Ako spravovať aplikácie v smartphone Galaxy

Vaše zariadenie Vám umožňuje sťahovať, spravovať a odinštalovať rôzne aplikácie. Niektoré aplikácie už môžu byť do Vášho zariadenia nainštalované dopredu.
 

Rôzne aplikácie majú rôzne minimálne požiadavky na spustenie. Väčšie a zložitejšie aplikácie obvykle potrebujú k efektívnemu fungovaniu najnovší operačný systém. Staršie zariadenia nebudú môcť inštalovať určité aplikácie a niektoré aplikácie môžu vyžadovať nainštalovanú SIM kartu, napr. WhatsApp.
 

Budete musieť nastaviť konto Google a Obchod Play Store, kým budete môcť sťahovať aplikácie pomocou Obchodu Play alebo konta Samsung pre sťahovanie aplikácií z Galaxy Apps.

Poznámka: Kroky budú rovnaké na každom zariadení, ale Vaše ikony a obrazovka sa môžu mierne líšiť od nižšie uvedených ilustrácií v závislosti na Vašom zariadení, operačnom systéme a motíve.

Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií

Obrazovku Aplikácie môžete otvoriť potiahnutím nahor alebo nadol na domovskej obrazovke. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, prejdite prstom nahor alebo nadol po obrazovke Aplikácie.

Na domovskej obrazovke prejdite prstom nahor alebo nadol

Môžete tiež klepnúť na ikonu Aplikácie a prejsť na obrazovku aplikácií. Pokiaľ sa ikona aplikácie na obrazovke neobjaví, postupujte takto:

1 Na Predvolenej obrazovke klepnite a podržte prázdnu časť obrazovky.
2

Klepnite na Nastavenie domovskej obrazovky.

Kliknite na nastavenie Domovskej obrazovky
3 Pokiaľ máte Android verziu 9.0, aktivujte túto funkciu prepínačom "Tlačidlo aplikácií". Pokiaľ máte predchádzajúcu verziu, klepnite na "Tlačidlo aplikácií, vyberte "Zobraziť tlačidlo aplikácií" a klepnite na "Použiť".
Vyberte Zobraziť tlačidlo aplikácie
4 V spodnej časti domovskej obrazovky sa teraz zobrazí ikona Aplikácie.
Teraz sa zobrazí ikona Aplikácie
Stiahnutie aplikácií

Ak si chcete stiahnuť aplikáciu do svojho zariadenia, postupujte takto:

1 Na Domovskej obrazovke klepnite na tlačidlo Aplikácie alebo prejdite prstom nahor alebo nadol a prejdite na obrazovku aplikácií.
Kliknite na tlačidlo Aplikácie
2 Klepnite na „Obchod Play“ alebo otvorte priečinok „Samsung“ a otvorte „Galaxy Apps“. V tomto príklade použijeme „Obchod Play“.
Kliknite na Obchod Play
3 Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete stiahnuť, a vyberte ju zo zoznamu návrhov.
Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete stiahnuť
4

Klepnite na „NAINŠTALOVAŤ“ v Obchode Play alebo na ikonu sťahovania v Galaxy Apps.

Kliknite na Inštalovať
5 Klepnutím na „OTVORIŤ“ spustite aplikáciu alebo klepnite na ikonu aplikácie na obrazovke aplikácií.
Klepnutím na Otvoriť spustite aplikáciu
Spustenie aplikácií na rozdelenej obrazovke

Typicky je možné túto funkciu využiť napríklad pokiaľ chcete sledovať video v aplikácii Youtube a súčasne prechádzať internet v prehliadači. Pokiaľ chcete spustiť v telefóne dve aplikácie súčasne, postupujte nasledovne.

1 Klepnite na tlačidlo Nedávne, a vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete spustiť v režime rozdelenej obrazovky hore.
image
2 Vyberte voľbu Otvoriť v zobrazení na rozdelenej obrazovke.
Kliknite na nastavenie Domovskej obrazovky
3 Vyberte druhú aplikáciu z tých už spustených na pozadí alebo spustite bežným spôsobom ľubovoľnú novú.
image
4 Pridržaním prsta na deliacej línii uprostred, je možné meniť pomer rozdelenia obrazovky medzi obidvomi aplikáciami.
Teraz sa zobrazí ikona Aplikácie
5 Potiahnutím línie úplne nahor alebo nadol dôjde k ukončeniu režimu rozdelenej obrazovky a maximalizovaniu príslušnej aplikácie.
Teraz sa zobrazí ikona Aplikácie
Pridávanie aplikácií na domovskú obrazovku

Ak chcete aplikáciu presunúť do zariadenia, postupujte takto:

1 Na domovskej obrazovke klepnite na „Aplikácie“ alebo prejdite prstom nahor alebo nadol a prejdite na obrazovku aplikácií.
2 Klepnite a podržte aplikáciu, ktorú chcete presunúť.
3 Klepnite na Klepnite na "Pridať na dom. obr."
Klepnite na Pridať na Domovskú obrazovku

Poznámka: Pokiaľ už aplikácia je na domovskej stránke, klepnite na aplikáciu a podržte ju a vyberte možnosť "Odinštalovať".

Ak chcete zmeniť usporiadanie aplikácií, stlačte a podržte aplikáciu a presuňte ju na požadované miesto.

Zoskupovanie aplikácií a vytváranie priečinkov

Môžete zoskupovať aplikácie do priečinkov, aby bola obrazovka čistá a uľahčovala prístup / spustenie aplikácií. V systémoch Android 8.0 a 9.0 to môžete urobiť dvomi spôsobmi:
 

Buď:

1 Na Domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií klepnite a podržte aplikáciu, potiahnite ju a umiestnite na inú aplikáciu.
Kliknite a podržte aplikáciu
2 Zobrazí sa rámik priečinka.
Umiestnite aplikáciu nad inú aplikáciu a uvolnite
3 Klepnite na „Zadajte názov priečinka“ a zadajte názov priečinka.

Alebo:

1 Klepnite a podržte aplikáciu a v rozbalovacom okne zvoľte "Vytv. udalosť".
Vyberte položky
2 Vyberte aplikácie, ktoré chcete zoskupiť do priečinka, a klepnite na „Vytvoriť priečinok“ na lište v hornej časti obrazovky.
Vyberte položky, ktoré chcete zoskupiť
3 Keď sa objaví rámik priečinka, zadajte názov klepnutím na „Zadajte názov priečinka“.

Ak chcete pridať ďalšie aplikácie, klepnite v priečinku na „Pridať aplikácie“, zaškrtnite aplikácie a klepnite na „Pridať“. Môžete tiež pridať aplikáciu potiahnutím do priečinka.

Zaškrtnite aplikácie a klepnite na Pridať

Ak chcete priečinok odstrániť, jednoducho klepnite a pridržte priečinok a potom klepnite na "Odstrániť priečinok". Vymazaný bude len priečinok. Aplikácie v priečinku budú premiestnené na obrazovku aplikácií.

Klepnite a podržte aplikáciu a vyberte možnosť Vymazať
Odinštalovať alebo zakázať stiahnuté aplikácie

Ak chcete stiahnutú aplikáciu odinštalovať, klepnite a podržte aplikáciu a vyberte možnosť „Odinštalovať“.

Klepnite a podržte aplikáciu a vyberte možnosť Odinštalovať

Odstránenie potvrďte klepnutím na „Ok“.
 

Existujú niektoré predvolené aplikácie, ktoré nie je možné zo zariadenia odinštalovať. Je možné ich deaktivovať klepnutím a podržaním aplikácie a výberom možnosti „Zakázať“.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu