Návod na používanie funkcie Diagnostika v aplikácii Samsung Members na zariadení Galaxy

Na kontrolu výkonu zariadenia môžete použiť aplikáciu Samsung Members. Nepracuje niektorá funkcia zariadenia správne? Chcete zistiť aktuálny stav batérie? Skôr ako navštívite servisné centrum, skúste výkon zariadenia skontrolovať pomocou nástrojov na samodiagnostiku. Funkcia Diagnostika v rámci aplikácie Samsung Members umožňuje samodiagnostiku a dokáže analyzovať viac ako 24 rôznych funkcií telefónu vrátane batérie, rozhrania NFC, SIM karty, mobilnej siete, snímača, reproduktora, fotoaparátu, dotykovej obrazovky, káblových slúchadiel, rozpoznávania tváre, rozhrania Bluetooth atď.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aplikácia Samsung Members

V aplikácii Samsung Members môžete nájsť odpovede na najčastejšie otázky a zobraziť tipy a triky týkajúce sa zariadenia Galaxy. Skôr ako navštívite miestne servisné centrum spoločnosti Samsung Electronics, vyskúšajte túto aplikáciu, ktorá poskytuje a podporuje praktické služby, napríklad diagnostiku, odosielanie hlásení chýb, vzdialenú podporu, inovácie OS, spätnú väzbu k otázkam a problémom atď. V zariadeniach Galaxy je nainštalovaná predvolene a možno ju stiahnuť prostredníctvom odkazu nižšie.

Kliknutím sem stiahnete aplikáciu Samsung Members.

Samodiagnostická kontrola v aplikácii Samsung Members

Stav svojho zariadenia môžete skontrolovať pomocou nástroja Diagnostika v aplikácii Samsung Members. Môžete vybrať jednotlivé kategórie, ktoré chcete diagnostikovať, alebo spustiť úplnú diagnostickú kontrolu. Po dokončení diagnostiky môžete výberom príslušnej ikony zobraziť výsledky a stav zariadenia. Ak chcete spustiť diagnostickú kontrolu, použite postup nižšie.

Aplikácia Samsung Members – Získať pomoc Aplikácia Samsung Members – Získať pomoc

1. krok: Spustite aplikáciu Samsung Members a vyberte položku Pomoc v dolnej polovici obrazovky.

Zobraziť testy v časti Diagnostika Zobraziť testy v časti Diagnostika

2. krok: Ťuknite na tlačidlo Zobraziť testy v časti Diagnostika.

Testovať všetko v časti Diagnostika Testovať všetko v časti Diagnostika

3. krok: Ak chcete vykonať všetky kontroly v časti Diagnostika(P), ťuknite na tlačidlo Testovať všetko.

vykonanie kontrol na zariadení galaxy vykonanie kontrol na zariadení galaxy

4. krok: Telefón Galaxy potom vykoná kontroly.

vykonanie kontrol vykonanie kontrol

5. krok: Podľa pokynov na obrazovke dokončite kontrolu.

Rozpoznanie priblíženia, krok 1 Rozpoznanie priblíženia, krok 1

6. krok: V niektorých prípadoch môže byť potrebné manuálne spustenie príslušnej funkcie alebo interakcia s ňou.

Rozpoznanie priblíženia, krok 2 Rozpoznanie priblíženia, krok 2

7. krok: K dispozícii je tiež možnosť vykonať konkrétnu diagnostiku, pričom spustiť ju môžete priamo ťuknutím.

konkrétna diagnostika konkrétna diagnostika

8. krok: Pri jednotlivých diagnostických kontrolách môžete výsledky zobraziť po dokončení kontroly.

Ak sa pri používaní zariadenia Galaxy vyskytne neočakávaný problém, skúste prostredníctvom aplikácie Samsung Members odoslať hlásenie chýb. Ak chcete značne uľahčiť analýzu príčiny problému, priložte súbor denníka. Po analýze súboru denníka a potvrdení príčiny problému vám odošleme odpoveď cez aplikáciu Samsung Members.

Získať pomoc v aplikácii Samsung Members Získať pomoc v aplikácii Samsung Members

1. krok: Spustite aplikáciu Samsung Members a vyberte položku Pomoc v dolnej polovici obrazovky.

hlásenia chýb, krok 1 hlásenia chýb, krok 1

2. krok: Posuňte sa a vyberte položku Hlásenia chýb.

hlásenia chýb, krok 2 hlásenia chýb, krok 2

3. krok: V zozname vyberte problémy zariadenia, ktoré sa vyskytujú.

hlásenia chýb, krok 3 hlásenia chýb, krok 3

4. krok: Vyberte frekvenciu problému, ktorý sa vyskytuje, a stlačením ikony lietadla hlásenie odošlite.

Poznámka: Snímky obrazovky zariadenia a ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu