite na možnosť „Zjednodušenie ovládania“. 1. krok Prejdite do nastavení zariadenia a kliknite na možnosť „Zjednodušenie ovládania“.

1. krok. Prejdite do nastavení zariadenia a kliknite na možnosť „Zjednodušenie ovládania“.

2. krok Stlačte možnosť „Vylepšenia pre sluchovo postih“. 2. krok Stlačte možnosť „Vylepšenia pre sluchovo postih“.

2. krok Stlačte možnosť „Vylepšenia pre sluchovo postih“.

3. krok Upravte pruh „Vyváž. ľavého/prav zvuku“ v dvoch možnostiach: „Pripojený zvuk“ a „Reproduktory telefónu“. 3. krok Upravte pruh „Vyváž. ľavého/prav zvuku“ v dvoch možnostiach: „Pripojený zvuk“ a „Reproduktory telefónu“.

3. krok. Nastavenie „Vyváž. ľavého/prav zvuku“.

Všetky zvuky vrátane budíkov, médií a tónov zvonenia sú cez reproduktory stlmené

V smartfónoch, hodinkách a nositeľných aplikáciách Galaxy na mobilných zariadeniach skontrolujte, či je prepínač „Stlmiť všetky zvuky“ vypnutý: 

1 Prejdite do nastavení zariadenia a kliknite na možnosť „Prístupnosť“.
2 Kliknite na možnosť „Vylepšenia načúvania“.
3 Vypnite prepínač „Stmliť všetky zvuky“.

Poznámka: Ak problémy pretrvávajú aj po vyskúšaní tohto postupu, kontaktujte podporu spoločnosti Samsung, vo vašom zariadení sa môže vyskytnúť interná chyba.

Opravárenský servis

Opravárenský servis

Potrebuje vaše zariadenie Samsung opravu?

Zaregistrujte svoju žiadosť online.

Ďakujeme vám za vašu reakciu