Ako vykonať synchronizáciu Vašich kontaktov z konta Google

Telefón Galaxy môže synchronizovať kontakty s mnohými rôznymi službami. Vďaka tomu môžete zobrazovať a používať kontakty uložené na Vašom konte Google vo Vašom telefóne. Vo chvíli, kedy sú Vaše kontakty synchronizované s kontom Google, ďalej sa už synchronizujú automaticky, pokiaľ ste pripojení na internet.  

Skôr ako skúsite doporučený postup nižšie, ubezpečte sa prosím, že Vaše zariadenie a relevantné aplikácie sú plne aktualizované. Pre aktualizáciu softvéru vo Vašom zariadení vykonajte nasledujúce kroky:

 

Krok 1. Prejdite do Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

Krok 2. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať.

Krok 3. Pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako synchronizovať konto Google v aplikácii Kontakty

Ak chcete synchronizovať svoje konto Google, najskôr sa ubezpečte, že ste pripojení na internet a že máte založené konto Google. Podľa pokynov nižšie synchronizujte kontakty svojho konta Google s kontaktami v telefóne.

 

Krok 1. Otvorte aplikáciu Kontakty klepnite na tlačidlo Menu (tri vodorovné čiarky).

Krok 2. Klepnite na Spravovanie kontaktov

Krok 3. Zvoľte Synchronizácia kontaktov

Krok 4. Klepnite na prepínač pre zapnutie konta Google.

Krok 5. Klepnite na Synchronizovať pre zahájenie synchronizácie Vašich kontaktov s kontom Google.

Poznámka:

·        Môžete tiež pridať viac kont Google vybraním tlačidla + Pridať konto.

·        Pred synchronizáciou sa predtým prihláste k svojmu kontu Google vo webovom prehliadači a zálohujte si kontakty. Kontakty môžu byť vymazané kvôli chybám synchronizácie a akonáhle sú vymazané, nie je možné ich obnoviť. 

Ako nastaviť predvolené úložisko pri vytváraní nového kontaktu

Pokiaľ chcete nastaviť svoje konto Google ako predvolené úložisko kontaktov, bude každý nový kontakt, ktorý uložíte do telefónu, synchronizovaný a uložený do Vášho konta Google. Postup nastavenia konta Google ako predvoleného umiestnenia úložiska:

 

Krok 1. Zvoľte Nastaviť predvolené úložisko v menu Spravovanie kontaktov.

Krok 2. Vyberte konto Google.

Poznámka: Pokiaľ je pri vytváraní nového kontaktu miesto úložiska nastavené ako môj telefón alebo iné konto, nebude kontakt uložený do konta Google.

Ako zobraziť synchronizované kontakty v Google

Vždy keď vytvárate nový kontakt vo svojom telefóne, môžete si určiť, kde bude uložený. Pokiaľ pri uložení kontaktu zvolíte konto Google, bude synchronizovaný s vašimi ďalšími kontaktami na konto Google a môže byť tiež zobrazený na webových stránkach Google. Pre zobrazenie synchronizovaných kontaktov konta Google postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 

Krok 1. Vstúpte na webovú stránku Google.

Krok 2. Po prihlásení do Vášho konta Google klepnite na ikonu pre Váš Profil.

Krok 3. Klepnite na Spravovať konto Google.

Krok 4. Klepnite na Ľudia a zdieľanie a vyberte Kontakty.

Krok 5. Zobrazia se Vám všetky Vaše kontakty a informácie o nich.

Poznámka: Umiestnenie kontaktov a názov ponuky na webe Google sa môžu líšiť podľa zásad spoločnosti Google.

Poznámka: Obrázky zariadenia a navigácie v menu sa môžu líšiť v závislosti na type zariadenia a verzie softvéru.

Pokiaľ zažívate nezvyčajné chovanie zo strany mobilných telefónov Samsung, tabletov alebo iného príslušenstva, môžete nám zaslať chybovú správu alebo nám položiť otázku v aplikácii Samsung Members.

To nám dovolí preskúmať problém bližšie. Všetky údaje sú anonymné a sú uchovávané len po dobu nutnú na vyriešenie Vášho problému. Zistite viac o zasielaní chybových správ na Aplikácie Samsung Members.

Ďakujeme vám za vašu reakciu