Čo je funkcia Smart Lock a ako ju môžem zapnúť?

Svoj telefón Galaxy môžete mať v bezpečí a nemusíte zadávať Kód PIN alebo Heslo vždy, keď ho chcete použiť. Nastavením funkcie Smart Lock môžete nechať svoj telefón odomknutý, keď ho držíte, alebo v určitú dobu či miesto. Podľa nižšie uvedeného sprievodcu nastavte, kedy a kde zostane vaše zariadenie odomknuté.

Skôr ako vyskúšate nižšie uvedené doporučenia, skontrolujte, či je softvér vášho zariadenia a súvisiace aplikácie aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér svojho mobilného zariadenia, postupujte takto:

Krok 1. Prejdite do Nastavenia Aktualizácia softvéru.

Krok 2. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať.

Krok 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Čo je Smart Lock a ako ho zapnúť?

Telefón môžete nastaviť tak, aby sa sám odomkol a zostal odomknutý, keď sa nachádza na dôveryhodných miestach alebo keď sú detekované iné zariadenia. Pokiaľ ste napríklad nastavili svoj domov ako dôveryhodné miesto, keď sa vrátite domov, zariadenie detekuje polohu a automaticky sa odomkne. Pred použitím tejto funkcie musíte najskôr nastaviť metódu uzamknutia obrazovky. Ak chcete nastaviť Smart Lock, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na Uzamknutie obrazovky.

Krok 2. Klepnite na Smart Lock a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Krok 3. Klepnite na typ Smart Lock, ktorý chcete použiť. Nižšie si môžete pozrieť sprievodcu pre každý typ Smart Lock.

Smart lock nastavenie.

Poznámka: 

  • Túto funkciu bude možné použiť po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
  • Pokiaľ zariadenie štyri hodiny nepoužívate alebo keď zariadenie zapnete, musíte obrazovku odomknúť pomocou Vzoru, Kódu PIN alebo Hesla, ktoré ste nastavili.

Svoj telefón môžete nechať odomknutý, pokiaľ ho máte na sebe. Stačí ho raz odomknúť a zostane odomknutý, pokým sa bude pohybovať, napríklad keď držíte alebo nosíte zariadenie. Vaše zariadenie sa uzamkne, keď zistí, že bolo odložené. Ak chcete povoliť Detekciu nosenia na tele, postupujte podľa nasledujúcich krokov. 

Krok 1. Klepnite na Detekcia nosenia na tele.

Krok 2. Klepnite na prepínač v pravom hornom rohu.

Krok 3. Klepnutím na POKRAČOVAŤ odsúhlasíte oznámenie na obrazovke a povolíte Detekcia nosenia na tele.

Smart lock na Detekciu nosenia na tele.

Poznámka: 

  • Detekcia nosenia na tele nedokáže rozlíšiť medzi vami a niekým iným. Pokiaľ niekto vezme vaše zariadenie, keď je odomknuté, môže k nemu mať stále prístup.

Môžete nastaviť miesto, kde telefón zostane odomknutý. Pokiaľ máte v Mapách Google definované miesto domova, bude automaticky dostupné ako dôveryhodné miesto. Ak chcete pridať ďalšie miesto, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Vybrané dôveryhodné miesta. Vybrané dôveryhodné miesta.

Krok 1. Klepnite na Dôveryhodné miesta.

Pridať vybrané dôveryhodné miesto. Pridať vybrané dôveryhodné miesto.

Krok 2. Klepnite na Pridať dôveryhodné miesto.

Nájdite miesto, ktoré chcete pridať, pomocou vyhľadávacieho pola alebo mapy. Nájdite miesto, ktoré chcete pridať, pomocou vyhľadávacieho pola alebo mapy.

Krok 3. Nájdite miesto, ktoré chcete pridať, pomocou vyhľadávacieho pola alebo mapy.

Vyberte toto vybrané umiestnenie. Vyberte toto vybrané umiestnenie.

Krok 4. Keď sa zobrazí oblasť, ktorú chcete odomknúť, klepnite na Vybrať toto umiestnenie.

OK vybrané. OK vybrané.

Krok 5. Potvrďte klepnutím na OK.

Pokiaľ pridáte dôveryhodné zariadenia, váš telefón zostane odomknutý, keď je v blízkosti neho pripojený k dôveryhodnému zariadeniu. Pokiaľ je telefón odpojený od dôveryhodného zariadenia, môže byť uzamknutý, aj keď sa znova pripojí. Ak chcete pridať dôveryhodné zariadenie, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Vybrané dôveryhodné zariadenie. Vybrané dôveryhodné zariadenie.

Krok 1. Klepnite na Dôveryhodné zariadenie.

Pridať vybrané dôveryhodné zariadenie. Pridať vybrané dôveryhodné zariadenie.

Krok 2. Klepnite na PRIDAŤ DôVERYHODNÉ ZARIADENIE.

Vybrané zariadenie.. Vybrané zariadenie..

Krok 3. Klepnite na zariadenie, ktoré chcete pridať.

ÁNO, PRIDAŤ vybrané. ÁNO, PRIDAŤ vybrané.

Krok 4. Klepnite na ÁNO, PRIDAŤ.

Poznámka: 

  • Dosah pripojenia Bluetooth môže byť ovplyvnený prostredím, v ktorom zariadenie používate.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ako používať aplikáciu Samsung Members

Pokiaľ máte problémy so svojim mobilom, tabletom alebo nositeľnými zariadeniami Samsung, môžete nám poslať dotaz v aplikácii Samsung Members. Zistite viac o odosielaní hlásenia o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu