Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia Galaxy Z Fold2

Pokiaľ sa na obrazovke vášho Galaxy Z Fold2 objavia škrabance, stopy po stlačení, preliačiny alebo praskliny, navštívte prosím autorizované servisné stredisko Samsung a skontrolujte, či máte nárok na záruku. V závislosti na typoch škrabancov alebo poškodení nemusí byť servis pokrytý zárukou a môžu vzniknúť dodatočné náklady na servis. Preštudujte si prosím nižšie uvedené upozornenia týkajúce sa špičkového skladacieho zariadenia. 

1. Netlačte na obrazovku alebo na šošovku predného fotoaparátu tvrdým alebo ostrým predmetom, ako je pero alebo necht. Nevyvíjajte na neho nadmerný tlak. Uvedomte si prosím, že nadmerná sila alebo tlak pri použití nástroja na hlavnej obrazovke môže spôsobiť poškriabanie alebo poškodenie. 

Netlačte na obrazovku ostrými predmetmi.

2. Odstráňte z hlavnej obrazovky všetky cudzie predmety. Pri skladaní zariadenia medzi obrazovky nevkladajte žiadne predmety, ako sú karty, mince alebo kľúče, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu hlavnej obrazovy. Skladajte telefón pred vložením do vrecka či batohu. Zariadenie neskladujte rozložené. Hrozí poškodenie alebo prepichnutie obrazovky cudzím predmetom.

Nevkladejte žiadne predmety.

3. Zabráňte vniknutiu tekutín alebo malých častíc do zariadenia. Toto zariadenie nie je odolné proti vode a prachu.

4. Doporučuje sa neodstraňovať ochrannú fóliu obrazovky a neinštalovať ďalšie fólie alebo nálepky. Hrozí poškodenie zariadenia. Neschválené chrániče obrazovky môžu spôsobiť poruchy snímačov.

5. Vaše zariadenie obsahuje magnety. Udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi zariadením a predmetmi, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi.

6. Pri bezdrôtovom nabíjaní najskôr zariadenie zložte a potom umiestnite na stred bezdrôtovej nabíjačky. Vzhľadom k tomu, že produkt má vstavaný magnet a umiestnenie bezdrôtovej nabíjacej cievky sa líši v závislosti na zariadení, upravte umiestnenie tak, ako je znázornené dole na obrázkach. V opačnom prípade sa zariadenie nemusí správne nabíjať alebo sa môže skĺznuť vplyvom sklonu zariadenia a magnetickej sily.

Uprostred bezdrôtovej nabíjačky.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru. 

Ďakujeme vám za vašu reakciu