Prispôsobte si tlačidlá na svojom telefóne Note10

Ak na svojom telefóne Note10 nenájdete tlačidlo zapnutia/vypnutia, neprepadajte panike. Už nie je na pravej strane telefónu: je naľavo! Bolo vytvorené tak, aby obsiahlo funkciu Bixby. Toto nové tlačidlo sa nazýva bočné tlačidlo a je možné ho prispôsobiť tak, aby plnilo rôzne úlohy, či už chcete vypnúť telefón, spustiť asistenta Bixby alebo vykonať iné akcie.

Informácie o fyzických tlačidlách telefónu Note10

Nový telefón Note10 má na ľavej strane dve fyzické tlačidlá: tlačidlo hlasitosti a bočné tlačidlo. Ako už názov napovedá, stlačením tlačidla hlasitosti môžete upraviť hlasitosť telefónu. Krátkym, dlhým alebo dvojitým stlačením bočného tlačidla, tlačidla zapnutia/vypnutia alebo Bixby je možné spustiť rôzne funkcie.
 

Jednotlivé tlačidlá majú svoje vlastné funkcie, ale spolu ich možno použiť na vytvorenie vlastných skratiek, ktoré vám uľahčia život.
 

Tu sú predvolené hlavné funkcie, ktoré môžete použiť:
 

 • Zapnutie alebo vypnutie obrazovky: Krátko stlačte bočné tlačidlo.
 • Hlasový asistent Bixby Voice: Dlho stlačte bočné tlačidlo. 
 • Spustiť kameru: Dvakrát stlačte bočné tlačidlo.
 • Zapnutie: Keď je telefón vypnutý, dlho stlačte bočné tlačidlo.
 • Menu vypnutia: Keď je telefón zapnutý, stlačte súčasne bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti. 
 • Snímka obrazovky: Krátko stlačte súčasne bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti.
Obrázok zobrazujúci tlačidlo hlasitosti a bočné tlačidlo na ľavej strane Note10 zariadenia

Poznámka: Môžete tiež vypnúť telefón pomocou panela Rýchle nastavenia. Potiahnite prstom nadol hornú časť obrazovky, klepnite na ikonu zapnutia/vypnutia v hornom rohu obrazovky a potom zvoľte možnosť Vypnúť.

Prispôsobte si bočné tlačidlo

Možno ste si zvykli, že toto tlačidlo má len jednu funkciu, napríklad zobudenie asistenta Bixby. Žiadne obavy, tlačidlo si môžete prispôsobiť tak, aby vám uľahčilo život.

Note10 snímka obrazovky zobrazujúca pokyny, ako prispôsobiť bočné tlačidlo na aktiváciu asistenta Bixby

V časti Nastavenia vyhľadajte a vyberte možnosť Bočné tlačidlo a potom znova klepnite na Bočné tlačidlo. Tu si môžete vybrať požadované nastavenia.
 

Pri dvojitom stlačení si môžete vybrať medzi:
 

 • Rýchle spustenie kamery
 • Spustenie Bixby 
 • Otvorenie aplikácie (Aplikáciu vyberte klepnutím na ikonu Nastavenia.)
   

Pri stlačení a podržaní si môžete vybrať medzi:
 

 • Zobudenie Bixby 
 • Menu vypnutia 

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu