Čo robiť, pokiaľ sú informácie o polohe na mojom smartphone Samsung nesprávne?

Pre telefóny Samsung s operačným systémem Android 10 sa můžu informácie o polohe zobrazovať nesprávne. A to, pokiaľ je signál GPS blokovaný, nastavenie polohy je vypnuté, alebo pokiaľ nepoužíváte metódu najpresnejšej polohy.
 

K riešeniu problému je doporučené skontrolovať aktuálne nastavenie GPS, potom skontrolovať nastavenia spomenuté nižšie.

Skontrolujte nastavenie signálu GPS na Vašom mobilnom zariadení.

Pokiaľ je GPS na Vašom mobilnom zariadení správne zapnuté, bude fungovať v budove, ale kvôli prekážkam rušiace signál GPS, môže byť problém so spojením so satelitmi. Nedoporučujeme používať túto funkciu, pokiaľ ste vo vnútri akejkoľvek budovy.
 

GPS na Vašom mobilnom zariadení funguje najlepšie v oblastiach, kde je dobré spojenie so satelitmi vysielajúcimi signál. Pre správnu komunikáciu medzi mobilným zariadením a satelitom je vyžadovaný otvorený výhľad smerom na oblohu v čo najširšom rozsahu. Prosíme, dbajte na nasledujúce prípady, kedy sa signál môže stratiť.
 

- Nastavenie GPS signálu je vypnuté.

- Obrazovka zariadenia je vypnutá.

- Mobilné zariadenie je držané spôsobom, ktorý blokuje anténu. Tento prípad platí hlavne pre zariadenie Galaxy Z Flip, keď je zatvorené.

- Mobilné zariadenie je v oblasti vysokých budov, ktoré blokujú priamy pohľad na oblohu.

- Výhľad satelitov je blokovaný prichádzajúcou búrkou.
 

Pokiaľ ste vonku s čistým výhľadom na oblohu, ale stále sa nedarí mobilnému zariadeniu udať presnú polohu, skontrolujte a zmeňte povolenie pre aplikácie, ktoré využívajú signál GPS, zmeňte výkonnostný režim zariadenia a pozrite sa, či aplikácie využívajúce signál GPS nie sú v režime spánku.

Nastavenie 1. Zmeňte povolenie aplikácie, ktorá hľadá signál GPS

Prejdite do Nastavenia > Aplikácie a nasledujte kroky zvýraznené nižšie. Pre lepšie pochopenie sa riaďte obrázkami.

1 Zo zoznamu aplikácií vyberte tú, ktorá využíva signál GPS, napríklad Mapy Google.
2 Kliknite na Oprávnenia.
image
3 Stlačte Poloha.
4 Zo zoznamu vyberte možnosť Povoliť vždy.

Poznámka:

- Vďaka novým podmienkam Googlu týkajúce sa polohy, je od operačného systému Android 10 Q podmienkou každej aplikácie, opýtať sa na povolenie pre využívanie polohy.

- Skontrolujte, či je každá aplikácia aktualizovaná na najnovšiu verziu. Pokiaľ nie, prosíme aktualizujte ich.

- Doporučujeme skontrolovať ostatné aplikácie využívajúce GPS, či majú rovnaký problém.

Nastavenie 2. Zmeňte výkonnostný režim na Vašom mobilnom zariadení

Pokiaľ je Vaše zariadenie v režime šetrenia, alebo je obrazovka vypnutá, aplikácie využívajúce polohu GPS nemusia poskytnúť informácie v reálnom čase. Prosíme, zmeňte režim na vysoký, alebo optimalizovaný výkon.

1 Otvorte Nastavenia > Starostlivosť o zariadenie
2 Klepnite na ikonu Batéria.
3 Kliknite na Režim výkonu.
4 Vyberte Vysoký výkon, či Optimalizované.
Nastavení 3. Skontrolujte, či aplikácie využívajúce polohu GPS neboli pridané do zoznamu uspatých aplikácií.

Pokiaľ ste určenú aplikáciu využívajúcu GPS signál pridali na zoznam uspatých aplikácií, nemusíte dostávať aktualizácie, či notifikácie týkajúce sa určenej aplikácie, pretože aplikácia nebeží na pozadí. Pre vybratie určitej aplikácie zo zoznamu uspatých aplikácií prosíme, nasledujte kroky uvedené nižšie.

1 Otvorte Nastavenia > Starostlivosť o zariadenie
2 Klepnite na ikonu Batéria.
3 Kliknite na Spravovanie šetrenia energie v aplikáciách.
4 Stlačte Spiace aplikácie.
5 Klepnite na ikonu Koša, ktorá sa nachádza vpravo hore.
6 Vyberte určitú aplikáciu využívajúcu polohové informácie a kliknite na Odstrániť.

Pokiaľ problém pretrváva aj po aktualizácii zariadenia na najnovšiu verziu softvéru a použitia zmienených metód, prosíme kontaktujte a navštívte so svojím zariadením autorizovaný servis Samsung.

Poznámka: Užité obrázky sa môžu od menu Vášho telefónu líšiť vďaka rozdielu modelu, alebo verzii softvéru. 

Ďakujeme vám za vašu reakciu