Ako zmeniť nastavenia jazyka každej aplikácie na zariadení Galaxy

V operačnom systéme Android 13 (One UI5) môžete nastaviť rôzne jazyky pre každú aplikáciu, takže môžete pre každú aplikáciu nastaviť taký jazyk, ktorý vyhovuje vášmu prostrediu.

Zobrazenie zariadení Galaxy s rôznymi jazykmi textu aplikácie.

Upozornenie: Nie všetky aplikácie podporujú rôzne jazyky. Táto funkcia môže byť obmedzená vývojármi aplikácie a podpora sa môže v jednotlivých aplikáciách líšiť.

Výber jazyka

Zobrazenie ikony Nastavenia. Zobrazenie ikony Nastavenia.

Krok 1. Ťuknite na ikonu Nastavenia.

Zobrazenie ponuky Nastavenia s vybranou položkou „Všeobecné spravovanie“. Zobrazenie ponuky Nastavenia s vybranou položkou „Všeobecné spravovanie“.

Krok 2. Ťuknite na položku „Všeobecné spravovanie“.

Zobrazenie ponuky Všeobecné spravovanie s vybranou položkou „Jazyky aplikácií“. Zobrazenie ponuky Všeobecné spravovanie s vybranou položkou „Jazyky aplikácií“.

Krok 3. Ťuknite na položku „Jazyky aplikácií“.

Zobrazenie aplikácií, u ktorých možno zmeniť jazyk. Zobrazenie aplikácií, u ktorých možno zmeniť jazyk.

Krok 4. Vyberte aplikáciu.

Zobrazenie možností výberu jazyka. Zobrazenie možností výberu jazyka.

Krok 5. Vyberte jazyk.

Ďakujeme vám za vašu reakciu