Ako využiť užitočné funkcie klávesnice Samsung na telefóne Galaxy

Tu je niekoľko užitočných funkcií pri používaní klávesnice Samsung. Gestom dvomi prstami je možné sa pohybovať o krok dopredu aj späť, používať funkciu prekladu, rozpoznávanie hlasu a Samsung Pass.

Skôr ako vyskúšate nižšie uvedené odporúčania, nezabudnite skontrolovať, či je softvér vášho zariadenia a súvisiace aplikácie aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér svojho mobilného zariadenia, postupujte takto:

 

Krok 1. Prejdite do Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

Krok 2. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať.

Krok 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pri vymazávaní textu, ktorý ste napísali, namiesto stlačenia tlačidla Odstrániť môžete prejdením prstom po klávesnici doľava vrátiť posledný krok späť. Pokiaľ chcete vymazaný text obnoviť, odstránený text obnovíte prejdením dvomi prstami doprava po klávesnici.

  •  Krok späť: Prejdením doľava
Keyboard undo
  • Krok vpred: Prejdením doprava
Keyboard redo

Pri používaní klávesnice Samsung existuje jednoduchší a rýchlejší spôsob, ako zmeniť nastavenie klávesnice. Nie je potrebné otvárať nastavenie z domovskej obrazovky, pokiaľ chcete zmeniť formát klávesnice Samsung, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Keyboard format step 1 Keyboard format step 1

Krok 1. Klepnite na ikonu klávesnice v spodnej časti klávesnice.

Keyboard format step 2 Keyboard format step 2

Krok 2. Klepnite na ikonu Nastavenia na pravej strane klávesnice Samsung.

Keyboard format step 3 Keyboard format step 3

Krok 3. Klepnite na položku Jazyk a typ..

Keyboard format step 4 Keyboard format step 4

Krok 4. Vyberte jazyk, ktorý používate.

Keyboard format step 5 Keyboard format step 5

Krok 5. Vyberte typ vstupu jazyka, ktorý chcete použiť.

Ak chcete pri používaní klávesnice Samsung jednoducho prekladať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Keyboard translate step 1 Keyboard translate step 1

Krok 1. Klepnite na Ďalšie možnosti (tri vodorovné body) v pravom hornom rohu klávesnice.

Keyboard translate step 2 Keyboard translate step 2

Krok 2Vyberte Preložiť.

Keyboard translate step 3 Keyboard translate step 3

Krok 3. Vyberte jazyk, ktorý budete zadávať a jazyk do ktorého chcete prekladať.

Keyboard translate step 4 Keyboard translate step 4

Krok 4. Zadajte text a klepnite na tlačidlo Preložiť.

Klávesnica Samsung vám umožňuje zadávať dlhé texty hlasom. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Krok 1. Klepnite na ikonu mikrofónu v hornej časti klávesnice.

Krok 2. Povedzte, čo chcete napísať, potom klepnite na ikonu mikrofónu. Nadiktovaný text bude ihneď prevedený a zadaný.

3Keyboard voice input step

Pokiaľ na svojom telefóne Galaxy používate Samsung Pass, môžete Samsung Pass pohodlne používať pri používaní klávesnice Samsung. Ak chcete jednoducho a pohodlne zadať informácie uložené bezpečne vo vašom Samsung Pass, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Krok 1. Klepnite na Ďalšie možnosti (tri vodorovné body) v pravom hornom rohu klávesnice.

Krok 2. Vyberte ikonu Samsung Pass.

Krok 3. Prebehne overovanie vašej identity a následne budú zadané údaje o účte uložené v Samsung Pass. Klepnite na účet, ktorý bude následne zadaný do textového pola. Okrem toho je možné ukladať a vyvolávať ďalšie udaje o účtoch, kartách, adresách a samozrejme tiež heslách.

Zistite viac o Samsung Pass na webe Samsung.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuky zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ako používať aplikáciu Samsung Members

Pokiaľ čelíte nepríjemnostiam s vašim telefónom Samsung, tabletom, alebo hodinkami, môžete nám zaslať dotaz prostredníctvom aplikácie Samsung Members. Zistite viac o hlásení chýb prostredníctvom aplikácie Samsung Members.

Ďakujeme vám za vašu reakciu