Čo robiť, keď sa telefón zahreje

Váš telefón Galaxy sa môže pri používaní zahriať, ale nebude to mať vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Pokiaľ však máte obavy z možného prehriatia zariadenia, doporučujeme ho prestať používať a ochladiť ho. Pozrite sa na nižšie uvedenú príručku, ktorá vám pomôže udržať telefón pri normálnej teplote.

Skôr ako vyskúšate nižšie uvedené doporučenia, skontrolujte, či sú softvér vášho zariadenia a súvisiace aplikácie aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér svojho mobilného zariadenia, postupujte takto:

Krok 1. Prejdite do Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

Krok 2. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať.

Krok 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Faktory, ktoré môžu spôsobiť zahrievanie telefónu

Pokiaľ sa váš telefón Galaxy počas používania zahreje, môže to byť z niekoľkých dôvodov. Keď používate funkcie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú viac energie, alebo ich používate dlhšiu dobu, môže sa vaše zariadenie dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe batérie. Tiež počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť váš telefón na dotyk teplejší. Nasledujú príklady situácií, kedy sa zariadenie môže zahriať. V závislosti na funkciách a aplikáciách, ktoré používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.

 • Počas počiatočného nastavenia po zakúpení alebo pri obnove údajov.
 • Pri sťahovaní veľkých súborov.
 • Pri používaní aplikácií, ktoré vyžadujú viac energie alebo pri používaní aplikácií dlhšiu dobu.
 • Pri multitaskingu alebo pri spustení mnohých aplikácií na pozadí.
 • Pri použití veľkého množstva údajov pre synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými účtami.
 • Keď je zariadenie umiestnené na priamom slnku.
 • Pri použití funkcie mobilného hotspotu a tetheringu.
 • Pri používaní zariadenia v oblastiach so slabým signálom alebo bez príjmu.
 • Pri nabíjaní batérie poškodeným káblom USB.
 • Keď je viacúčelový konektor zariadenia poškodený alebo je vystavený cudzím materiálom, ako je kvapalina, prach, kovový prášok alebo tuha.
 • Pri roamingu.

Poznámka: Výsledky a príznaky sa môžu líšiť v závislosti na používanom zariadení a modeli. Niektoré riešenia sa nebudú vzťahovať na určité zariadenia.

Ako zariadenie ochladiť

Pokiaľ máte pocit, že sa telefón zahrieva, vyskúšajte nižšie uvedené metódy a skúste telefón ochladiť.

 • Udržujte zariadenia aktualizované najnovším softvérom.
 • Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte zariadenie.
 • Deaktivujte funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, pokiaľ ich nepoužívate.
 • Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu batérie alebo ktoré bežia na pozadí, keď sa nepoužívajú.
 • Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
 • Znížte jas obrazovky.
 • Pokiaľ sa zariadenie prehrieva alebo je po dlhšiu dobu horúce, chvíľu ho nepoužívajte.
 • Vyššia obnovovacia frekvencia má za následok plynulejšie animácie a posúvanie, ale spotrebuje viac energie. Nastavte obnovovaciu frekvenciu na štandardný režim.
 • Pokiaľ nabíjate batériu, odpojte nabíjačku od zariadenia a ukončite všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým zariadenie vychladne, a potom ho začnite znova nabíjať.
 • Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky neumiestňujte medzi zariadenie a bezdrôtovú nabíjačku cudzie predmety, ako sú kovové predmety, magnety alebo karty s magnetickým pásikom.

Pokiaľ začnete cítiť obavy kvôli prehriatiu zariadenia, prestaňte ho používať. Keď sa zariadenie zahreje, môžu byť funkcie a výkon obmedzené alebo sa zariadenie môže vypnúť, aby sa ochladilo. Táto funkcia je dostupná len v podporovaných modeloch.

 • Pokiaľ sa zariadenie prehreje alebo dosiahne určitú teplotu, zobrazí sa varovná správa, ktorá zabráni zlyhaniu zariadenia, podráždeniu a poškodeniu pokožky a vytečeniu batérie. Aby sa znížila teplota zariadenia, bude obmedzený jas obrazovky a rýchlosť výkonu a nabíjanie batérie sa zastaví. Spustené aplikácie budú uzatvorené a všetky volania a ďalšie funkcie budú obmedzené, s výnimkou tiesňových volaní, pokiaľ zariadenie nevychladne.
Bezpečnostné opatrenie prehriatia.
 • Pokiaľ sa objaví druhá správa kvôli ďalšiemu zvýšeniu teploty zariadenia, zariadenie sa vypne. Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ teplota zariadenia neklesne pod stanovenú úroveň. Pokiaľ sa počas tiesňového volania objaví druhá varovná správa, nebude volanie prerušené núteným vypnutím.

Poznámka: 

 • Varovná správa sa môže líšiť podľa modelu zariadenia.

Váš skladací telefón sa môže za nasledujúcich podmienok vplyvom prostredia zahrievať. Buďte opatrní, aby ste neskrátili životnosť batérie, nepoškodili zariadenie alebo nespôsobili požiar.

 • Neskladujte zariadenie vo veľmi nízkych alebo veľmi vysokých teplotách.
 • Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu po dlhší čas.
Bezpečnostné prevádzkové prostredie.
 • Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte po dlhší čas vo veľmi horúcich oblastiach, napríklad v lete v aute.
 • Neumiestňujte zariadenia na miesta, ktoré sa môžu prehrievať, napríklad na elektrickú vykurovaciu rohož.
Bezpečnostné prevádzkové prostredie 2.
 • Neskladujte zariadenie v blízkosti ohrievačov, mikrovĺn, horúceho kuchynského vybavenia alebo vysokotlakových nádob alebo v nich.
 • Nepoužívajte kábel s odlepeným alebo poškodeným krytom a nepoužívajte žiadne nabíjačky alebo batérie, ktoré sú poškodené alebo nefunkčné.
Bezpečnostné prevádzkové prostredie 3.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ako používať aplikáciu Samsung Members

Pokiaľ máte problémy so svojim mobilom, tabletom alebo nositeľnými zariadeniami Samsung, môžete nám poslať dotaz v aplikácii Samsung Members. Zistite viac o odosielaní hlásenia o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu