Čo je to zrkadlenie obrazovky a ako sa používa s televízorom Samsung

Obsah z obrazovky smartfónu môžete sledovať na obrazovke televízora. Znamená to, že môžete sledovať svoje obľúbené relácie na počítači a len čo prejdete do inej miestnosti, môžete pokračovať v ich sledovaní na veľkej obrazovke.

Čo je to zrkadlenie obrazovky?


Zrkadlenie obrazovky je technológia, ktorá umožňuje prenos obsahu z obrazovky mobilného zariadenia na obrazovku televízora v reálnom čase a sledovanie na veľkej obrazovke. Aplikácie SmartThings a Smart View umožňujú rýchle a jednoduché pripojenie k televízoru Samsung Smart TV. K dispozícii je však aj pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi alebo rozhrania HDMI. V prípade modelov z roku 2020 navyše možno telefón zrkadliť tak, že sa s ním jednoducho dotknete televízora. Na väčšej obrazovke je možné zobraziť rôzny obsah zo smartfónu, napríklad fotografie, videá a aplikácie. Výsledkom bude pôsobivejší zážitok.
 

Ak chcete obrazovku zrkadliť bezdrôtovo, dôležité je pripojenie Wi-Fi televízora. Ak nemáte televízor Smart TV, budete potrebovať zariadenie na prenos, ako je napríklad Samsung AllShare Cast, Chromecast alebo Amazon Firestick.

Zrkadlenie obrazovky – aranžmán

Poznámka: Proces zdieľania obrazovky s televízorom sa líši v závislosti od značky a modelu televízora aj zariadenia. Pokyny uvedené nižšie sa týkajú zdieľania obrazovky ľubovoľného mobilného zariadenia s televízorom Samsung.

Pripojenie pomocou aplikácie SmartThings

Aplikácia SmartThings od spoločnosti Samsung umožňuje ovládanie inteligentných domácich zariadení. Možno ju stiahnuť do zariadení so systémom Android aj iOS. Aplikácia SmartThings dokáže automaticky zistiť väčšinu televízorov Samsung vyrobených od roku 2016 a pripojiť sa k nim. Ak bol váš televízor vyrobený skôr, skúste sa pripojiť pomocou aplikácie Smart View.

1. krok. Pripojte televízor Samsung Smart TV a zariadenie k rovnakej sieti Wi-Fi.

2. krok. Do zariadenia stiahnite aplikáciu SmartThings.

Poznámka: Ak používate zariadenie Samsung, aplikácia SmartThings už bude pravdepodobne nainštalovaná (vyžaduje sa aktualizácia).

3. krok. Otvorte aplikáciu SmartThings.

4. krok. Ťuknite na položku Pridance Zariadenie.
 

Zobrazia sa všetky dostupné zariadenia. Ak sa príslušné zariadenie nezobrazuje, uistite sa, že je zapnuté. Ak sa stále nezobrazuje, skúste ho vypnúť a znova zapnúť a reštartujte aplikáciu SmartThings.

Zrkadlenie pomocou aplikácie SmartThings, krok 1

5. krok. Vyberte televízor alebo položku Naskenovať televízor nablízku.

6. krok. Ťuknite na televízor a prepojte ho so zariadením.
 

Televízor je pripojený k aplikácii SmartThings. Zariadenie môžete odteraz používať ako druhý diaľkový ovládač televízora. Na zrkadlenie fotografií, filmov a hudby zo zariadenia môžete použiť aj aplikáciu Smart View.

7. krok. Ťuknite na pripojený televízor a potom na položku Ďalšie možnosti.

8. krok. Vyberte položku Zrkadliť obrazovku (Smart View).

Zrkadlenie pomocou aplikácie SmartThings, krok 2

Poznámka: Uistite sa, že telefón sa nachádza v blízkosti televízora, aby sa mohli prepojiť. 

Pripojenie pomocou aplikácie Smart View

Vďaka aplikácii Samsung Smart View si môžete vychutnávať obsah zo svojho mobilného zariadenia alebo počítača na televízore Samsung Smart TV. Zariadenie navyše môžete použiť ako druhý diaľkový ovládač televízora.

1. krok. Pripojte zariadenie/počítač a televízor k rovnakej sieti Wi-Fi.

2. krok. V telefóne sa posuňte do dolnej časti rýchleho panela a zapnite aplikáciu Smart View.

3. krok. Zobrazia sa všetky dostupné zariadenia. Ťuknite na televízor.

Zrkadlenie pomocou aplikácie Smart View

Poznámka: Ak sa televízor nezobrazuje, ťuknutím na symbol obnovenia zopakujte vyhľadávanie. Ak sa televízor stále nezobrazuje, uistite sa, že je zapnutý a pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako zariadenie.

4. krok. Vyberte položku Moje fotografie, Moje videá alebo Moja hudba

5. krok. Vyberte obsah, ktorý chcete prehrávať na televízore
 

Zariadenie je prepojené s televízorom. Toto pripojenie sa zapamätá a vytvorí sa pri každom otvorení aplikácie Smart View. Odteraz môžete televízor ovládať prostredníctvom aplikácie Smart View a prehrávať obsah zo zariadenia.

Ak je zrkadlený obraz na obrazovke malý, môžete zmeniť pomer strán.
 

1. krok. Prejdite do aplikácie Smart View a ťuknite na položku Ďalšie možnosti (zvislé tri bodky).

2. krok. Ťuknite na položky Nastavenia > Pomer strán telefónu.

3. krok. Výberom položky Celá obrazovka na pripojenom zariadení nastavte zobrazenie na celej obrazovke.

Poznámka: V závislosti od zariadenia sa zobrazí výzva na povolenie pripojenia alebo zadanie kódu PIN.

Pripojenie pomocou funkcie Airplay

Zobrazenie fotografií a sledovanie videí prostredníctvom funkcie AirPlay
 

1. krok. Otvorte aplikáciu Fotky.

2. krok. Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.

3. krok. Ťuknite na ikonu zdieľania v ľavom dolnom rohu obrazovky.

4. krok. Ťuknite na položku AirPlay.

5. krok. Ťuknite na televízor, ku ktorému sa chcete pripojiť.

6. krok. Ak sa zobrazí výzva, v zariadení Apple zadajte kód zobrazený na obrazovke televízora.
 

Prehrávanie zvuku prostredníctvom funkcie AirPlay
 

1. krok. V zariadení Apple otvorte prehrávač hudby.

2. krok. Vyberte skladbu.

3. krok. Ťuknite na ikonu Airplay.

4. krok. Ťuknite na televízor, ku ktorému sa chcete pripojiť.

5. krok. Ak sa zobrazí výzva, v zariadení Apple zadajte kód zobrazený na obrazovke televízora.
 

Vyhľadanie nastavení funkcie AirPlay
 

1. krok. Prejdite do ponuky Nastavenia.

2. krok. Prejdite na položku Všeobecné.

3. krok. Vyberte položku Nastavenia funkcie Apple AirPlay.

Poznámka: Televízor a zariadenie Apple musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.

Pripojenie pomocou funkcie Tap View

Tap View je nová funkcia v roku 2020. Stačí ťuknúť telefónom na televízor a spustí sa zrkadlenie. 
 

Nastavenia, ktoré je potrebné pripraviť vopred
 

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Smart View televízora (Nastavenia > Všeobecné > Správca externých zariadení > Správca pripojenia zariadení > Oznámenie o prístupe). 
 

Návod na nastavenie funkcie Tap View v telefóne
 

1. krok. V telefóne otvorte mobilnú aplikáciu SmartThings a ťuknite na ikonu Ponuka (tri vodorovné čiary).

2. krok. Ťuknite na ikonu Nastavenia a potom prejdite na položku Zobr. priložením, Zvuk prilož. Ťuknutím na prepínač ju zapnite.

3. krok. Priblížte sa s telefónom k televízoru. Keď sa na obrazovke telefónu zobrazí oznámenie Povoliť zisťovanie prítomnosti telefónu, ťuknite naň.

Zrkadlenie pomocou funkcie Tap View

Poznámka:

  • K dispozícii len v modeli TU7000 a novších modeloch televízorov (vrátane televízorov Lifestyle TV a exteriérových televízorov) a modeloch Samsung Galaxy od uvedenia na trh (Android 8.1 a novšie verzie).
  • Ak chcete používať funkciu Tap View, aktualizujte aplikáciu SmartThings na verziu 1.745 alebo novšiu. Aplikácia je k dispozícii na stiahnutie z Obchodu Google Play alebo obchodu Apple App Store.
  • Keď spustíte zrkadlenie, je nutné zrušiť režim úspory energie v časti Napájanie. 
Pripojenie pomocou adaptéra HDMI

Ak sa vyskytujú problémy s bezdrôtovým pripojením, môžete sa pokúsiť prepojiť zariadenie s televízorom pomocou adaptéra HDMI. Oficiálne adaptéry HDMI Samsung sa predávajú samostatne a podporujú zariadenia s portmi USB-C.
 

Ak používate staršie zariadenie bez portu USB-C, môžete použiť kompatibilný adaptér iného výrobcu, ale jeho funkčnosť nemožno zaručiť.
 

1. krok. Zapojte kábel HDMI do adaptéra HDMI.

2. krok. Zapojte druhý koniec kábla HDMI do portu HDMI na televízore.

3. krok. Zapojte adaptér HDMI do portu USB na zariadení.

4. krok. Zapnite televízor a zmeňte vstup na použitý port HDMI.

Záznam z obrazovky s obsahom Netflix a YouTube

Niektoré aplikácie, napríklad Netflix a YouTube, ponúkajú integrovanú funkciu prenosu záznamu z obrazovky. Tá umožňuje jednoduché zdieľanie sledovaného obsahu medzi malou a veľkou obrazovkou.
 

1. krok. Pripojte zariadenie a televízor k rovnakej sieti Wi-Fi.

2. krok. Do zariadenia a televízora stiahnite kompatibilnú aplikáciu.

3. krok. Prihláste sa alebo si vytvorte účet. Na televízore aj zariadení sa prihláste do toho istého účtu.

4. krok. Otvorte obsah, ktorý chcete sledovať prostredníctvom zariadenia.

5. krok. Ťuknite na ikonu Prenášať.

Poznámka: Umiestnenie ikony prenosu sa líši v závislosti od použitej aplikácie a orientácie telefónu.

6. krok. Vyberte zariadenie, na ktorom chcete obsah sledovať.

Ďakujeme vám za vašu reakciu