Ako zmeniť intenzitu svetla Baterky?

Pokiaľ chcete zmeniť intenzitu Baterky na Vašom Samsung Galaxy.

1 Posuňte nadol notifikačný panel dvomi prstami (tak rozbalíte kompletne všetky možnosti panelu).
image
2 Klepnite na slovo „Baterka" pod ikonou.
image
3 Nastavte intenzitu svetla.
image

Ďakujeme vám za vašu reakciu