Náhradné diely a sprievodca opravami produktov Samsung

Sprievodca opravami a náhradné diely

Sprievodca opravami a náhradné diely Sprievodca opravami a náhradné diely

Spoločnosť Samsung sa zaviazala predĺžiť životnosť svojich produktov a znížiť množstvo elektronického odpadu.
Preto zavádzame kroky, ktoré zjednodušia opravy a podporia recykláciu našich produktov.

Európska legislatíva o ekodesigne Európska legislatíva o ekodesigne

Európska legislatíva o ekodesigne


Nová legislatíva Európskej komisie nadobúda účinnosť v roku 2021. Jej účelom je podpora opraviteľnosti o predĺžení životnosti elektrospotrebičov.

Táto legislatíva sa týka chladničiek, práčiek, práčiek so sušičkou, umývačiek riadu a tiež zobrazovacích zariadení, ako sú televízory a PC monitory.

Ako to ovplyvní Vás? Ako to ovplyvní Vás?

Ako to ovplyvní Vás?


Spoločnosť Samsung zaviedla zásady pre minimalizáciu dopadu na životné prostredie. Navrhujeme energeticky menej náročné produkty, ktoré efektívne využívajú svoje zdroje. Súčasťou tohto cieľa je tiež predĺženie ich životnosti.

Teraz sú k dispozícii náhradné diely, a to po dlhšiu dobu s krátkou dodacou lehotou. Originálne náhradné diely je možné tiež jednoducho vymeniť, čím sa významne zvyšuje opraviteľnosť našich produktov.