Čo robiť, keď nepočujete dobre človeka, s ktorým telefonujete?

Pokiaľ nepočujete hlas volajúceho cez prijímač alebo reproduktor, je niekoľko vecí, ktoré je potrebné overiť priamo v nastavení telefónu.

 

Kým vyskúšate postup doporučený nižšie, ubezpečte sa, že používate najnovšiu aktualizáciu Vášho zariadenia a príslušných aplikácií. Prejdite si prosím nasledujúce kroky, ako aktualizovať softvér na Vašom zariadení.

 

Krok 1. Otvorte Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

Krok 2. Kliknite na Stiahnuť a nainštalovať.

Krok 3. Pokračujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Najskôr skontrolujte, či počujete hlas na druhom konci linky

 

Ubezpečte sa, že nič nezakrýva mikrofón alebo reproduktor. Nesprávne umiestnené ochranné sklo displeja alebo obal je jedným z najčastejších príčin skreslenia zvuku pri telefonovaní. 

Poznámka: Umiestnenie reproduktora a mikrofónu sa môže líšiť v závislosti na zariadení.

Ubezpečte sa, že hlasitosť na Vašom telefóne bola nastavená na najvyššiu možnú hodnotu.

 

V priebehu hovoru stlačte tlačidlo pre ovládanie hlasitosti k zvýšeniu hlasitosti zvuku pri hovore. 

Poznámka: Zvyšovať hlasitosť hovoru je možné len v jeho priebehu.

Reštartujte svoje zariadenie a vyskúšajte znova. Pokiaľ problém pretrváva, pokračujte k nasledujúcemu kroku.

 

Krok 1. Prejdite prstom po obrazovke z hora nadol, aby ste otvorili Panel rýchleho nastavenia.

 

Krok 2. Klepnite na ikonu Napájanie, a potom vyberte Reštartovať

Kvôli niektorým stiahnutým aplikáciám sa môže Váš telefón spomaľovať, zamŕzať alebo prejavovať iné chyby. Niektoré aplikácie môžu dokonca ovplyvňovať funkčnosť fotoaparátu, spôsobovať problémy so zvukom a ovplyvňovať možnosti pripojenia.

 

Použitie Bezpečného režimu vypne všetky stiahnuté aplikácie a nahrá len originálny softvér, ktorý je súčasťou Vášho telefónu alebo tabletu, čo Vám umožní určiť, či je problém spôsobený niektorou aplikáciou, alebo či sa jedná o problém priamo v zariadení.

 

Pokiaľ sa problém znova neprejaví v Bezpečnom režime, je spôsobený niektorou zo stiahnutých aplikácií a je potrebné ju odinštalovať, aby všetko správne fungovalo.

 

Krok 1. Prejdite po obrazovke dvomi prstami z hora nadol, aby ste otvorili Panel rýchleho nastavenia. Klepnite na ikonu Napájanie na hornej časti obrazovky.

Krok 2. Stlačte a podržte Tlačidlo pre vypnutie, pokým sa neobjaví ikona Bezpečného režimu.

Krok 3. Stlačením ikony Bezpečný režim spustíte Vaše zariadenie v Bezpečnom režime. Pokiaľ ste vstúpili do Bezpečného režimu úspešne, uvidíte nápis Bezpečný režim v spodnej časti obrazovky.

Krok 4. Zistite, či problém stále pretrváva.

·        Pokiaľ sa problém neprejaví v bezpečnom režime: Jedna z nedávno stiahnutých aplikácií je pravdepodobne zodpovedná za spôsobené problémy. Pokračujte odinštalovaním aplikácie, ktorú ste stiahli v dobe, kedy začal Váš telefón alebo tablet prvý krát prejavovať tieto problémy.

·        Pokiaľ problém pretrváva: Stiahnuté aplikácie pravdepodobne nie sú príčinou problému. Váš telefón bude potrebné resetovať do továrenského nastavenia.

Pokiaľ používate funkciu volanie cez Wi-Fi, k uskutočneniu hovoru sa používajú sieťové pripojenia Vášho telefónu či tabletu. Slabé pripojenie Wi-Fi môže ovplyvniť kvalitu Vášho hovoru. Jednoducho vypnite túto funkciu a skúste uskutočniť hovor znova.

 

Prejdite do aplikácie Telefón, potom stlačte Viac možností (tri zvislé bodky), a potom klepnite na Nastavenia. Klepnite na Volanie cez Wi-Fi, a stlačte prepínač do polohy vypnuté.

 

Poznámka: Funkcia volania cez Wi-Fi nemusí byť k dispozícii na všetkých zariadeniach alebo u operátorov.

Pokiaľ všetky metódy obsiahnuté vyššie nefungujú, bude potrebné dostať Vaše zariadenie do továrenského nastavenia, tak ako to bolo, keď ste ho zakúpili. Prosím, berte do úvahy, že tento krok je nevratný. Ubezpečte sa, že máte všetky dôležité informácie uložené na inom mieste, kým tento krok vykonáte.

 

Krok 1. Prejdite do Nastavenia > Všeobecné spravovanie.

Krok 2. Stlačte Obnoviť > Obnoviť továrenské nastavenie.

Krok 3. Posuňte sa nadol na stránke a stlačte Obnoviť.

Krok 4. Vyberte Vymazať všetko

Poznámka: Obrázky zariadenia a nastavenia sa môžu líšiť v závislosti na type zariadenia.

 

Pokiaľ zažívate nezvyčajné problémy s mobilnými telefónami Samsung, tabletami, alebo inými prenosnými zariadeniami, môžete nám poslať dotaz v aplikácii Samsung members.  

Vďaka tomu sa budeme môcť bližšie pozrieť na príčinu problému. Údaje sú anonymné a uchovávame ich len po dobu riešenia konkrétneho problému. Zistite viac o tom, ako zaslať hlásenia o chybách tu.

Ďakujeme vám za vašu reakciu