Ako si môžem prispôsobiť nastavenie diaľkového ovládania na S Pen

Zmeňte a prispôsobte si aplikáciu, vlastnosti a funkcie tlačidla S Pen podľa vašich preferencií a potrieb.

Zapnutie diaľkového S Pen
1

Otvorte Nastavenia.

2

Kliknite na Pokročilé vlastnosti.

Kliknite v Nastaveniach na Pokročilé vlastnosti
3

Kliknite na S Pen.

4

Vyberte diaľkový S Pen.

5 Potiahnutím zapnite diaľkové ovládanie.
Menu pre diaľkový S Pen

Môžete ho tiež aktivovať cez panel notifikácií:

1 Otvorte panel notifikácií a rolujte zhora nadol.
2 Rozbaľte možnosti v notifikačnom paneli.
Stiahnite dolu notifikačný panel
3 Posuňte notifikačný panel doľava.
Rozbaľte notifikačný panel
4

Vyberte diaľkový S Pen.

Možnosti diaľkového ovládača S Pen v notifikačnom paneli

Prosím, vezmite na vedomie: Uistite sa, že S Pen je dostatočne nabitý pre spojenie cez Bluetooth a spoľahlivé fungovanie.

Prispôsobovanie aplikácie spustíte, keď stlačíte tlačidlo
1

Otvorte obrazovku nastavení diaľkového S Pen.

2

Kliknite na Podržte tlačidlo pero.

3 Vyberte aplikáciu alebo vlastnosť, ktorú chcete spustiť (napr. fotoaparát, kalkulačka, prekladač).
Vyberte aplikáciu zo zoznamu
Prispôsobovanie jedného alebo dvojitého stlačenia ovládača
1

Otvorte obrazovku nastavení diaľkového S Pen.

2 V časti Funkcie aplikácie potiahnutím aktivujte aplikácie, ktoré chcete prispôsobiť.
3 Stlačte Stlačiť raz a vyberte, čo chcete, aby sa stalo, keď tlačidlo stlačíte jedenkrát.
Jedno stlačenie na vybratie aplikácie
4 Stlačte Stlačiť dvakrát a vyberte, čo chcete, aby sa stalo, keď tlačidlo stlačíte dvakrát.
Dvojité stlačenie na vybratie aplikácie

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu